Pressmeddelanden

Nej till Untra - seger eller inte?

Nej till Untra - seger eller inte?

2018-11-12 14:16 CET
Fortum har fått nej på sin ansökan att förnya Untra kraftverk i Dalälven. Älvräddarna ä...

Skellefteå Kraft tappar stor kund

Skellefteå Kraft tappar stor kund

2018-07-15 16:27 CEST
Skellefteå Kraft AB med en stor mängd icke miljöanpassade vattenkraftverk har tappat en...

Älvräddarna - skattemedel slösas på olönsamt kraftverk

Älvräddarna - skattemedel slösas på olönsamt kraftverk

2018-02-13 05:15 CET
Skellefteå Kraft AB (SkeKraft) äger Hednäs kraftverk i Åbyälven. Under decennier har ...

Naturvårdsverkets Natura 2000-förslag äventyrar Sveriges tillgång på ett nödvändigt byggmaterial

2017-04-07 14:28 CEST
– Att Naturvårdsverket väljer att peka ut de närliggande områdena söderut får allvarlig...

Näringsministerns besked: ”Cementindustrin är viktig för Sverige och för näringslivet”.

Näringsministerns besked: ”Cementindustrin är viktig för Sverige och för näringslivet”.

2017-03-28 16:12 CEST
Vid en interpellationsdebatt i riksdagen idag slog näringsminister Mikael Damberg återi...

Skandalförslag avslöjar greenwashförsök från Skellefteå Kraft

Skandalförslag avslöjar greenwashförsök från Skellefteå Kraft

2016-07-21 07:00 CEST
SkeKraft har föreslagit att den gamla fisktrappan i Hednäs kraftverk i Åbyälven ska ren...

En viktig seger för laxen i Testeboån

En viktig seger för laxen i Testeboån

2016-07-19 14:07 CEST
Älvräddarna hemställde till länsstyrelsen att förelägga Nilsson Kraft AB att söka tills...

Mineralindustrin om Natura2000 på Gotland: Ett häpnadsväckande beslut

Mineralindustrin om Natura2000 på Gotland: Ett häpnadsväckande beslut

2015-08-31 14:12 CEST
Miljöminister Åsa Romson (MP) tvingar in Sverige i ett ökat importberoende med högre mi...

Vattenkraftverk bidrar till fördragsbrott

Vattenkraftverk bidrar till fördragsbrott

2015-04-27 11:45 CEST
Arter som flodpärlmussla i Natura2000-området i Hovgårdsån uppnår inte gynnsam bevarand...