Pressmeddelanden

Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

2015-10-01 10:17 CEST
Oskarshamns kommun har nu därför skrivit kontrakt för muddring av hamnbassängen i Oskar...

Möt hamnsaneringsprojektet vid Hamnens dag den 31 maj

2015-05-30 11:25 CEST
Den 31 maj mellan 10.00-15.00 finns hamnsaneringsprojektet på plats vid Hamnens dag i O...

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng presenteras vid Havs- och vattenforum 2015

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng presenteras vid Havs- och vattenforum 2015

2015-05-25 11:02 CEST
Den 27 maj presenteras saneringen av Oskarshamns hamnbassäng vid Havs- och vattenforum ...

Beslut har fattats om den överprövade upphandlingen av entreprenör för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2015-02-18 12:34 CET
Upphandlingen av entreprenör för muddringen av Oskarshamns hamnbassäng har överprövats ...

Visning av hamnsaneringsprojektets deponi i Storskogen den 8 november

Visning av hamnsaneringsprojektets deponi i Storskogen den 8 november

2014-11-03 14:59 CET
Lördagen den 8 november har Oskarshamns kommun och hamnsaneringsprojektet visning av de...

Visning av deponin  för Projekt Oskarshamns hamnbassäng vid Storskogen den 6 september

Visning av deponin för Projekt Oskarshamns hamnbassäng vid Storskogen den 6 september

2014-09-04 16:47 CEST
Vill du veta hur muddermassorna från hamnsaneringen ska tas omhand? Lördagen den 6 s...

Information om hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn vid Hamnens dag den 1 juni!

Information om hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn vid Hamnens dag den 1 juni!

2014-05-26 09:14 CEST
Varmt välkomna att träffa hamnsaneringsprojektet vid Hamnens dag i Oskarshamn den 1 jun...

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

2014-01-22 09:48 CET
I juni beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig...

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

2013-12-16 13:49 CET
I somras beviljade MMÖD tillstånd för muddring av Oskarshamns hamnbassäng samt nyttiggö...

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

2013-10-07 11:46 CEST
Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överkla...