Pressmeddelanden

2013-04-19 13:20 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Brottskadeersättning till barn är enligt BRIS viktigt framförallt för att ersättningen synliggör barnet och eftersom polis och åklagare varit bristfälliga i att uppmärksamma barn som bevittnat mot närstående, är det positivt att det nu görs utbildningsinsatser. – Dock anser BRIS att utbildningsinsatserna behöver förstärkas och skyndas på, säger Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS.

Peer support – på gott och ont?

2012-12-13 09:00 CET BRIS - Barnens Rätt i Samhället I BRIS-tidningens sista nummer för året görs en djupdykning i peer councelling/peer support - barn som stöttar varandra på nätet. Vad kan barnen och ungdomarna ge varandra som vuxenvärlden inte kan ge – och vilka är riskerna?

  Ny rapport från BRIS visar att barn med psykisk ohälsa ofta mår sämre än vad de berättar.

2012-09-11 11:00 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Många barn med psykisk ohälsa mår sämre än vad de berättar, visar en ny rapport från BRIS ”Se hela mig! Barns egna ord om psykisk ohälsa.” Rapporten visar att barnens stöd- och vårdbehov inte blir tillgodosett bland annat på grund av att vården är utformad utifrån ett vuxenperspektiv, inte ett barnperspektiv, med risk för allvarliga konsekvenser för barnet.

2012-06-20 07:05 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Behovet av nationell kunskapsspridning och utbyte av praktiska erfarenheter kring våldsutsatta barn är stort. En nationell samordning är en viktig början, men långt ifrån tillräckligt för att kunna ge våldsutsatta barn det stöd de behöver för att kunna hantera den utsatthet de levt i, eller fortfarande lever i. BRIS har därför sedan flera år föreslagit ett nationellt Barnfridscentrum.

​  Psykisk ohälsa, barnfattigdom, livsberättelser på drift och sexuella övergrepp – BRIS lyfter flera viktiga och aktuella barnrättsfrågor i Almedalen!

2012-06-18 14:25 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Under politikerveckan i Almedalen finns BRIS på plats och arrangerar flera seminarier om viktiga och aktuella barnrättsfrågor. BRIS är en av organisationerna inom Barnrättstorget – en mötesplats för barnrättsfrågor. Där hålls seminarier, där finns informationsmaterial och representanter från de olika organisationerna finns på plats för att svara på frågor inom barnrättsområdet.

När mamma och pappa inte orkar..  Välkommen till BRIS-rapport Vuxenstöd 2012s seminarium om vikten av stöd till föräldrar och andra vuxna.

2012-05-08 11:11 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället BRIS presenterar BRIS-rapport Vuxenstöd 2012 med ett fördjupande seminarium kring vuxnas behov av stöd. Vad behöver föräldrar som inte orkar vara föräldrar och vilken typ av hjälp efterfrågar de i kontakten med BRIS? Vad kan ett aktivt och tillgängligt föräldrastld göra för hela familjen? Seminariet äger rum den 24 maj klockan 10.00 – 12.00.

2012-04-24 13:31 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället BRIS presenterar BRIS-rapport Vuxenstöd 2012 med ett fördjupande seminarium kring vuxnas behov av stöd. Vad behöver föräldrar som inte orkar vara föräldrar och vilken typ av hjälp efterfrågar de i kontakten med BRIS? Vad kan ett aktivt och tillgängligt föräldrastld göra för hela familjen? Seminariet äger rum den 24 maj klockan 10.00 – 12.00.

2012-04-04 17:14 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället

2012-01-11 13:40 CET BRIS - Barnens Rätt i Samhället BRIS-rapporten 2012 fördjupar sig inom psykisk ohälsa och i samband med lanseringen bjuder BRIS in till seminarium om barn som drabbats av psykisk ohälsa - deras behov och svårigheter att få hjälp och stöd och vad som krävs för att få tillgänglig vård över hela landet, samt hur vi kan arbeta förebyggande.

2011-12-06 16:34 CET Conductive För 3:e året i rad har vi glädjen att presentera den mycket populära konferensen Administratör inom högskolan! Uppdatera dig på nyheterna från CSN och VHS och missa inte att ta del av högaktuell information direkt från Högskolemyndihets- och programkontorsutredningen. Ta chansen att lyssna till dina kollegor som berättar hur de har effektiviserat sitt administrativa arbete.