Pressmeddelanden

2015-10-08 10:29 CEST Örebro universitet

2015-10-07 07:30 CEST NyföretagarCentrum Sverige

Uppsägningar att vänta inom rot- och rutbranschen

2015-10-06 08:17 CEST Visma Varannan företagare inom rot- och rutbranschen upplever att efterfrågan på arbete som ska genomföras efter årsskiftet har minskat i hög eller mycket hög grad. Tre av tio företagare befarar att de kommer att behöva säga upp anställda som en konsekvens av sänkningen. Det visar en ny undersökning från ekonomiföretaget Visma.

2015-10-06 07:30 CEST NyföretagarCentrum Sverige

2015-10-03 07:30 CEST NyföretagarCentrum Sverige

2015-10-02 07:30 CEST NyföretagarCentrum Sverige

Ökning av aktiebolag i september

2015-10-01 12:08 CEST Visma Sju av tio företag som registrerades i september, 68 procent, var aktiebolag. Det är en ökning med fem procent jämfört med förra året. Totalt registrerades 5 269 nya företag i september, 3 137 av dem var aktiebolag. Det visar statistik från Bolagsverket som Visma sammanställt.

Nyföretagandet minskade i september

2015-10-01 07:57 CEST Bolagsverket I september minskade nyföretagandet i landet med 3,1 procent. Under september nyregistrerades 5 269 företag på Bolagsverket jämfört med 5 437 i fjol. Antalet aktiebolag ökade dock med 3,4 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

2015-09-25 13:00 CEST NyföretagarCentrum Sverige

Nystart för Företagslotsen i Örnsköldsvik

2015-09-24 09:01 CEST Örnsköldsviks kommun Företagslotsen erbjuder kostnadsfri service till den som är, eller är på väg att bli, företagare. Med Företagslotsens nystart vill Örnsköldsviks kommun göra det enklare att starta och driva företag i kommunen.