Pressmeddelanden

2014-02-17 14:42 CET LED & LED Hela Storbritanniens sju miljoner gatlyktor förbrukar el på mer än £300 miljoner varje år. Detta är en av de lokala myndigheternas största kostnad och färre än en miljon lampor är lågförbrukande LED gatlyktor. Arvet från den gamla tekniken ger en högre än nödvändig energiförbrukning, vilket ger höga driftskostnader och onödig miljöpåverkan. Dock är nu hjälp tillgänglig för lokala myndigheter...

2014-02-14 15:22 CET LED & LED Innan en parkeringsanläggning renoverades, bestämdes att man ville förbättra synligheten på natten på parkeringen och ersätta de 28 stycken energislukande 1 080 watt metallhalogenarmaturerna (MH). Utomhusbelysningsexperter besökte parkeringen och genomförde en belysningsanalys för att avgöra om man kunde minska sina månatliga energikostnader genom att ersätta befintliga MH armaturer med...

2014-02-13 13:33 CET LED & LED Påverkade av den globala ekonomiska nedgången, har användare av belysning värderat sina ofta föråldrade belysningar och insett att driften av dessa inte är en hållbar utveckling. För professionella användare har belysningsutgifter, belysningskonstruktioner och underhållskostnader successivt ökat under åren. Dessa börjar mer och mer fokusera sin uppmärksamhet mot dessa utgifter och försöker...

2014-02-13 11:10 CET LED & LED LED belysning gör att färsk frukt och grönsaker ser mer attraktiva ut, genom att de behåller sin naturliga färg. Tester har visat en ökning i försäljningen av färskvaror på 4,7 procent när rätt ljus används. LED belysning ser även till att minska missfärgning av skivat kött, vilket innebär att kött ser fräschare ut längre. LED belysning erbjuder stormarknader perfekt belysning för olika typer...

2014-02-12 11:00 CET LED & LED Tågstationer har investerat i revolutionerande LED belysningsteknik för att minska energikostnaderna för löpande förbrukning och underhåll. Storskaligt renoveringsprojektet, som börjar i februari, kommer att täcka över 13 tågstationer och bilparkeringar, fler platser förväntas följa under året. Belysning står för en betydande del av energianvändningen på tågstationerna och LED.....

2014-02-10 13:44 CET LED & LED LED gatubelysning kommer att ändra hur Los Angeles visas på film. Sen staden beslutat att ersätta varmtfärgade högtrycksnatriumgatlyktor med nya dagsljusfärgade lysdioder, kommer Hollywood inte se detsamma ut. Michael Manns film 2004 ”Collateral” är ett exempel på en film som starkt förlitade sig på skildringen av Los Angeles på natten. Mann flyttas avsiktligt inspelningen från New York till.....

2014-02-10 11:41 CET LED & LED Ljusreglering är ofta ett avgörande krav och med 24VDC LED DOMO Downlight, kan man använda PWM (Pulsbreddsmodulering) styrning, vilket är det bästa sättet att ljusreglera LED. Fördelarna med 24VDC LED DOMO Downlight är att de ofta ger en omedelbar 76 % energibesparing och en återbetalningstid (ROI*) på mindre än ett år, samt en kraftigt minskad underhållskostnad p.g.a. av att LED armaturerna.....

2014-01-31 11:37 CET LED & LED Marknaden för högeffekts lysdioder i belysningstillämpningar, förväntas ha en marknadsandel på 30 % och nå ett totalt värde av $13 miljarder år 2017. Diagrammet visar marknadstillväxten för lysdioder till belysning i olika världsdelar. Högeffekts lysdioder har haft kraftigt sjunkande priser under de senaste åren, vilket ger sänkta priser på LED lampor och armaturer, men denna minskning av.....

2014-01-31 09:42 CET LED & LED Stad ska investera 21,5 miljoner kronor för att uppgradera 6 000 gatlyktor till LED, efter ett lyckat pilotprojekt i oktober 2012, då 271 lampor uppgraderades i två områden. Nästan 6 000 lampor över hela staden kommer att konverteras till LED från februari 2014, man kommer att spara ca 2 760 000 kronor per år i energikostnader. När denna uppgradering läggs till ett tidigare.....

2014-01-29 09:22 CET LED & LED Specialist papperstillverkningsanläggningen har ersatt sina gamla metallhalogenlampor (förbrukade 440W inkl. driftdon) med 150W LED High Bay belysning. Energianvändningen för belysningen har nu minskat med 66 % = 436 740 kWh årligen, vilket resulterar i en minskning av CO2 utsläppen med 308 ton per år. Effektförbrukningen för belysningen i anläggningen har gått ner från 8,66 W/kvm till.....