Pressmeddelanden

2015-11-12 16:08 CET Örebro universitet Grammofonen, bandspelaren och vardagsrummet spelar alla avgörande roller för hur vi uppfattar musik. Ulrik Volgsten, professor i musikvetenskap på Örebro universitet, har fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att leda ett forskarlag som ska reda ut hur musiken kommit att bli en så viktig del av våra liv.

2015-10-16 13:16 CEST Örebro universitet Konstnärlig utveckling ska kombineras med anställningsbarhet, att studenterna är redo för arbetsmarknaden, och det ställer höga krav på Europas utbildningar för klassiska musiker. Eva Georgii-Hemming, forskare vid Örebro universitet, har fått 5 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för att undersöka hur musikutbildningar runt om i Europa hanterar detta.

2015-03-13 09:56 CET Uppsala universitet I början av 2000-talet öppnades nya möjligheter att sprida sin musik via Internet. Det var också då det så kallade ”tjejbandet” Sahara Hotnights slog igenom. I en ny avhandling i musikvetenskap granskar Linus Johansson begreppet ”tjejband” och hur begreppet används i medierna.

2012-11-07 10:58 CET Kungliga Musikaliska Akademien Levande musikarv är ett samarbetsprojekt som tillkommit på initiativ av Kungl. Musikaliska akademien. Via projektets databas kan musiker, konsertarrangörer och konsertbesökare kostnadsfritt ladda ner notutgåvor av hög kvalitet. Där finns även texter om tonsättare, verk och musikmiljöer, länkar till inspelningar och ett rikt bildmaterial. Musiken kommer även att klinga bl a genom radioinspelningar.

2012-04-24 22:08 CEST Kira förlag Pressmeddelande från Kira förlag På torsdag 26/4 släpps Kira förlags femtonde titel sedan starten 2007. Denna gång är det ett samarbete med Johan Lundin, lektor i historia på Malmö högskola som varit redaktör för antologin "Intro - en antologi om Musik och Samhälle".

2011-11-29 12:21 CET Kungliga Musikaliska Akademien Sex musikaliska mästare fick i går motta Kungl. Musikaliska akademiens högsta utmärkelse – Medaljen för Tonkonstens Främjande – ur Kronprinsessan Victorias hand. Det är Gunilla von Bahr, flöjtist och administratör; spelmannen Ole Hjorth; pianisten och pedagogen Iréne Mannheimer; sångerskan och pedagogen Märta Schéle, kördirigenten och pedagogen Dan-Olof Stenlund och musikforskaren Martin Tegen.

2011-03-09 13:05 CET Umeå universitet I dag är svenska jazzmusiker ofta firade och erkända – både internationellt och nationellt. De har hög status och jazzmusiken räknas till konstmusikfältet. Men så har det inte alltid varit. Musikvetaren Alf Arvidsson har undersökt hur jazzen blev en självständig aktör, och kan bland annat visa att en manligt, elitiskt inriktad konstnärsroll var en del professionaliseringen.

2009-05-19 08:56 CEST Stockholms universitet För de flesta var Povel Ramel en briljant pianoentertainer och ordekvilibrist. Men Povel Ramel var också en unik uttolkare av vår moderna kulturs framväxt. Med humor och lek gestaltade Ramel det gamla bondesamhället, den borgerliga sekelskiftesmiljön och det moderna och ungdomliga 1900-talet. Samtidigt förmedlade Ramel ett tidlöst budskap - en livsglädjens filosofi.