Blogginlägg

2011-10-18 10:06 CEST Realize AB Föreningen Finn Upp tar vara på idékraftiga unga förmågor som vet värdet av att ta vara på gamla produkter, material, idéer för att skapa nytt. Det blir produkter som fyller upp behov som antingen funnits där under en längre tid eller som är mitt i prick och som aldrig slagit en tidigare mer än känslan av frustration, att inte veta vad man ska göra åt det. Nedan visar vi tre olika exempel.

2011-10-17 15:13 CEST Realize AB För att innovation ska fungera i det långa loppet behöver både näringslivet, universiteten och statsmakterna vara med och skapa det innovationsklimat som Sverige behöver. Särskilt med tanke på hur välståndet i landet minskat och ruskar vi inte om oss och gör något åt saken sjunker vi ännu längre ner på skalan.

2011-10-10 12:07 CEST Realize AB De relationer och kopplingar vi har till varandra skapar ett nätverk som breder ut sig på både bredden och tvären. Med de nätverken följer såväl gammal som ny information som skapar nya idéer. Idéer som leder till ny innovation och förändringar på både samhälls- och företagsnivå. Den kritiska framgångsfaktorn för att komma framåt blir samarbete. Vi säger: Häng med på tåget!

2011-10-05 13:50 CEST Realize AB Läser du av folks kroppsspråk för att bedöma vad de tycker och tänker om dig? Om du tittar på hur de för sig och vad de säger med kroppen vet du vid nästa idépresentation vem eller vilka du har med dig.

2011-10-03 10:04 CEST Realize AB Vi läste en krönika av Affi Kölevik som handlar om att säga JA! För att hitta och ta hand om de idéer som man säger JA till måste man ha principer för hur man bemöter de idéerna. Därför säger vi JA och! då det krävs att man förutom att bejaka idén även måste anstränga sig att förädla och bygga vidare på den.

2011-09-21 09:00 CEST Realize AB Företaget vill bli mer konkurrenskraftigt men hur ska man veta vilken väg man ska gå? Är det att arbeta på det som redan finns och göra något nytt av det eller faktiskt testa något helt nytt?

2011-09-15 14:16 CEST Realize AB Ni vet hur det är när man försöker förklara sin tanke genom att säga att den inte är helt logisk och att den är baserad på känsla mer än fakta? Det där är bara en av flera tillfällen då tankarna går lateralt. Och det är mer positivt än negativt då det oväntade i slutändan kan bli vad som kan kallas för attraktivt och en vinnande idé.

2011-09-15 11:11 CEST Realize AB Att inte göra något alls och vara kvar i gamla mönster är inte ett alternativ. Därför tjatar vi på våra kunder för jämnan om att våga. För med modet kommer framgången om än om det bara handlar om en enda framgångsrik idé.

2011-09-15 10:14 CEST Realize AB Slogans är ett sett att attrahera kunder på ett billigt sätt. Det kanske inte alltid är på en kreativ höjd som den skapas men den lever kvar i minnet. Vilken slogan är din favorit?

2011-09-15 10:02 CEST Realize AB Kreativitet handlar om att göra nya hjärnkopplingar. Vill man att det här skall ske skall man komma ihåg Amdextri som handlar om att låta kroppen arbeta i kors och diagnoalt vilket sker när man tränar. Jobba diagonalt med kroppen på gymmet och nya idéer kommer som extra belöning.