Pressmeddelanden

2015-08-18 13:12 CEST Anneli Godman "I takt med att vi började anstränga oss mindre blev vi mer och mer nöjda med det vi gjorde och upplevde."

Nya böcker inom ledarskap och verksamhetsutveckling

2015-08-14 14:16 CEST Natur & Kultur I "Neuroledarskap" av Katarina Gospic och Stefan Falk får du som chef/ledare kunskap om hur hjärnan – och därmed vi människor – fungerar, samt ett antal praktiska metoder för effektivare ledarskap. "OBM i praktiken" ger kraftfulla verktyg för förändringsarbete i organisationer som vill nå bättre resultat. OBM bygger på psykologisk forskning om vad som verkligen påverkar människors beteenden.

2015-06-16 08:46 CEST Anneli Godman Det är svårt att bromsa för den som är van att köra på men det finns saker vi kan göra själva. Man kan ta makten över tekniken istället för att låta tekniken ta makten över sitt liv. Man kan ägna semestern åt det den är tänkt till; semester, det vill säga vila och återhämtning. ARTIKEL | 15 JUNI, 2015 - 06:05 | AV ANNELI GODMAN

2015-04-09 09:27 CEST Anneli Godman Utmattningsdepression skiljer sig från depression – forskning ger nya möjligheter. Hjärnan är formbar och vi kan påverka dess förmåga.

2015-03-16 12:06 CET Anneli Godman "Allt fler studier pekar på att tillit, respekt och autonomi skapar en kraftfull grund för sunda produktiva organisationer. Arbetsplatser som främjar dessa värden väljs år efter år till de populäraste arbetsplatserna." MOTIVATION.SE | ARTIKEL | 16 MARS, 2015 - 06:05 | AV ANNELI GODMAN

2015-03-10 22:35 CET Anneli Godman Enligt platsannonserna ska vi kunna tänka smart, vara kreativa, ha helhetsperspektiv när vi analyserar, hitta nya lösningar på gamla och nya problem, fatta kloka beslut etc. Med briljans. Men vårt IQ kan minska lika mycket av multitasking som av en sömnlös natt, ibland ner till en 8-årings nivå. Skulle man anställa en 8-åring att styra och ställa i sin verksamhet? Skulle inte tro det!

2015-02-26 17:48 CET Anneli Godman Hur värderar du verktygets användbarhet som ett bidrag till att påverka och minska den psykiska ohälsan? Frågan ställdes till deltagare i det interaktiva träningsverktyget Styrketräning för hjärnan. 92% tror på en positiv effekt. 69% tror på ganska hög inverkan eller mer.

2015-02-20 11:28 CET Anneli Godman ​Du deltar i ett möte som handlar om viktiga kundstrategier, svarar på ett ”bråttommejl” från en kund, kan inte låta bli att kolla en statusuppdatering på Facebook och måste absolut kolla sms:et som dimper ner - det kan ju komma från dagis. Du tänker att du har koll på allt det här samtidigt. Tyvärr. Du har fel...

2015-02-18 12:37 CET Anneli Godman "Tycker att det är en stor fördel att träna lite varje dag och under flera veckor. Det sätter sig på ett annat sätt och hjärnan blir ständigt uppdaterad och fokuserad på innehållet. Det fastnar och påverkar på ett helt annat sätt än ett par dagars utbildning!" Så här berättar en av deltagarna i det internetbaserade verktyget Styrketräning för hjärnan.

2015-01-13 14:44 CET Anneli Godman ​Minska risken för att sända ut omedvetna HOT-signaler och öka chansen att reglera irrationella känslopåslag. Nu finns möjlighet att delta i ett webbaserat interaktivt träningsverktyg med start 19 januari . Verktyget är utformat som ett enkelt spel och har till syfte att stärka hjärnans sociala nätverk, både när det gäller yttre och inre kommunikation.