Pressmeddelanden

Triss i spadtag för NCC

2014-08-27 15:07 CEST NCC AB Inom loppet av en vecka startar NCC tre kontorsbyggen. Först ut är etapp 2 av Torsplan i Stockholm, följt av eXlent Hyllie i Malmö och SCA-huset i Mölndal. Samtliga byggnader miljöcertifieras enligt BREEAM och står tillsammans för 66 000 kvadratmeter.

2014-07-31 13:22 CEST NCC AB ​Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2014-07-03 15:06 CEST NCC AB NCC har fått i uppdrag av Uppsalahem att bygga 220 lägenheter, varav 90 studentlägenheter, i stadsdelen Kåbo i Uppsala. Ordern uppgår till 263 MSEK.

2014-07-03 08:54 CEST NCC AB NCC säljer 26 nyproducerade hyresrätter i Traneberg till Hefab för 72 MSEK. Förvärvet sker genom ett dotterbolag. Affären är en del i NCC:s långsiktiga satsning på att utveckla och bygga hyresrätter i egen regi. Bostäderna är inflyttningsklara våren 2016.

68 nya hyresrätter till Rikshem i Helsingborg

2014-07-03 08:44 CEST NCC AB Idag togs ett symboliskt spadtag i Almedalen för Rikshems 68 första nyproducerade hyresrätter i Helsingborg. NCC bygger huset i Maria Station - en ny, växande stadsdel i norra Helsingborg. Rikshem är idag Helsingborgs största hyresvärd. Ordern är värd 80 MSEK.

NCC bygger 148 hyresrätter för SKB i Ursvik

2014-07-02 09:03 CEST NCC AB NCC bygger 148 hyresrätter i Sundbybergs växande stadsdel Ursvik för SKB. De två kvarteren är SKB:s första i området, som kommer att bestå av 6 000 bostäder när det är klart. NCC har tidigare sålt tomten till SKB. Ordern är värd 232 MSEK.

Opus Bilprovning tecknar ett rikstäckande avtal med NCC

2014-07-01 07:00 CEST Opus Bilprovning Nu tecknar Opus Bilprovning och NCC ett rikstäckande avtal som innebär att besiktningsföretaget kommer att stötta NCC med fordonskontroller på sina 70 stationer runt om i landet.

2014-06-27 14:38 CEST NCC AB NCC säljer en kontorsfastighet i Mölndal till Stena Fastigheter för 868 MSEK. Projektet är fullt uthyrt till SCA.

NCC först i Norden med BREEAM Excellent för handelsfastighet

2014-06-23 09:23 CEST NCC AB ​NCC:s första etapp av Torsplan är den första handelsfastigheten i Norden som uppnår BREEAM Excellent. Kontors- och handelshuset Torsplan har erhållit miljöcertifikat på nivån Excellent för både kontors- och butiksfastigheten.

Nytt asfaltverk minskar koldioxidutsläpp med 85 procent

2014-06-12 11:59 CEST NCC AB Igår invigde NCC ett helt nytt miljöanpassat asfaltverk i Karlstad med 85 procent mindre CO2-utsläpp än det tidigare. Träpellets har ersatt oljebränslet i tillverkningen och NCC är först i Norden med det unika bränslebytet. Närmare hälften av Värmlands asfalt tillverkas av NCC.