Pressmeddelanden

Nobina organiserar för ökad effektivitet och tydligare affärsfokus

2010-02-17 16:10 CET
Nobinakoncernen skapar från den 1 mars en ny organisation för att få tydligare affärsfo...

Nobina redovisar fortsatta resultatförbättringar

2009-12-21 16:00 CET
Nobina AB, Nordens största aktör inom persontransport med buss, redovisar ett positivt ...

Nobina reports continued improvement of earnings

2009-12-21 15:56 CET
Nobina AB, the largest provider of public bus transports in the Nordic countries, repor...

Nobina to initiate process for future ownership change

2009-12-02 12:05 CET
The Board of Directors of Nobina AB (under name change from Concordia Bus AB*) has dec...

Nobina inleder process för framtida ägarförändring

2009-12-02 12:05 CET
Styrelsen för Nobina AB (under namnändring från Concordia Bus AB*) har fattat beslut o...