Pressmeddelanden

2012-04-13 09:30 CEST AFA Försäkring Buller, vissa cancerläkemedel och antibiotika kan skada hörselsnäckan i innerörat, vilket i sin tur kan leda till nedsatt hörsel. Kan ett läkemedel, som injiceras direkt till mellanörat, förebygga och åtgärda sådana skador? Detta undersöker forskare vid Umeå universitet i ett treårigt projekt, som AFA Försäkring stödjer med 2 995 000 kronor.

2011-06-13 14:29 CEST Linköpings universitet (LiU) Vad är det som händer i hjärnan när vi avgör vilken röst vi ska lyssna till i bruset på ett mingelparty? Professor Jerker Rönnberg och hans kollegor på Linköpings universitet är mysteriet på spåret och de samlar nu världens hörselforskare till konferens 19-22 juni.