Pressmeddelanden

Stig Ahlén ny vice vd för HSB Bostad

2015-03-06 11:07 CET HSB Stockholm ​Stig Ahlén har utsetts till vice vd för HSB Bostad AB. Stig arbetar idag som affärsområdeschef för affärsutveckling på HSB Bostad.

Benchmarking gör kommunerna bättre i byggprojekt

2015-03-06 09:14 CET Upplands Väsby kommun ​I projektet Stadsbyggnadsbenchen, ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholmsområdet som drivs av Sweco, jämför kommunerna hur de uppfattas och hur de kan effektivisera sina stadsbyggnadsprocesser. I en enkät mot byggherrar får handläggarnas attityd och bemötande högst betyg. Lägst betyg får kommunernas handläggningstid i den tidiga planeringsfasen.

Väsby tar nästa steg med detaljplan om Järnvägsparken

2015-03-06 07:38 CET Upplands Väsby kommun Projektet Väsby Entré/Stationsområdet tar nästa steg i planprocessen. Planprogrammet godkändes den 2 mars av kommunstyrelsen och det första delprojektet, detaljplan Järnvägsparken, som omfattar cirka 170 nya lägenheter har påbörjats.

Robert Dicksons stiftelse bygger 99 nya bostadslägenheter i Gårdsten.

2015-03-05 16:14 CET Gårdstensbostäder AB Gårdstensbostäder gratulerar Robert Dicksons stiftelse som tagit beslutet att bygga hyresrätter på Kryddhyllan i Gårdsten. Det faller naturligt för Robert Dicksons stiftelse att bidra till det goda samhällsbygget i Gårdsten genom nybyggnation av 99 bostadslägenheter.

Jonas Erkenborn ny vd för HSB Bostad AB

2015-03-05 15:00 CET HSB Stockholm Jonas Erkenborn har utsetts till ny vd för HSB Bostad AB. Han kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef för fastighetsutveckling inom HSB Stockholm och har under sin 25-åriga tid i branschen arbetat bland annat som förvaltningschef på Svenska Bostäder.

Parkeringsgaraget vid Messingen öppnas i juni

2015-03-04 07:30 CET Upplands Väsby kommun Parkeringsgaraget vid Messingen kommer att hållas stängt fram till juni 2015 på grund av brand- och säkerhetsskäl under bygget av nya Kulturhuset.

​​Pressinbjudan: Kommundirektör i Väsby avtackas genom framtidsmingel

2015-03-04 07:00 CET Upplands Väsby kommun Efter nästan 20 år som kommundirektör i Upplands Väsby går Björn Eklundh i pension i samband med att han nu fyllt 65 år. Under sina många år i Väsby har kommunen utvecklats väsentligt.

Väsby klättrar snabbast i byggherrars ögon

2015-03-03 07:19 CET Upplands Väsby kommun I en jämförelse mellan nio kommuner i Stockholm hur man enligt byggherrar håller hög kvalité i stadsbyggnadsprojekt hamnar Väsby genomgående på första eller andra plats. Sedan 2012 då senaste mätningen gjordes är Väsby den i särklass snabbaste klättraren med de största förbättringarna.

Pressinbjudan: ​​En glimt av Fyrklövern

2015-02-26 07:30 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun genomför ett sportlovsevent i Väsby centrum. Avsikten är att ge allmänheten en helhetsbild av kvarteret Fyrklövern i centrala Väsby. Hur kommer Väsby att se ut efter omvandlingen från förort till småstad?

Veidekke bygger kvarteret Klyvaren åt Vita Örn

2015-02-25 07:00 CET Veidekke i Sverige I hjärtat av Västra Hamnen i Malmö har Veidekke fått i uppdrag av Vita Örn att bygga ett nytt kvarter med bostäder och kontor.