Dokument

2015-09-02 09:35 CEST Röda Korset 2 av 3 skulle kunna tänka sig att engagera sig frivilligt för att hjälpa andra människor. Men bara var tionde uppger att de faktiskt är engagerade frivilligt någon gång i veckan för att hjälpa andra människor. Det visar en NOVUS-undersökning som genomförts på uppdrag av Röda Korset.

Undersökning från Novus om överblivna läkemedel

2014-05-06 10:00 CEST Apotek Hjärtat En undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Apotek Hjärtat i april 2014 visar att knappt 60 procent av kunderna lämnar in överblivna läkemedel. Män och unga är sämst på att returnera läkemedel till apotek.

Novus: Barn och ungas erfarenheter av sexuella kränkningar

2013-11-21 06:00 CET Rädda Barnen

Svenska folket om nya ledare

2012-02-08 16:24 CET Greatness Public Relations Undersökning om svenska folkets syn på nya ledare. Presenterades vid Greatness PRs premiär av samtalsserien Studio Samtid-en timme i vår tid.

Rapport om ensamhet - Novus november 2011

2011-11-30 05:59 CET Röda Korset Resultat per ålder och geografi i Novus rapport om ensamhet. Drygt 40 procent av Sveriges befolkning över 30 år har känt sig ofrivilligt ensamma det senaste året. En av tre upplever att ensamhet är något som är skambelagt och två av tre har haft dåligt samvete över att de inte kontaktat någon i sin närhet som känt sig ensam. Se fler resultat av undersökningen.

Underlag från Novus

2011-03-07 10:52 CET AMF

Allmänheten om frivillig arbete 2010

2010-12-02 07:00 CET Röda Korset Röda Korset och Novus har inför FNs frivillighetsdag den 5 december tillfrågat 2000 människor i Sverige om de skulle kunna tänka sig att engagera sig i frivilligt arbete, utan ersättning. Resultatet visar att det finns ett stort intresse för att arbeta som frivillig, 59 procent av de tillfrågade kan tänka sig att engagera sig. Men samtidigt är det bara 16 procent som gör det i dag.

Allmänhetens inställning till politisk reklam

2010-06-16 11:58 CEST Sveriges Annonsörer Novus/Sveriges Annonsörer. Allmänhetens inställning till politisk reklam.

Det perfekta kvarteret - Underökning och Stockholmarnas syn på Stockholm

2009-12-08 07:31 CET Greatness Public Relations Det perfekta kvarteret – 7 av 10 tror att Stockholm kommer att utvecklas till det bättre Goda kommunikationsmöjligheter och trygghet är det som bidrar mest till att skapa det perfekta kvarteret tycker Stockholmarna i en färsk undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Gyllenforsen Fastigheter. Södermalm är den stadsdel som anses ha de bästa kvarteren i Stockholm. www.gyllenforsen.se

2009-04-27 11:17 CEST SKANDIKON Skandikons undersökning visar att stor begreppsförvirring råder bland svenskar om bonus och incitamentsprogram för chefer. Det visar företaget Skandikons undersökning om svenskars inställning och syn på vinstdelning och bonusprogram. Åtta av tio anser att de anställda bör få ta del av företagets vinst. Samtidigt är inställningen till bonus väsentligt mer negativ än synen på vinstdelning.