Pressmeddelanden

2014-09-15 09:00 CEST Sanofi I genomsnitt 70 procent av patienterna uppvisar fortfarande förbättrad eller fortsatt stabil funktionsförmåga vid uppföljningen två år efter den två-åriga grundstudien. Den stora majoriteten av de som behandlades med Lemtrada (alemtuzumab) behövde ingen ytterligare behandling under totalt fyra års studietid.

Svenska Läkaresällskapet belönar bra medicinsk forskning

2014-06-24 10:19 CEST Svenska Läkaresällskapet Nytt om Alzheimers sjukdom, bukkirurgi, psoriasis och cancer - Svenska Läkaresällskapet belönar medicinsk forskning. Jubileumspriset, 150 000 kronor, går i år till professor Ole Suhr, Umeå Universitet, för hans forskning på familjär amyloidos med polyneuropati "Skelleftesjukan", som lett till ny behandling av denna allvarliga sjukdom. Priserna delas ut vid SLS Årshögtid 4 november.

TLV omprövar tidigare beslut: Ny tablettbehandling vid MS ingår i förmånen

2014-06-23 12:45 CEST Sanofi Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har omprövat sitt tidigare beslut kring MS-läkemedlet Aubagio (teriflunomid) och nu bestämt att det ska ingå i läkemedelsförmånen. TLV har på Genzymes begäran omprövat ett beslut från 8 maj i år, då subvention avslogs, bland annat mot bakgrund av att frågan om en begränsad subvention inte prövades vid beslutstillfället.

2014-05-23 09:43 CEST MSfonden I Sverige håller MS-fonden i år ett kostnadsfritt seminarium, öppet för alla, på Stadionmässan i Malmö. Till sin hjälp under seminariet har MSfonden välkände komikern Kryddan Peterson. Med glimten i ögat och känsla för den svåra problematiken kommer han att slussa seminariepubliken genom en lekfull dialog om tillgänglighetsfrågan.

2014-05-23 09:41 CEST MSfonden I Sverige håller MS-fonden i år ett kostnadsfritt seminarium, öppet för alla, på Stadionmässan i Malmö. Till sin hjälp under seminariet har MSfonden välkände komikern Kryddan Peterson. Med glimten i ögat och känsla för den svåra problematiken kommer han att slussa seminariepubliken genom en lekfull dialog om tillgänglighetsfrågan.

Fördröjning av hjärnatrofi och färre MS-skov – fortsatt bibehållen effekt vid treårsuppföljning efter behandling med Lemtrada

2014-05-06 15:07 CEST Sanofi Uppföljningsstudie med bland annat MRI-data visar bestående effekt av Lemtrada (alemtuzumab) på sjukdomsaktivitet. Effekten bibehölls även efter de två år långa pivotala studierna. Ungefär 80 procent av patienterna som behandlades med Lemtrada behövde inte en tredje behandling det första året av uppföljningen.

NLT rekommenderar användning av Lemtrada för skovvis förlöpande MS

2014-04-16 11:53 CEST Sanofi NLT-gruppen rekommenderar landstingen att använda Lemtrada (alemtuzumab) för behandling av aktiv skovvis förlöpande MS. Lemtrada blev godkänt för användning inom EU i september 2013 och är det första utvalda läkemedel som ingår i ett pilotprojekt med en ny gemensam process för ordnat införande.

Blodstamcellstransplantation potentiellt botande behandling av MS

2014-02-26 14:25 CET Akademiska sjukhuset Blodstamcellstransplantation är den effektivaste behandlingen mot inflammatoriskt aggressiv MS. Behandlingen minskar långsiktigt risken för återfall och kan vara botande. Det visar en rikstäckande, Uppsalaledd studie, publicerad i nätversionen av den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (JNNP).

2014-02-05 08:00 CET Netdoktor Det finns ett stort informationsbehov kring multipel skleros, MS, och därför startar Netdoktor i dag upplysningskampanjen www.MS-koll.se i samarbete med Neuroförbundet, Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Kampanjen riktar sig till personer som har haft neurologiska symtom, men som inte sökt vård. Den vänder sig även till personer med konstaterad MS och anhöriga.

2013-11-26 09:43 CET Merck Serono En ny metarapport från Cochraneinstitutet baserad på 44 kliniska prövningar med sammanlagt 17 401 patienter visar att behandling med natalizumab eller Rebif (IFNß-1a) är överlägsen alla andra behandlingar för att förebygga återfall hos patienter med MS. Dessutom visar rapporten att både natalizumab och Rebif (IFNß-1a) på kort sikt har en skyddande effekt mot funktionsnedsättning.