Pressmeddelanden

Småhusbarometern t.o.m. augusti 2010: Medelpriset drygt 2 miljoner

2010-09-16 09:42 CEST
Småhuspriserna har stigit med 2 procent på riksnivå mellan de två senaste tremånaderspe...