Pressmeddelanden

2011-06-08 08:01 CEST Bliwa På Bliwa Livförsäkrings bolagsstämma 7 juni valdes två nya styrelseledamöter in i styrelsen och en ny modell för kundrepresentation antogs som ska ge ökat inflytande för alla kunder.