Pressmeddelanden

Riksintressen för kulturmiljövård i Örebro län

2014-07-14 06:00 CEST Tyréns Tyréns har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att ta fram fördjupade riksintressebeskrivningar för 31 områden av riksintresse för kulturmiljövården inom kommunerna Örebro, Karlskoga, Laxå, Askersund, Hallsberg, Lekeberg och Kumla.

Avsiktsförklaring om snabbare järnvägsförbindelse  Oslo - Karlstad - Örebro - Stockholm

2014-07-02 13:17 CEST Regionförbundet Örebro Vid ett möte i Almedalen under onsdagen antog Region Värmland, Regionförbundet Örebro län, Karlstads kommun och Örebro kommun en avsiktsförklaring för en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm.

Skjutsgruppen blir Årets Mälardarling!

2014-07-02 00:56 CEST Mälardalsrådet Skjutsgruppen blir Årets Mälardarling Skjutsgruppen har genom sitt arbete skapat ett miljövänligt alternativ till bilresande för människor i Stockholm-Mälarregionen och är ett gott exempel på nya former att organisera transporter för att minska klimatpåverkan. Initiativet premieras i dag genom utmärkelsen Årets Mälardarling, som delas ut av Mälardalsrådet.

EEL stärker sin marknadsledande ställning

2014-06-24 13:05 CEST ELON Elkedjan Logistic Vitvarukedjan ELON som ingår i EEL-koncernen, får nya medlemsbutiker och växer, särskilt i syd- och mellansverige. Kökscentrums åtta butiker i sydvästra Skåne har precis konverterat och omprofilerats till ELON-butiker, i Lidköping fördubblas butiksytan i köpcentrumet Framnäs och i Jönköping öppnas en ny butik i Solås.

Ny picnic-app lanseras i Örebro

2014-06-24 12:01 CEST OnlinePizza Norden AB OnlinePizza.se lanserar nu en picnic-app som gör det möjligt för örebroarna att beställa och betala mat som sedan körs ut till några av Örebros mest populära picnicställen. Med den nya appen behöver du inte lämna parken när du blir hungrig.

Pressinbjudan: Invigning av Örebros första offentliga cykelgarage, 24 juni kl.11

2014-06-23 10:47 CEST Örebro kommun På tisdag, 24 juni kl. 11, invigs och öppnar Örebros första offentliga och låsta cykelgarage, vid södra delen av Resecentrum. Säkra cykelparkeringar är en viktig förutsättning för att pendlare i länet kan resa vidare med cykel inom Örebro.

Musik vid Karlslunds herrgård

2014-06-19 16:04 CEST Örebro kommun Varje söndag är det musikuppträdande i Paviljongen vid Karlslunds herrgårds terrasscafé. Fri entré. Ta en fika på herrgårdscaféet samtidigt som du bjuds på sång och musik varje söndag fram till och med söndag den 10 augusti.

Stadsutveckling med kultur kräver samverkan

2014-06-18 15:30 CEST Mälardalsrådet Mälardalsrådet har tagit fram en ny rapport "Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen" som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Samarbete för ökad turism

2014-06-18 13:00 CEST Regionförbundet Örebro Tisdagen den 17 juni beslutade regionförbundets styrelse om ett helt nytt regionalt handlingsprogram för att stödja och stimulera turismen i Örebroregionen. En av framgångsfaktorerna är att utöka samarbetet inom besöksnäringen för att skapa fler köpbara turisttjänster och upplevelser, till exempel hotellövernattningar och guidade turer.

Beslut i Kommunstyrelsen

2014-06-18 10:48 CEST Örebro kommun På Kommunstyrelsens möte 17 juni behandlades frågor som investeringsprogram för 2015, Live at Heart och våld i nära relationer. Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen.