Pressmeddelanden

Ulf Hillstedt ny affärsområdeschef Ipsos Loyalty

2015-01-23 07:26 CET Ipsos Sweden Ulf Hillstedt, med bakgrund som vd för GFK Sverige och konsult på Novus, börjar som ny chef för Ipsos affärsområde Loyalty.

Färre spelar om mer – svenskarnas spelvanor 2014

2014-12-18 11:20 CET Lotteriinspektionen Lotteriinspektionen/Novus konstaterar i sin årliga genomgång av svenska konsumenters spelvanor att intresset fortsätter att sjunka för spel om pengar men att omsättningen i stort är bibehållen. Det betyder att allt färre konsumenter spelar om mer. År 2012 svarade 77 procent att de spelat någon gång under de senaste tolv månaderna, jämfört med 71 procent år 2014.

Nu vill vi laga mer (och bättre) mat hemma

2014-10-06 08:30 CEST Philips Intresset för mat och hälsa har under senare år varit stort och engagemanget verkar också ha följt med hem till det egna köket. I en ny omfattande opinionsundersökning som kartlägger svenskarnas inställning till mat och matlagning uppger 72 procent av svenskarna att de vill laga mer mat hemma och en av fyra svenskar upplever matlagningen som ett intresse.

Hälften av svenskarna negativa till politisk reklam

2014-09-12 11:08 CEST Sveriges Annonsörer Nästan hälften av svenskarna (48 procent) är ganska eller mycket negativa till politisk reklam, visar Sveriges Annonsörers Novusundersökning. Endast var sjätte svensk är positiv till politisk reklam, samtidigt som svenska riksdagspartier spenderar cirka 340 miljoner kronor på reklam och medier inför valet. www.annons.se

Svenska folket vill att drivmedlen ska klimat- och ursprungsmärkas. Vad vill politikerna och bränslebolagen?

2014-08-15 09:33 CEST Gröna Bilister Novus har på uppdrag av Gröna Bilister kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Många tycker att detta är en viktig fråga. Vi analyserar resultaten från undersökningen och berättar hur politiker och bränslebolag ser på saken.

Swebus: 6 av 10 svenskar tror att semestern blir mycket lyckad

2014-07-11 08:52 CEST Swebus 62 procent av svenskarna tror att deras semester kommer att bli mycket lyckad. Och det absolut viktigaste för en bra semester är vackert väder. Det visar Svenska reserapporten 2014 från expressbussföretaget Swebus.

Viktigt att få information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung, enligt svenska folket

2014-06-23 10:43 CEST Gröna Bilister Novus har på uppdrag av Gröna Bilister kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Av drygt 1 000 tillfrågade anser 41 % att detta är en viktig eller mycket viktig fråga - långt fler än dem som tycker att frågan är oviktig.

Billiga valutor ritar om turistkartan

2014-05-07 17:02 CEST Ticket Privatresor AB – Var femte svensk har låtit valutakursen påverka valet av resmål De resmål som ökar mest hos resebyrån Ticket i sommar är Istanbul, Budapest och Reykjavik. Vad dessa städer har gemensamt är att de tillhör länder som haft en fallande valutakurs. I Tickets Novus-undersökning uppger dessutom var femte svensk att de låtit valutakursen påverka valet av resmål.

Två miljoner känner stor pensionsoro

2014-04-10 09:24 CEST AMF 40 procent i åldrarna 25-65 år känner i hög grad oro, stress och/eller ångest över sin pension. Osäkerhet kring ekonomin, svårt att få en helhetsbild och de många valmöjligheterna är några av orsakerna som skapar oro. Många skulle vara lugnare om de visste att det går att få en helhetsbild och att man automatiskt får en trygg pension med låg avgift om man inte gör något val.

Fler mäter effekten av sin reklam

2014-03-24 10:20 CET Sveriges Annonsörer Antalet medlemsföretag som mäter effekterna av sin marknadskommunikation, reklam och marknadsföring ökar, visar Sveriges Annonsörers senaste Novusundersökning. Den visar att mål och mätning har blivit en prioriterad fråga.