Pressmeddelanden

2014-10-24 09:13 CEST NCC AB Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Nettoomsättning 14 796 (13 129) MSEK Resultat efter finansiella poster 881 (748) MSEK Periodens resultat efter skatt 696 (614) MSEK Resultat per aktie 6,45 (5,67) SEK

Vittra Samset växer med nya lokaler

2014-10-23 08:00 CEST Vittraskolorna De första spadtagen är tagna i byggandet av Vittra Samsets nya lokaler i Jönköping. Skolan som i dag har runt 50 barn och elever kan efter flytten ta emot över 400 i årskurserna F-9. Skolans rektor Eva Strandéus ser fram emot inflyttningen som är beräknad till hösten 2015.

2014-10-16 09:09 CEST NCC AB I somras blev utbyggnaden av Lidls centrallager i Halmstad klar. NCC bygger nu även om det ursprungliga lagret med större, miljöanpassade kyl- och frysrum för kött, frukt och grönt, bland annat till de nya butiker som Lidl planerar i södra Sverige. Ordern är värd 90 MSEK.

CSR-seminarium i Gävle 18/11: "En företagarkultur som vågar det hållbara samhället"

2014-10-15 09:10 CEST Social Venture Network Sweden Mötesplats Design För Alla och Social Venture Network bjuder in till seminarium den 18/11! CSR är numera ett begrepp som förekommer ofta i näringslivet. Samtidigt är det en term som det råder stor förvirring om. Vad omfattar egentligen CSR och vad inkluderar det? Medverkande: Pär Larshans, Jennie Fridolin, Mats Hoffmann, Agneta Sundström, Kaisu Sammalisto m.fl. Välkomna!

2014-10-08 09:20 CEST NCC AB NCC har fått i uppdrag att bygga ett kontor där Uppsala universitet samlar sin förvaltning på ett ställe. Beställare är Akademiska Hus AB, Region Uppsala. Ordern är värd 570 MSEK.

NCC hyr ut sista lokalen i första etappen av Torsplan

2014-10-07 10:37 CEST NCC AB NCC har skrivit hyresavtal med TeamOlmed om 733 kvadratmeter i det nya kontors- och handelshuset Torsplan i Hagastaden, Stockholm. Nu startar uthyrning av Torsplan etapp 2 .

2014-10-06 12:44 CEST Hittabrf.se Vår senaste statistik visar att allt fler nyregistrerade bostadsrättsföreningar är byggprojekt. Mellan juli och september nyregistrerades totalt 216 bostadsrättsföreningar varav 163 avser kommande nyproduktion.

2014-10-01 09:51 CEST Reflex Arkitekter AB Reflex arkitekter är stolta över att ha blivit utvalda av NCC som partner att utveckla deras framtida arbetssätt samt stärka varumärket ”Ett NCC”.

2014-09-30 11:15 CEST NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC:s Projektportal kan vinna Årets Projekt 2014

2014-09-26 07:45 CEST Frontwalker AB NCC:s Projektportal har gått vidare till finalomgången av CIO Awards som en av fem finalister i kategorin Årets Projekt 2014. Lösningen är utvecklad i samarbete med Frontwalker.