Pressmeddelanden

Ellen Moons blir ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Ellen Moons blir ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

2018-01-08 09:05 CET
Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet väljs in i KVA, Kungl. Vetensk...

Bananen är en av matsvinnets värstingar

Bananen är en av matsvinnets värstingar

2017-12-19 09:17 CET
Sju produkter står för nästan hälften av allt svinn av frukt och grönsaker i en butik v...

Forskarutbildningen inom energisystem håller hög kvalitet

Forskarutbildningen inom energisystem håller hög kvalitet

2017-12-05 09:08 CET
UKÄ, Universitetskanslerämbetet, har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarni...

Intelligenta algoritmer kan minska störningar i onlinetjänster

Intelligenta algoritmer kan minska störningar i onlinetjänster

2017-12-04 14:46 CET
När Skatteverkets webbplats slocknade i nära två dagar blev tusentals människor frustre...

Fler naturvetare behöver utbildas

2017-11-28 08:00 CET
Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett håll...

Vetenskapsrådet satsar på forskare med anknytning till Oskarshamn och Äspölaboratoriet

Vetenskapsrådet satsar på forskare med anknytning till Oskarshamn och Äspölaboratoriet

2017-11-14 10:00 CET
Forskaren Henrik Drake vid Linnéuniversitetet har i stor konkurrens tilldelats medel fr...

Pressinbjudan: ​Barnen tävlar för att bli Värmlands champion  i  First lego league på Karlstads universitet

Pressinbjudan: ​Barnen tävlar för att bli Värmlands champion i First lego league på Karlstads universitet

2017-11-09 11:36 CET
First Lego League är en internationell tävling för ungdomar i åldrarna 10-16 år. De täv...

VR-medel till forskningsprojekt inom natur- och teknikvetenskap

2017-11-02 10:00 CET
Vetenskapsrådet har beviljat 66,121 miljoner kronor till 20 forskningsprojekt inom natu...

Plåster i stället för biopsi?

Plåster i stället för biopsi?

2017-10-30 11:37 CET
Forskare vid Malmö högskola får nästan 15 miljoner kronor till ett nytt forskningsproje...