Pressmeddelanden

BBRs modell för energikrav har nått vägs ände

2017-02-15 14:55 CET
I Boverkets ”Förslag till ändrade regler i BBR och BEN” (Dnr 4562/2016) har bristerna i...

Boverkets förslag på NNE kan räddas enligt SCNs remissvar

2015-08-25 09:42 CEST
Sveriges Centrum för Nollenergihus ser allvarliga brister i Boverkets förslaget till hu...

Kvarteret Fältspaten - största certifierade bostadsbyggnaden i passivhusutförande

2014-10-13 10:03 CEST
Den enskilt största bostadsbyggnaden som certifierats som passivhus är nu färdigbyggd –...

Försiktig skärpning av energikraven i BBR

2014-06-27 10:08 CEST
Bra att Boverket skärper energikraven till 2015, men med för lite. Det menar Sveriges C...

Största passivhusprojektet nu verifierat

2014-06-15 09:31 CEST
AB Eidars passivhusbyggnader i Trollhättan har nu mätverifierats. Sveriges största pas...

Sveriges första skola certifierat som nollenergihus

Sveriges första skola certifierat som nollenergihus

2013-03-22 08:53 CET
Stadsskogenskolan i Alingsås är först ut i landet som certifierad skola för nollenergih...

Rapport om merkostnader för lågenergihus lyckades inte

2012-11-26 08:58 CET
Boverket har genomfört kostnadsanalyser av ett åtgärdspaket för byggnadens energianvänd...

SIS bör tänk om vad gäller energiklasstandarden

2012-06-15 10:31 CEST
Sveriges Centrum för Nollenergihus avstyrker i huvudsak förslaget på ändring i SIS ene...

Vänta och se, säger regeringen om nära-nollenergibyggnader

2012-04-02 10:29 CEST
Nu har regeringen bestämt sig för hur energieffektivisering inom nyproduktion ska hante...

Danska energikrav är tuffare än de svenska

2012-02-09 22:59 CET
De danska energikraven ger lägre energianvändning än de svenska och ger dessutom större...