Pressmeddelanden

Forskarna för förskolebarnen framåt

2015-02-09 10:24 CET KTH KTH-forskare har studerat hur barn påverkas av ljud som barnen själva skapar med egna rörelser. Med hjälp av motion capture-teknik har barnens rörelser studerats. Forskningen ska ge grundläggande förståelse för barns men även vuxnas förhållande till ljud. Det kan bland annat ge möjligheter till bättre stresshantering men också få dig att gå snabbare genom till exempel en tågstation.

2014-09-08 15:38 CEST Bräcke diakoni Internationellt besök väntar Bräcke diakoni i veckan. Det är Eurodiaconia, Europas ledande nätverk för diakonalt arbete, som har möte – med representanter från tio europeiska länder. Bräcke diakoni är värd för den tre dagar långa Sverigevistelsen, där de olika länderna ska diskutera frågor om bl.a. hälsosamt åldrande och hur man kan göra vård- och omsorgssektorn mer attraktiv att arbeta i.

Musik för dementa ger Krista Pyykönen pris för bästa masterarbete

2013-12-20 14:10 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Krista Pyykönen får Kerstin Eliassons pris för excellens i masterarbete på Kungl. Musikhögskolan 2013. Krista har gått utbildningen ”Joint Music Master för New Audiences and Innovative Practice” vid KMH. Hennes masterarbete undersöker hur dementa kan förbättra minne och upplevelser genom musik. Resultaten visade goda effekter på motorik, kreativitet, uttryck, social interaktion och självkänsla.

2013-02-20 10:39 CET Nordic School of Public Health NHV Efter 35 år som musikterapeut kan Anci Sandell nu presentera forskningsresultat som visar att de terapimetoder hon använder ökar livskvaliteten hos personer som behandlas för svåra medicinska eller psykosociala tillstånd. Den 22 februari lägger hon fram sin doktorsavhandling ”Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi” vid Nordic School of Public Health NHV.

2012-11-29 11:25 CET Kungliga Musikaliska Akademien Musiklivet bärs inte bara upp av stora stjärnor – många är de musiker, pedagoger och musikforskare gör ett viktigt arbete även om det sker utan stora rubriker. Vid Kungl. Musikaliska akademiens årliga högtidssammankomst uppmärksammas några av dess: Cecilia Björck, Ann-Sofie Paulander, Anders Hägerström, Helena Parrow, Irene Perdahl och Johan Sundberg.

Musik – en "tredje kraft" i musikterapi

2011-12-07 19:35 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) I sin nya doktorsavhandling ger oss Ann-Sofie Paulander ny kunskap om hur musik fungerar i terapeutiska sammanhang. Hon försvarar fredag 16 december kl. 10:00 sin avhandling Meningen med att gå i musikterapi. En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. Opponent: professor emeritus Alf Gabrielsson.

Kultur för hälsans skull

2011-06-14 12:09 CEST Gothia Fortbildning I den nya boken Kultur för hälsans skull redovisas forskning som visar att hjärnans formbarhet kan påverkas när vi upplever kultur. När hjärnan förändras följer en rad effekter som till exempel ökad minneskapacitet, nya kontaktytor mellan hjärnans olika nätverk och därmed ökad möjlighet till nyinlär­ning. Kulturen kan förändra vårt medvetande på ett djupare plan än vad orden förmår.

2010-03-01 11:46 CET KTH Skivspelaren har använts på ett kreativt sätt i musikskapandet i åtminstone 40 år. Trots det har ingen forskning på grammofonen som musikinstrument utförts tidigare. Nu har KTH-forskaren Kjetil Falkenberg Hansen disputerat i ämnet och gått till botten med vad skivspelaren kan användas till. Åtminstone två nya områden utkristaliserar sig.

2009-05-25 10:28 CEST Karolinska Institutet University Press Kan hälsan förbättras av att vi älskar musiken? Kan musiken påverka vår stresskänslighet, och är det rent av så att vi kan få kraft att ta tag i våra problem genom musikens hjälp?