Pressmeddelanden

2011-04-28 16:43 CEST LCN Sverige AB Stockholm, april 2011 - Vidhäftningsproblem för konstmaterial på naglar kan ha många orsaker. Felhantering, feta eller fuktiga naglar och sist men inte minst konvertering från ett syrahaltigt material till ett syrafritt material. Med en syrahalt på mindre än 5% är LCN Base Bond just det rätta för dessa målgrupper