Pressmeddelanden

2015-03-05 17:48 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Kammarrätten i Stockholm har beslutat att e-cigaretter med nikotin är läkemedel. Kammarrätten bedömer därmed e-cigaretter på samma sätt som Läkemedelsverket och förvaltningsrätten tidigare har gjort. Då e-cigaretter är att betrakta som läkemedel måste de utvärderas och godkännas innan de får säljas.

Gifter på jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom

2014-09-29 13:45 CEST Örebro universitet Att utsättas för bekämpningsmedel på arbetet kan fördubbla risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper störst risk. Det visar en ny forskningsöversikt som Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i neurologi vid Örebro universitet, presenterar på ett seminarium anordnat av AFA Försäkring i dag.

2014-01-13 10:01 CET A Non Smoking Generation Inför ett exponeringsförbud så att tobaksprodukter inte får synas i affärer, kiosker och liknande, och inför en åldersgräns för inköp av e-cigaretter. Så ser ungas attityder ut enligt en ny undersökning som A Non Smoking Generation har genomfört.

”Guldfimpen” tilldelas Pär Jonsson på Killebäckskolan

2013-11-21 16:10 CET A Non Smoking Generation A Non Smoking Generations pris ”Guldfimpen” tilldelas Pär Jonsson, rektor på Killebäckskolan i Lunds kommun där e-cigaretter har förbjudits.

2013-11-19 13:25 CET A Non Smoking Generation Torsdagen den 21 november delar A Non Smoking Generation ut utmärkelsen ”Guldfimpen.” Utmärkelsen tilldelas personer eller organisationer som på ett framgångsrikt sätt arbetar tobaksförebyggande riktat till barn och ungdomar. Årets pris går till Pär Jonsson, rektor på Killebäckskolan i Lunds kommun.

2013-11-01 12:28 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har med stöd i läkemedelslagen bedömt att e-cigaretter med nikotin ska klassas som läkemedel, vilket innebär att försäljningen är otillåten då inga sådana produkter idag är godkända läkemedel. Det förbud som myndigheten har utfärdat mot ett företag har överklagats, vilket inte ska tolkas som att produkterna har fått ett godkännande.

Ny grund- och täckfärg spärrar  effektivt nikotin och brandskador

2013-09-09 15:01 CEST Beckers Färg

2013-06-13 16:02 CEST ELECTROCIGARETTE Uppstickaren Pufftech™ som rönt stora framgångar i Europa och USA med sina E-cigaretter och sin E-liquid, har valt att samarbeteta med Electrocigarette.se för lansering av sina produkter i Norden. Pufftechs produkter kommer de närmaste dagarna att presenteras på www.electrocigarette.se och även göras tillgängliga för återförsäljare runt om i Sverige via Electrocigarettes försäljningsnätverk.

Stoppa tobaksbolagens förföriska förpackningar och smaktillsatser

2013-02-28 17:15 CET A Non Smoking Generation A Non Smoking Generation välkomnar Tobaksproduktdirektivets förbud mot vilseledande förpackningar och smaktillsatser men efterlyser neutrala paket, exponeringsförbud och fler rökfria miljöer. I sitt remissvar, som i dag skickades in till socialdepartementet, trycker organisationen hårt på att större hälsovarningar och begränsningar av förpackningsdesignen införs .

2012-12-19 15:30 CET A Non Smoking Generation Idag presenterade Eu äntligen förslaget på ett stärkt tobaksproduktdirektiv med fokus på att unga inte ska börja. Att EU väljer barn och ungas sida istället för tobaksindustrins välkomnas av A Non Smoking Generation. Direktivet är bra men inte tillräckligt, förslag på både exponeringsförbud och neutrala paket saknas i direktivet.