Pressmeddelanden

Egenvård för MS-patienter i fokus på Epicenters event

2017-10-09 10:27 CEST
Hur kan personer med Multipel skleros (MS) dra nytta av digitala lösningar? Frågan stod...

Hjärnskakning i tonåren ökar risken för att få MS senare i livet

Hjärnskakning i tonåren ökar risken för att få MS senare i livet

2017-09-08 08:35 CEST
Hjärnskakning i tonåren ökar risken för att få MS senare i livet. Däremot finns ingen k...

Nya säkerhetsdata ger ytterligare information om verkningsmekanismen för MAVENCLAD™ (kladribin tabletter) vid behandling av Multipel skleros med skov

2017-06-30 15:04 CEST
Behandling med MAVENCLAD™ (kladribin tabletter) resulterar i en selektiv men övergående...

Positivt yttrande från CHMP för kladribin - tablettbehandlingen för MS med skov

2017-06-23 13:56 CEST
Idag gav CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use), ett positivt yttrande g...

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

2017-05-16 09:45 CEST
Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggm...

Nya data: Kladribintabletter visar större behandlingseffekt hos patienter med skovvis förlöpande MS med hög risk för sjukdomsprogress

2017-05-08 11:35 CEST
Subgruppsanalys visar mer än 80% lägre risk för progress med Kladribintabletter jämfört...

Stor okunskap kring patientlagen - både bland patienter och vårdpersonal

Stor okunskap kring patientlagen - både bland patienter och vårdpersonal

2017-03-15 09:24 CET
Trots att det har gått två år sedan patientlagen trädde i kraft finns det stora brister...

TLV beslutar om subvention för MS-läkemedlet Zinbryta (daclizumab)

2017-02-28 13:58 CET
TLV har beslutat att MS-läkemedlet Zinbryta® (daclizumab) ska ingå i högkostnadsskyddet...

Forskande läkare ett måste för utvecklingen av hälso- och sjukvården

Forskande läkare ett måste för utvecklingen av hälso- och sjukvården

2017-01-26 16:19 CET
Vikten av att läkare forskar för utvecklingen av hälso- och sjukvården visar Läkaresäll...

Metod för att mäta hjärnans förändring till följd av sjukdomen MS kartläggs

Metod för att mäta hjärnans förändring till följd av sjukdomen MS kartläggs

2017-01-18 14:01 CET
Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som orsakas av inflammation i hjärnan o...