Pressmeddelanden

2011-11-15 13:42 CET Blekinge Tekniska Högskola När ryska Ministeriet för utbildning och vetenskap valde ut ledande forskare i världen att få forskningsanslag vann två forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. De är matematikern, professor Nail Ibragimov, och fysikern, professor Oleg Rudenko som båda arbetar vid BTH. Bidragen är på upp till 150 miljoner rubel (cirka 33 miljoner kronor) vardera, för forskning under 2011 - 2013.