Pressmeddelanden

2015-02-18 12:34 CET Oskarshamn kommun Upphandlingen av entreprenör för muddringen av Oskarshamns hamnbassäng har överprövats av NCC och rätten har kommit fram till att vinnande anbud inte uppfyller de krav som ställts på att kommunicera på svenska. Kommunen anser dock att upphandlingen har genomförts korrekt. Det finns nu två alternativ för kommunen, det ena är att överklaga domen och det andra är att göra om upphandlingen.

Visning av hamnsaneringsprojektets deponi i Storskogen den 8 november

2014-11-03 14:59 CET Oskarshamn kommun Lördagen den 8 november har Oskarshamns kommun och hamnsaneringsprojektet visning av den deponi som nu byggs vid Storskogens avfallsanläggning. Det blir information, rundvandring på området och möjlighet att ställa frågor. Vi samlas klockan 10.30 vid entrén till Storskogens avfallsanläggning. Läs mer på www.renhamn.se eller kontakta Anna Kinch på 0491-76 42 78 Varmt välkomna

Visning av deponin  för Projekt Oskarshamns hamnbassäng vid Storskogen den 6 september

2014-09-04 16:47 CEST Oskarshamn kommun Vill du veta hur muddermassorna från hamnsaneringen ska tas omhand? Lördagen den 6 september har Oskarshamns kommun och hamnsaneringsprojektet visning av den deponi som nu byggs vid Storskogens avfallsanläggning. Det blir information, rundvandring på området och möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika

Information om hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn vid Hamnens dag den 1 juni!

2014-05-26 09:14 CEST Oskarshamn kommun Varmt välkomna att träffa hamnsaneringsprojektet vid Hamnens dag i Oskarshamn den 1 juni 2014 kl 10.00-15.00. Vi finns på plats för att informera om den kommande saneringen av hamnbassängen. Vi har guidade rundturer i hamnen och för de små ordnar vi fiskdamm. Missa inte heller att träffa kustbevakningen, stiga ombord på bogserbåten Herbert och se Oskarshamn från kranens hisnande höjder.

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

2014-01-22 09:48 CET Havs- och vattenmyndigheten I juni beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet. Beslutet överklagades - nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen. - Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på låga halter av tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör, säger Björn Sjöberg på HaV.

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

2013-12-16 13:49 CET Oskarshamn kommun I somras beviljade MMÖD tillstånd för muddring av Oskarshamns hamnbassäng samt nyttiggörande av sediment för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet. Beslutet överklagades av närboende till Högsta Domstolen (HD). Den 13 december meddelade HD att prövningstillstånd inte kommer att lämnas. Detta innebär att tillståndet för åtgärderna i hamnbassängen nu vinner laga kraft.

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

2013-10-07 11:46 CEST Oskarshamn kommun Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överklagade miljötillståndet som ger Oskarshamns kommun rätt att genomföra hamnsaneringen. Innan saneringen kan påbörjas ska projektet enligt utredningsvillkor i MMÖD:s dom utreda stabiliseringen av muddermassor i Grimskallen och hur tätskikt på Grimskallen ska anläggas på bästa sätt för miljön.

Positiva besked för Oskarshamns kommun

2013-06-28 14:38 CEST Oskarshamn kommun MMÖD meddelar att Oskarshamns kommun beviljas tillstånd för att muddra Oskarshamns hamnbassäng samt använda muddermassor för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet. De är främst tre frågor som varit principiella i överprövningen, nyttiggörande av muddermassor, samprövning med hamnensverksamhet och avslagsyrkande för Grimskallen. På alla tre punkter har MMÖD gått på kommunens linje.

HaV föreslår dispens för dumpning för Göteborgs Hamn AB på tio år

2013-05-27 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Göteborgs Hamn AB har ansökt om att få dispens från förbudet att dumpa muddermassor till havs. Bolaget vill inom de närmaste 20 åren dumpa cirka 10 miljoner kubikmeter i ett område sydväst om Vinga. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har utrett frågan och nu lämnat förslag till beslut.. - Vi säger ja till en dispens men inte under så lång tid och inte för så stora mängder, säger Björn Sjöberg.

2012-12-07 14:51 CET Oskarshamn kommun Den 12 november beviljade Mark- och miljödomstolen i Växjö tillstånd till sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Beslutet har överklagats av boende på Kammarviksvägen, av Havs- och vattenmyndigheten och av Naturvårdverket. De närboende och myndigheterna har till den 31 december på sig att utveckla sina överklaganden.