Videor

Pressfilm - Sutents verkningsmekanism

2011-10-17 16:52 CEST Pfizer AB Sutent (sunitinib malat) ingår i gruppen målinriktade läkemedel som kallas tyrosinkinashämmare. Sutent är godkänt som första- och andrahandsbehandling vid avancerad/metastaserad njurcancer, som andrahandsbehandling vid GIST, samt för behandling av inoperabla eller metastaserade, väl differentierade, progredierande, neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET).
Längd  2:50

Professor Börje Ljungberg hoppfull om njurcancer

2011-03-09 15:37 CET Novartis Onkologi Nya behandlingar betyder att patienter med spridd njurcancer kan leva betydligt längre och behålla en hög livskvalitet. Börje Ljungberg, professor i urologi och expert på njurcancer vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är hoppfull när han inför World Kidney Day, den 10 mars, berättar om utvecklingen på njurcancerområdet. Då uppmärksammas njursjukdomar över hela världen.
Längd  5:40