Nyheter

2012-07-13 13:36 CEST ULI Geoforum ULI Geoforum följer upp 2011 års fullsatta seminarium om NNH, den nya nationella höjdmodellen, och arrangerar NNH 2012 den 18 september i Stockholm. Seminariet har betoning på användningsexempel men det tar även upp t ex tips kring hantering av laserdata och höjdmodeller, ajourhållning och läget i det landsomfattande laserskanningsprojektet.

2012-04-10 07:30 CEST ULI Geoforum I samarbete med Skogsstyrelsen arrangerar ULI Geoforum ett tvådagarsseminarium om hur geografisk informationsteknik kan användas och effektivisera verksamheter inom skogssektorn. SkogsGIS 2012, som seminariet heter, hålls i Stockholm 24-25 april och tar upp nya metoder, teknik och exempel på tillämpning. Huvudtalare är mottagaren av 2011 års Marcus Wallenbergspris.