Pressmeddelanden

Nu krävs ett helhetsgrepp på allergisjukdomarna!

Nu krävs ett helhetsgrepp på allergisjukdomarna!

2013-05-26 13:38 CEST
Allt flera länder i Europa satsar nu på nationella program mot de allergiska sjukdomarn...