Pressmeddelanden

2015-05-22 09:15 CEST MSfonden Den 27 maj inträffar Internationella MS-dagen runt om i världen. Syftet med dagen är att sätta den neurologiska sjukdomen multipel skleros i fokus och höja medvetenheten om de villkor som MS-drabbade lever med.

2015-01-21 13:12 CET Uppsala universitet Handikapp och funktionsnedsättning hos patienter med multipel skleros (MS) kan reverseras med blodstamcellstransplantation. Det visar forskare från Uppsala universitet som i samarbete med Northwestern University i Chicago beskriver långtidseffekter av blodstamcellstransplantation för MS i en ny studie.

2014-11-27 12:23 CET Svenska MSforskningsfonden MS forskningsfondens delar i år ut anslag till tre framstående forskningsprojekt. Lara Kular, Karolinska Institutet, om hur gener regleras vid MS. Daniel Eklund, Linköpings universitet, om varför kvinnor med MS kan förbättras under graviditet och Joachim Burman, Uppsala universitet, om effekter av stamcellstransplantation vid MS.

2014-11-12 08:00 CET Netdoktor Netdoktors MS-kampanj visar att kunskaper behöver öka: Nästan hälften av dem som drabbas av oförklarliga neurologiska symtom, typiska för sjukdomen MS, söker inte vård. Och bland personer som i dag har konstaterad MS är det många som fått vänta i flera år på diagnos och behandling. Det visar Netdoktors upplysningskampanj MS-koll.se som drivs i samverkan med patientorganisationen Neuroförbundet.

2014-11-10 09:13 CET Sanofi Genzyme announced today enrollment of the first patient in a multicenter Phase II clinical trial to evaluate Genzyme’s investigational infusion therapy vatelizumab in patients with relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS). The trial, called EMPIRE, is designed to assess the efficacy of vatelizumab vs. placebo in RRMS patients.

2014-11-06 20:27 CET MSfonden Utbildningsdagen MS Forum kommer i år främst att lyfta fram betydelsen av sjukvårdens så kallade MS-team, där syftet är att tillgodose livskvaliteten hos personer med MS. Det överensstämmer väl med de riktlinjer som socialstyrelsen arbetar med att ta fram.

2014-09-15 09:00 CEST Sanofi I genomsnitt 70 procent av patienterna uppvisar fortfarande förbättrad eller fortsatt stabil funktionsförmåga vid uppföljningen två år efter den två-åriga grundstudien. Den stora majoriteten av de som behandlades med Lemtrada (alemtuzumab) behövde ingen ytterligare behandling under totalt fyra års studietid.

Svenska Läkaresällskapet belönar bra medicinsk forskning

2014-06-24 10:19 CEST Svenska Läkaresällskapet Nytt om Alzheimers sjukdom, bukkirurgi, psoriasis och cancer - Svenska Läkaresällskapet belönar medicinsk forskning. Jubileumspriset, 150 000 kronor, går i år till professor Ole Suhr, Umeå Universitet, för hans forskning på familjär amyloidos med polyneuropati "Skelleftesjukan", som lett till ny behandling av denna allvarliga sjukdom. Priserna delas ut vid SLS Årshögtid 4 november.

TLV omprövar tidigare beslut: Ny tablettbehandling vid MS ingår i förmånen

2014-06-23 12:45 CEST Sanofi Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har omprövat sitt tidigare beslut kring MS-läkemedlet Aubagio (teriflunomid) och nu bestämt att det ska ingå i läkemedelsförmånen. TLV har på Genzymes begäran omprövat ett beslut från 8 maj i år, då subvention avslogs, bland annat mot bakgrund av att frågan om en begränsad subvention inte prövades vid beslutstillfället.

2014-05-23 09:43 CEST MSfonden I Sverige håller MS-fonden i år ett kostnadsfritt seminarium, öppet för alla, på Stadionmässan i Malmö. Till sin hjälp under seminariet har MSfonden välkände komikern Kryddan Peterson. Med glimten i ögat och känsla för den svåra problematiken kommer han att slussa seminariepubliken genom en lekfull dialog om tillgänglighetsfrågan.