Pressmeddelanden

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

2013-12-16 13:49 CET Oskarshamn kommun I somras beviljade MMÖD tillstånd för muddring av Oskarshamns hamnbassäng samt nyttiggörande av sediment för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet. Beslutet överklagades av närboende till Högsta Domstolen (HD). Den 13 december meddelade HD att prövningstillstånd inte kommer att lämnas. Detta innebär att tillståndet för åtgärderna i hamnbassängen nu vinner laga kraft.

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

2013-10-07 11:46 CEST Oskarshamn kommun Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överklagade miljötillståndet som ger Oskarshamns kommun rätt att genomföra hamnsaneringen. Innan saneringen kan påbörjas ska projektet enligt utredningsvillkor i MMÖD:s dom utreda stabiliseringen av muddermassor i Grimskallen och hur tätskikt på Grimskallen ska anläggas på bästa sätt för miljön.

Positiva besked för Oskarshamns kommun

2013-06-28 14:38 CEST Oskarshamn kommun MMÖD meddelar att Oskarshamns kommun beviljas tillstånd för att muddra Oskarshamns hamnbassäng samt använda muddermassor för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet. De är främst tre frågor som varit principiella i överprövningen, nyttiggörande av muddermassor, samprövning med hamnensverksamhet och avslagsyrkande för Grimskallen. På alla tre punkter har MMÖD gått på kommunens linje.

2012-11-12 15:50 CET Oskarshamn kommun I mars 2011 lämnade Oskarshamns kommun in ansökan om tillstånd för att få sanera Oskarshamns hamnbassäng till Mark- och miljödomstolen. I hamnbassängen finns ca 1000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner. Idag kom beslutet som Oskarshamns kommun väntat på. Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd för kommunen att sanera hamnbassängen.

NYA BESKED MÖJLIGGÖR TIDIGARE SANERINGSSTART

2012-09-21 16:13 CEST Oskarshamn kommun I våras meddelade Naturvårdsverket att de har för avsikt att finansiera saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Beskedet då var att finansieringen skulle finnas tillgänglig först under 2013. Nu i dagarna har dock Naturvårdsverket fått möjlighet att revidera sitt beslut och meddelar att bidrag finns tillgängliga redan nu under 2012. Kommunen får 221,5 miljoner kronor för etapp 1 och etapp 2.

Idag lämnar kommunen in sitt svar på yttranden om saneringen av hamnbassängen

2012-04-25 10:24 CEST Oskarshamn kommun I mars 2011 ansökte Oskarshamns kommun om tillstånd för att sanera Oskarshamns hamnbassäng. Sedan dess har ansökan varit på remiss för yttranden. De som har inkommit med frågor och synpunkter på ansökan är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Kalmar län, Sjöfartsverket, Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, lokala företag och närboende.

Klara besked om pengar till hamnsanering

2012-03-21 13:41 CET Oskarshamn kommun Nu har Naturvårdsverket har meddelat Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen att finansiering av saneringen av hamnbassängen i Oskarshamn är säkrad. Naturvårdsverket kommer under våren att fatta beslut som gör att projektet kan starta under 2013. Parallellt med att projektet har ansökt om bidrag för det kommande genomförandet av saneringen pågår en tillståndsprocess hos Mark- och Miljödomstolen.

Upphandling av entreprenader i hamnsaneringsprojekt avbryts

2012-01-26 10:19 CET Oskarshamn kommun Oskarshamns kommun har beslutat att avbryta upphandlingarna av saneringsentreprenaderna för Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Anledningen till detta beslut är att Naturvårdsverket den 16 januari 2012 lämnade besked till länsstyrelsen om att finansieringen för projektet fördröjs. Med hänsyn till tidförskjutningen är starten av upphandlingar planerad till våren 2012.

2011-06-01 18:35 CEST Oskarshamn kommun Oskarshamns kommun och Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng bjuder in till pressvisning den 8 juni klockan 11.00 vid Hamnens Hus i Oskarshamn för att demonstrera ett pilotförsök i fält för stabilisering av muddermassor. På plats finns experter från projektet för att visa och berätta om fältförsöket. Välkomna!