Pressmeddelanden

Anmälningar och disciplinära påföljder minskade under 2013

2014-01-20 16:19 CET
Mäklarens agerande är den vanligaste orsaken till att en mäklare blir anmäld, följt av ...

Kort om Fastighetsmäklarinspektionens verksamhet år 2012

2013-01-24 13:21 CET
År 2012 har varit ett år av förändringar. Myndigheten har bytt namn till Fastighetsmäkl...