Pressmeddelanden

Svenska företag tongivande i internationellt arbete med ekologisk kompensation

2014-06-08 19:32 CEST
Den första globala konferensen om ekologisk kompensation hölls i London den 3-4 juni. A...

Umeåföretag utbildar Sveriges Mark- och miljödomstolar och norska Statens Vegvesen

Umeåföretag utbildar Sveriges Mark- och miljödomstolar och norska Statens Vegvesen

2014-05-26 14:02 CEST
Det Umeåbaserade konsultföretaget Enetjärn Natur introducerade för några år sedan konce...