Pressmeddelanden

2012-04-12 13:00 CEST Netdoktor I takt med att medicinsk information blivit allt mer tillgänglig för allmänheten och lett till ökad medvetenhet har det i sin tur inneburit en förändring i läkar-patientrelationen. Det framgår i första delen av NetdoktorPros artikelserie ”Läkarens nya utmaningar”. Artikelseriens syfte är att belysa tydliga trender som påverkat och påverkar relationen mellan läkare och patient.