Pressmeddelanden

Fortsatt positiv trend för ridsporten

2015-11-17 09:36 CET Svenska Ridsportförbundet Novus-undersökning visar positiv trend för ridsporten.

8 av 10 värdesätter hållbar inredning på arbetsplatsen

2015-02-17 07:30 CET Input interiör Hur stor är kännedomen om skadliga kemikalier och cancerogena ämnen i möbler och inredning? Och hur viktigt är det att inredningen på arbetsplatsen är hållbar för miljön? Svaren ges i en opinionsundersökning kring hållbar inredning och återbruk på arbetsplatsen, genomförd av Novus på uppdrag av Input interiör.

3 av 4 är positiva till återanvändning av möbler och inredning på arbetsplatsen

2015-02-05 07:56 CET Input interiör 77 % av allmänheten är positiva till återanvändning av möbler och inredning på arbetsplatsen. Det visar en opinionsundersökning kring hållbar inredning och återbruk, genomförd av Novus. ”Attityden hos allmänheten är tydlig. Vi kan inte slita och slänga, byta ut och kasta inredning som om det inte fanns någon morgondag”, menar Mille Milehem på Input interiör.

Ulf Hillstedt ny affärsområdeschef Ipsos Loyalty

2015-01-23 07:26 CET Ipsos Sweden Ulf Hillstedt, med bakgrund som vd för GFK Sverige och konsult på Novus, börjar som ny chef för Ipsos affärsområde Loyalty.

Färre spelar om mer – svenskarnas spelvanor 2014

2014-12-18 11:20 CET Lotteriinspektionen Lotteriinspektionen/Novus konstaterar i sin årliga genomgång av svenska konsumenters spelvanor att intresset fortsätter att sjunka för spel om pengar men att omsättningen i stort är bibehållen. Det betyder att allt färre konsumenter spelar om mer. År 2012 svarade 77 procent att de spelat någon gång under de senaste tolv månaderna, jämfört med 71 procent år 2014.

Nu vill vi laga mer (och bättre) mat hemma

2014-10-06 08:30 CEST Philips Intresset för mat och hälsa har under senare år varit stort och engagemanget verkar också ha följt med hem till det egna köket. I en ny omfattande opinionsundersökning som kartlägger svenskarnas inställning till mat och matlagning uppger 72 procent av svenskarna att de vill laga mer mat hemma och en av fyra svenskar upplever matlagningen som ett intresse.

Hälften av svenskarna negativa till politisk reklam

2014-09-12 11:08 CEST Sveriges Annonsörer Nästan hälften av svenskarna (48 procent) är ganska eller mycket negativa till politisk reklam, visar Sveriges Annonsörers Novusundersökning. Endast var sjätte svensk är positiv till politisk reklam, samtidigt som svenska riksdagspartier spenderar cirka 340 miljoner kronor på reklam och medier inför valet. www.annons.se

Svenska folket vill att drivmedlen ska klimat- och ursprungsmärkas. Vad vill politikerna och bränslebolagen?

2014-08-15 09:33 CEST Gröna Bilister Novus har på uppdrag av Gröna Bilister kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Många tycker att detta är en viktig fråga. Vi analyserar resultaten från undersökningen och berättar hur politiker och bränslebolag ser på saken.

Swebus: 6 av 10 svenskar tror att semestern blir mycket lyckad

2014-07-11 08:52 CEST Swebus 62 procent av svenskarna tror att deras semester kommer att bli mycket lyckad. Och det absolut viktigaste för en bra semester är vackert väder. Det visar Svenska reserapporten 2014 från expressbussföretaget Swebus.

Viktigt att få information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung, enligt svenska folket

2014-06-23 10:43 CEST Gröna Bilister Novus har på uppdrag av Gröna Bilister kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Av drygt 1 000 tillfrågade anser 41 % att detta är en viktig eller mycket viktig fråga - långt fler än dem som tycker att frågan är oviktig.