Pressmeddelanden

92% tror på minskad psykisk ohälsa med styrketräningsverktyg för hjärnan

2015-02-26 17:48 CET Anneli Godman Hur värderar du verktygets användbarhet som ett bidrag till att påverka och minska den psykiska ohälsan? Frågan ställdes till deltagare i det interaktiva träningsverktyget Styrketräning för hjärnan. 92% tror på en positiv effekt. 69% tror på ganska hög inverkan eller mer.

Multitaskare blir sämre - på multitasking!

2015-02-20 11:28 CET Anneli Godman ​Du deltar i ett möte som handlar om viktiga kundstrategier, svarar på ett ”bråttommejl” från en kund, kan inte låta bli att kolla en statusuppdatering på Facebook och måste absolut kolla sms:et som dimper ner - det kan ju komma från dagis. Du tänker att du har koll på allt det här samtidigt. Tyvärr. Du har fel...

Träning via nätet ger beteendeförändring och minskad stress

2015-02-18 12:37 CET Anneli Godman "Tycker att det är en stor fördel att träna lite varje dag och under flera veckor. Det sätter sig på ett annat sätt och hjärnan blir ständigt uppdaterad och fokuserad på innehållet. Det fastnar och påverkar på ett helt annat sätt än ett par dagars utbildning!" Så här berättar en av deltagarna i det internetbaserade verktyget Styrketräning för hjärnan.

2015-01-13 14:44 CET Anneli Godman ​Minska risken för att sända ut omedvetna HOT-signaler och öka chansen att reglera irrationella känslopåslag. Nu finns möjlighet att delta i ett webbaserat interaktivt träningsverktyg med start 19 januari . Verktyget är utformat som ett enkelt spel och har till syfte att stärka hjärnans sociala nätverk, både när det gäller yttre och inre kommunikation.

2015-01-09 15:34 CET Anneli Godman

2014-12-10 13:54 CET Anneli Godman ​Den psykiska ohälsan är ett gissel. Den orsakar mycket lidande och kostar samhälle, arbetsgivare och individer stora summor pengar. Alla undersökningar pekar på att ohälsan ökar, dessutom. Är det då seriöst att säga att ett spel kan vara en verksam pusslebit? Det hävdar Anneli Godman, spelförare och tränare i Mental Ergonomi och spelet med Styrketräning för hjärnan.

2014-09-02 15:15 CEST Anneli Godman Förändringar i vardagen kräver övning. Vi har tagit fasta på detta och skapat ett interaktivt utbildningsverktyg i form av ett stimulerande och pedagogiskt "spel" där deltagarna får kunskap, övningar och personlig återkoppling/coaching. Man samlar poäng genom att planera, hantera press, fokusera, prioritera, reflektera och interagera på ett sätt som hjärnan gillar. Då leverera den.

2014-08-12 11:49 CEST Anneli Godman Enligt Jobbälsobarometern är psykisk belastning vårt största jobbproblem. 29% av kvinnorna och 27% av männen tror att deras nuvarande arbete kommer att påverka deras hälsa negativt inom 2 år. Tillhör du riskgruppen och vill förändra? Är de beredd att ta ansvar nu? 11 augusti 2014 startade ett öppet spel alla som vill stärka sin hjärna och öva sig till större arbetstillfredsställelse...

2014-06-16 10:46 CEST Anneli Godman "Vi borde omhulda sömnen som hjälper oss att navigera i ett snabbrörligt samhälle. Istället riskerar vi att välja bort den allt mer av samma anledning."

2014-05-27 10:43 CEST Anneli Godman ”Lekfullhet förbättrar kapaciteten att uppfinna, kreera, ta till sig och hantera förändring. Det är inte bara en flykt. Leken kan hjälpa oss att hantera svårigheter och motsättningar. Och ofta, kan det vara en väg ut ur våra problem”. Stuart Brown, National Institute for Play.