Pressmeddelanden

NoseOption AB lanserar NOSA på apotek och tar in 4 MSEK i nytt kapital

2016-06-01 08:32 CEST
​Idag lanseras NOSA på över 500 apotek runt om i Sverige. NOSA är världens första diskr...

Världens första öronproppar för näsan

Världens första öronproppar för näsan

2015-03-03 15:38 CET
Byggarbetare har hörselkåpor och hjälmar, brandkåren andningsskydd och skyddskläder. En...

Dålig lukt påverkar arbetsprestationen inom vården

2015-03-03 15:28 CET
En aktuell enkätundersökning, initierad av NoseOption, pekar på ett utbrett, men ofta n...