Pressmeddelanden

Nytt LSS-råd ger ökat inflytande för personer med funktionsnedsättning

2016-04-27 16:23 CEST
Omsorgsnämnden i Uppsala beslutade vid sitt sammanträde 27 april2016 att inrätta ett LS...