Pressmeddelanden

2014-11-13 15:43 CET byyMee - Internet of Things Det nystartade, Svenska företaget byyMee lanserade nyligen en e-tjänst som spås en lysande framtid. På företagets webbplats kan användare skapa och administrera sina egna mobila visitkort. Det mobila visitkortet ersätter eller kompletterar traditionella visitkort men skillnaden är att man snabbt och enkelt kan skicka över informationen där mottagaren i sin tur sparar den i sin.

NCC:s tysta bilderbok ska ge färre olyckor

2014-11-11 11:27 CET NCC AB En unik bok om säkerhet har minskat olyckorna på NCC:s egna byggarbetsplatser. Nu trycks boken i nya upplagor och blir tillgänglig för en stor del av den svenska byggbranschen.

Hållbara skolor, samverkan kring flerbostadshus och stadsutvecklingsengagemang i fokus när Sweden Green Building Awards delades ut

2014-11-11 09:00 CET Sweden Green Building Council Sweden Green Building Awards, priset som premierar hållbart byggande i Sverige, delades i år ut på en galamiddag i Gyllene salen på Stockholms stadshus. Priset delades i år ut till flera väldigt intressanta projekt. Bland vinnarna återfanns till exempel Hagaborgsskolan i Karlstad, som blev årets Miljöbyggnad tack vare sitt imponerande arbete med att nå de högsta nivåerna i systemet.

Nya verktyg banar väg för grönare storstäder

2014-11-10 09:17 CET NCC AB ​Kraftiga regn, värmeböljor och tät bebyggelse kommer ställa större krav på hur storstäder planeras och byggs. NCC har bidragit till C/O Citys verktygslåda som gör det enklare att planera för växtlighet som minskar buller, dagvattenflöden och lägre temperatur i städerna. Lanseringen sker 10–11 november på Building Sustainability Sweden.

2014-10-30 09:37 CET NCC AB Träskända kommun i södra Finland väljer NCC för att bygga en ny vårdcentral. Ordern är värd 310 MSEK.

2014-10-24 09:13 CEST NCC AB Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Nettoomsättning 14 796 (13 129) MSEK Resultat efter finansiella poster 881 (748) MSEK Periodens resultat efter skatt 696 (614) MSEK Resultat per aktie 6,45 (5,67) SEK

Vittra Samset växer med nya lokaler

2014-10-23 08:00 CEST Vittraskolorna De första spadtagen är tagna i byggandet av Vittra Samsets nya lokaler i Jönköping. Skolan som i dag har runt 50 barn och elever kan efter flytten ta emot över 400 i årskurserna F-9. Skolans rektor Eva Strandéus ser fram emot inflyttningen som är beräknad till hösten 2015.

2014-10-16 09:09 CEST NCC AB I somras blev utbyggnaden av Lidls centrallager i Halmstad klar. NCC bygger nu även om det ursprungliga lagret med större, miljöanpassade kyl- och frysrum för kött, frukt och grönt, bland annat till de nya butiker som Lidl planerar i södra Sverige. Ordern är värd 90 MSEK.

CSR-seminarium i Gävle 18/11: "En företagarkultur som vågar det hållbara samhället"

2014-10-15 09:10 CEST Social Venture Network Sweden Mötesplats Design För Alla och Social Venture Network bjuder in till seminarium den 18/11! CSR är numera ett begrepp som förekommer ofta i näringslivet. Samtidigt är det en term som det råder stor förvirring om. Vad omfattar egentligen CSR och vad inkluderar det? Medverkande: Pär Larshans, Jennie Fridolin, Mats Hoffmann, Agneta Sundström, Kaisu Sammalisto m.fl. Välkomna!

2014-10-08 09:20 CEST NCC AB NCC har fått i uppdrag att bygga ett kontor där Uppsala universitet samlar sin förvaltning på ett ställe. Beställare är Akademiska Hus AB, Region Uppsala. Ordern är värd 570 MSEK.