Pressmeddelanden

2015-10-12 07:55 CEST Roche AB Studieresultat som presenterades som en av huvudnyheterna på ECTRIMS den 7-10 oktober i Barcelona, ger nytt hopp för patienter med primär progressiv multipel skleros (MS), en svårbehandlad form av sjukdomen. Ocrelizumab är det första läkemedlet som visar signifikant effekt hos patienter med primär progressiv MS i en stor fas III studie. Vid denna form av MS saknas det idag godkända behandlingar.

2015-10-09 14:09 CEST Genzyme, ett Sanofi-företag Genzyme presenterar idag på ECTRIMS nya positiva femårsdata från förlängningsstudien av Lemtrada® för patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS). ​I förlängningen av de två pivotala fas III-studierna sågs bestående effekt på skov, funktionsnedsättning, hjärnatrofi och lesioner.

2015-10-08 07:47 CEST Genzyme, ett Sanofi-företag Genzyme, ett Sanofi-företag, kommer att presentera data på hjärnatrofi från fas III-studien TEMSO. Denna nya analys visar att MS-läkemedlet Aubagio signifikant minskar hjärnatrofi jämfört med placebo hos personer med skovvis förlöpande multipel skleros under en tvåårsperiod.

Toleranzia tar in kapital och förbereder för notering på AktieTorget

2015-07-29 09:30 CEST GU Ventures AB Toleranzia har attraherat 6 MSEK i en riktad nyemission för sitt pre-kliniska utvecklingsprogram för toleransbehandling av den sällsynta neuro-muskulära sjukdomen Myastenia Gravis. Kapitaltillskottet möjliggör ett fortsatt högt tempo i verksamheten fram till den listningsemission som bolaget planerar och inför notering på AktieTorget.

2015-05-26 15:57 CEST Genzyme, ett Sanofi-företag Ny informationsfilm om hur det är att leva med MS (multipel skleros) och hur nya effektiva behandlingar kan hjälpa människor med MS att leva ett bra och aktivt liv. Informationsfilmen om MS är framtagen av läkemedelsföretaget Genzyme i samarbete med Neuroförbundet. Filmen kommer att visas på olika digitala nyhetskanaler i samband med den internationella MS-dagen som inträffar 27 maj.

2015-05-22 09:15 CEST MSfonden Den 27 maj inträffar Internationella MS-dagen runt om i världen. Syftet med dagen är att sätta den neurologiska sjukdomen multipel skleros i fokus och höja medvetenheten om de villkor som MS-drabbade lever med.

LEMTRADA® (alemtuzumab) visar bestående effekt på hjärnatrofi under 4 års uppföljning

2015-04-23 13:00 CEST Genzyme, ett Sanofi-företag CAMBRIDGE, Mass. – 23 april, 2015 – Genzyme, ett Sanofi-företag, meddelar att nya MRI-data (magnetic resonance imaging) gällande Lemtrada® presenteras idag vid det 67:e årliga mötet av American Academy of Neurology (AAN).

Genzyme presenterar långtidsdata för Aubagio® (teriflunomid) och Lemtrada® (alemtuzumab) vid AAN - 30 presentationer planeras för Genzymes produkter på marknaden tillsammans med nya data från produktet

2015-04-15 14:08 CEST Genzyme, ett Sanofi-företag CAMBRIDGE, Mass. 15 april, 2015. Genzyme, ett Sanofi-företag, meddelade idag att långtidsdata för läkemedlen mot multipel skleros (MS); Aubagio® (teriflunomid) och Lemtrada® (alemtuzumab), kommer att presenteras under det 67:e årliga mötet för American Academy of Neurology (AAN) som går av stapeln i Washington, DC 18-25 april. Företaget kommer att framföra totalt 30 presentationer inom MS-området.

2015-01-21 13:12 CET Uppsala universitet Handikapp och funktionsnedsättning hos patienter med multipel skleros (MS) kan reverseras med blodstamcellstransplantation. Det visar forskare från Uppsala universitet som i samarbete med Northwestern University i Chicago beskriver långtidseffekter av blodstamcellstransplantation för MS i en ny studie.

2014-11-27 12:23 CET Svenska MSforskningsfonden MS forskningsfondens delar i år ut anslag till tre framstående forskningsprojekt. Lara Kular, Karolinska Institutet, om hur gener regleras vid MS. Daniel Eklund, Linköpings universitet, om varför kvinnor med MS kan förbättras under graviditet och Joachim Burman, Uppsala universitet, om effekter av stamcellstransplantation vid MS.