Pressmeddelanden

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

2013-12-16 13:49 CET
I somras beviljade MMÖD tillstånd för muddring av Oskarshamns hamnbassäng samt nyttiggö...

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

2013-10-07 11:46 CEST
Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överkla...

Positiva besked för Oskarshamns kommun

Positiva besked för Oskarshamns kommun

2013-06-28 14:38 CEST
MMÖD meddelar att Oskarshamns kommun beviljas tillstånd för att muddra Oskarshamns hamn...

Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2012-11-12 15:50 CET
I mars 2011 lämnade Oskarshamns kommun in ansökan om tillstånd för att få sanera Oskars...

NYA BESKED MÖJLIGGÖR TIDIGARE SANERINGSSTART

NYA BESKED MÖJLIGGÖR TIDIGARE SANERINGSSTART

2012-09-21 16:13 CEST
I våras meddelade Naturvårdsverket att de har för avsikt att finansiera saneringen av O...

Idag lämnar kommunen in sitt svar på yttranden om saneringen av hamnbassängen

Idag lämnar kommunen in sitt svar på yttranden om saneringen av hamnbassängen

2012-04-25 10:24 CEST
I mars 2011 ansökte Oskarshamns kommun om tillstånd för att sanera Oskarshamns hamnbass...

Klara besked om pengar till hamnsanering

Klara besked om pengar till hamnsanering

2012-03-21 13:41 CET
Nu har Naturvårdsverket har meddelat Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen att finansier...

Upphandling av entreprenader i hamnsaneringsprojekt avbryts

Upphandling av entreprenader i hamnsaneringsprojekt avbryts

2012-01-26 10:19 CET
Oskarshamns kommun har beslutat att avbryta upphandlingarna av saneringsentreprenaderna...

Inbjudan till pressvisning av pilotförsök inför sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2011-06-01 18:35 CEST
Oskarshamns kommun och Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng bjuder in till press...