Pressmeddelanden

Nya bostäder planeras i Järvastaden

2015-03-20 10:17 CET Järvastaden AB Byggnadsnämnden i Solna har under onsdagen 18 mars beslutat om samråd kring ny detaljplan för kvarteret Grankällan i Järvastaden.

2015-03-16 18:48 CET Framtidenkoncernen En kompletterande investeringsbegäran från Poseidon gällande Näverlursgatan i Frölunda beslöts idag av Framtidens styrelse. Lägenheterna kommer att byggas på och i befintlig fastighet och beräknas vara inflyttningsklara våren 2016.

2015-03-16 15:02 CET Framtidenkoncernen Framtidenkoncernen levererade 392 (333) inflyttningsklara bostäder under 2014 och målet är att öka takten rejält. Detta presenterades på Framtidenkoncernens bolagsdag i samband med årsstämman.

Pressinbjudan: Nyfiken på Järnvägsparken i Väsby?

2015-03-12 07:45 CET Upplands Väsby kommun Den 16 mars klockan 16–20 i Messingen är det dags för öppet hus med tidig dialog om framtidens Järnvägspark, inom projektet Väsby Entré/Stationsområdet.

​Stora byggplaner på campus

2015-03-11 18:50 CET Videum AB och Videum Science Park En avsiktsförklaring är gjord för fler nya studentlägenheter och en etablering av dagligvaruaktör på campus och ytterligare en pusselbit är lagd för en expansion av Videum Science Park.

Stig Ahlén ny vice vd för HSB Bostad

2015-03-06 11:07 CET HSB Stockholm ​Stig Ahlén har utsetts till vice vd för HSB Bostad AB. Stig arbetar idag som affärsområdeschef för affärsutveckling på HSB Bostad.

Benchmarking gör kommunerna bättre i byggprojekt

2015-03-06 09:14 CET Upplands Väsby kommun ​I projektet Stadsbyggnadsbenchen, ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholmsområdet som drivs av Sweco, jämför kommunerna hur de uppfattas och hur de kan effektivisera sina stadsbyggnadsprocesser. I en enkät mot byggherrar får handläggarnas attityd och bemötande högst betyg. Lägst betyg får kommunernas handläggningstid i den tidiga planeringsfasen.

Väsby tar nästa steg med detaljplan om Järnvägsparken

2015-03-06 07:38 CET Upplands Väsby kommun Projektet Väsby Entré/Stationsområdet tar nästa steg i planprocessen. Planprogrammet godkändes den 2 mars av kommunstyrelsen och det första delprojektet, detaljplan Järnvägsparken, som omfattar cirka 170 nya lägenheter har påbörjats.

Robert Dicksons stiftelse bygger 99 nya bostadslägenheter i Gårdsten.

2015-03-05 16:14 CET Gårdstensbostäder AB Gårdstensbostäder gratulerar Robert Dicksons stiftelse som tagit beslutet att bygga hyresrätter på Kryddhyllan i Gårdsten. Det faller naturligt för Robert Dicksons stiftelse att bidra till det goda samhällsbygget i Gårdsten genom nybyggnation av 99 bostadslägenheter.

Jonas Erkenborn ny vd för HSB Bostad AB

2015-03-05 15:00 CET HSB Stockholm Jonas Erkenborn har utsetts till ny vd för HSB Bostad AB. Han kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef för fastighetsutveckling inom HSB Stockholm och har under sin 25-åriga tid i branschen arbetat bland annat som förvaltningschef på Svenska Bostäder.