Pressmeddelanden

Fler patienter önskar icke-hormonella preventivmetoder

2018-11-20 15:34 CET
Ny läkarutbildning sätter fokus på icke hormonella preventivmetoder En förutsättnin...

Många med ledsmärtor tar opiatläkemedel

Många med ledsmärtor tar opiatläkemedel

2018-05-03 08:00 CEST
Personer med ledsjukdomen psoriasisartrit får vänta mycket länge, i genomsnitt 3,5 år, ...

Hjärtsvikt ger mycket oro och ångest

Hjärtsvikt ger mycket oro och ångest

2018-01-17 08:00 CET
Vardagen för personer med hjärtsvikt präglas av stor oro och ångest inför sjukdomen och...

​Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin

​Varannan sköldkörtelsjuk mår inte bättre av sin medicin

2017-10-26 07:00 CEST
Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel, Levaxin, som idag är standardbehandlingen vi...

Svårkontrollerad blödning vid kirurgi lyfts i ny läkarutbildning

Svårkontrollerad blödning vid kirurgi lyfts i ny läkarutbildning

2017-10-10 08:00 CEST
Oftast är blödningen vid kirurgi liten och lätt att kontrollera, men ibland leder den t...

Patienter upplever stora kunskapsbrister inom sköldkörtelvården

2017-09-26 07:30 CEST
Patienter som lider av sköldkörtelsjukdom, en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och...

Personer med myelom berättar om sin sjukdom

Personer med myelom berättar om sin sjukdom

2017-05-03 08:00 CEST
Forskning har gett nya möjligheter att behandla blodcancersjukdomen myelom och patiente...

Lång väntan för många med psoriasisartrit

Lång väntan för många med psoriasisartrit

2017-04-06 08:00 CEST
Psoriasisartrit är en kronisk ledsjukdom där många drabbade får vänta länge på diagnos ...

Kunskapen om hjärtsvikt behöver öka

2017-03-14 08:00 CET
Hjärtsvikt är vår dödligaste folksjukdom och en av få hjärtsjukdomar som ökar i västvär...

Kampanj ger unika data om att leva med artros

2016-10-17 13:29 CEST
Kampanjen Artros-Kollen.se från Reumatikerförbundet och Netdoktor visar att tiotusental...