Pressmeddelanden

Live Webcast of 2013 Nobel Prize Announcements

Live Webcast of 2013 Nobel Prize Announcements

2013-09-30 16:00 CEST
The 2013 Nobel Prize announcements will be streamed live as the news breaks on Nobelpr...

Biologiskt åldrande kan påverkas av livsstil

2013-06-07 07:30 CEST
Inte bara genetiska faktorer utan även livsstilsfaktorer som stress och fysisk aktivite...

Vetenskaplig konferens väcker rekordstort intresse bland studerande

Vetenskaplig konferens väcker rekordstort intresse bland studerande

2012-12-07 10:25 CET
Intresset för Nobel Week Dialogue bland studerande har varit stort. Nära hälften av tot...

Allmänheten bjuds in till Nobel Week Dialogue: Premiär för en ny programpunkt under Nobelveckan

Allmänheten bjuds in till Nobel Week Dialogue: Premiär för en ny programpunkt under Nobelveckan

2012-11-22 10:53 CET
Nobelveckan breddar programmet med Nobel Week Dialogue, en tvärvetenskaplig konferens s...

Nobelpristagare och experter samlas för att diskutera genetik och samhälle

Nobelpristagare och experter samlas för att diskutera genetik och samhälle

2012-09-24 11:30 CEST
Vid ett unikt möte i Stockholm den 9 december 2012, kallat Nobel Week Dialogue, kommer...

Lärospel om blodtyper vinner i kategorin “Bästa Spel” 2012

Lärospel om blodtyper vinner i kategorin “Bästa Spel” 2012

2012-03-30 21:00 CEST
The Blood Typing Game är ett interaktivt spel, riktat till ungdomar i åldern 14-17, där...

Watch the 2010 Nobel Prize Award Ceremonies and Nobel Lectures Live Online

2010-12-03 12:15 CET
On 10 December, this year’s Nobel Laureates will take center stage in Stockholm and Osl...

Nobel Media’s Official Documentaries for 2010 produced by Blakeway Productions

2010-11-29 14:15 CET
Nobel Media AB, the company responsible for the official Nobel Prize media portfolio, c...

Nobel Media and AstraZeneca bring Nobel Laureate to Manchester

Nobel Media and AstraZeneca bring Nobel Laureate to Manchester

2010-11-26 12:00 CET
On Wednesday 1st December, an initiative between Nobel Media, the company managing the ...

Your Chance to Quiz the 2010 Nobel Laureates on YouTube and Facebook

Your Chance to Quiz the 2010 Nobel Laureates on YouTube and Facebook

2010-10-20 14:00 CEST
What question would you ask one of this year’s Nobel Laureates if you had the chance? V...