Pressmeddelanden

2015-11-04 12:11 CET Anneli Godman Nu är det dags att agera. Arbetsmiljöverket ställer nya krav i AFS 2015:4. Mental ergonomi möter flera av dessa krav på ett utomordentligt tids- och kostnadseffektivt sätt både när det gäller att "förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning", genom träning i PFC-modellen, och "kränkande särbehandling" via träning med ASSAR-modellen.

2015-10-22 12:11 CEST Anneli Godman Kan hjärnan bli trött? Ja, precis som kroppen blir trött av kroppsarbete blir hjärnan trött av mentalt arbete. Vi märker det oftast inte lika tydligt och det är ett av våra stora aber, både när det gäller förmåga att prestera och att må gott. Troligen hade den stressrelaterade psykiska ohälsan varit mindre omfattande om hjärnan skickat ut lika påtagliga signaler om trötthet som kroppen gör.

2015-09-23 17:00 CEST Anneli Godman Det är enkelt, det är billigt och helt utan biverkningar. Effekten märks inom 2 veckor. Det enda kruxet – du måste jobba för det själv. Mental Ergonomi verkar som ett vaccin mot stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Med enkla övningar, utförda i ditt vanliga arbete, kan vi bygga om vår hjärna och öka vår förmåga att hantera och bemöta den stressiga vardag vi lever i.

2015-09-23 16:50 CEST Anneli Godman Under fyra veckor har det tränats flitigt på mental ergonomi på reklambyrån Granath Havas. Med stor iver och flit har medarbetarna utvecklat sina färdigheter i att planera, fokusera och ta pauser utifrån hur hjärnan vill ha det. På den korta tiden märker många en positiv skillnad i både i förmåga att prestera och välmående.

2015-09-23 10:16 CEST Anneli Godman Mental Ergonomi förenar hjärna med hjärta och arrangerar en öppen föreläsning i Mental Ergonomi där hela intäkten går oavkortat till UNHCR och världens flyktingar.

2015-09-23 09:06 CEST Anneli Godman Vill du bli lycklig? Agera rättvist, börja i det lilla med dig själv och i din närmiljö. Känn den goa känslan sprida sig i dig själv och i din omgivning. Hjärnan är programmerad för rättvisa och belönar den som agerar därefter!

2015-08-18 13:12 CEST Anneli Godman "I takt med att vi började anstränga oss mindre blev vi mer och mer nöjda med det vi gjorde och upplevde."

Nya böcker inom ledarskap och verksamhetsutveckling

2015-08-14 14:16 CEST Natur & Kultur I "Neuroledarskap" av Katarina Gospic och Stefan Falk får du som chef/ledare kunskap om hur hjärnan – och därmed vi människor – fungerar, samt ett antal praktiska metoder för effektivare ledarskap. "OBM i praktiken" ger kraftfulla verktyg för förändringsarbete i organisationer som vill nå bättre resultat. OBM bygger på psykologisk forskning om vad som verkligen påverkar människors beteenden.

2015-06-16 08:46 CEST Anneli Godman Det är svårt att bromsa för den som är van att köra på men det finns saker vi kan göra själva. Man kan ta makten över tekniken istället för att låta tekniken ta makten över sitt liv. Man kan ägna semestern åt det den är tänkt till; semester, det vill säga vila och återhämtning. ARTIKEL | 15 JUNI, 2015 - 06:05 | AV ANNELI GODMAN

2015-04-09 09:27 CEST Anneli Godman Utmattningsdepression skiljer sig från depression – forskning ger nya möjligheter. Hjärnan är formbar och vi kan påverka dess förmåga.