Pressmeddelanden

I påsk öppnas portarna till Sveriges största cykeldestination

2014-04-16 14:54 CEST Regionförbundet Örebro För fyra år sedan fanns det bara några kommunala cykelleder i Örebroregionen. Örebro var i princip en vit fläck på den svenska och europeiska cykelkartan. Idag är det annorlunda, idag är Örebroregionen Sveriges största och ledtätaste cykeldestination. Och en av de största mountainbikedestinationerna i Europa.

Pennybridge – ett innovativt sätt att ge pengar pilottestas på McDonald’s

2014-04-16 10:51 CEST Science Park Halmstad AB Pennybridge, som bl a utvecklas på Science Park Halmstad, är en ny innovativ plattform för alla som vill ge pengar till välgörande ändamål. Tjänsten kommer att pilottestas tillsammans med McDonald’s Örebro i ett insamlingsprojekt för Ronald McDonald Barnfond. Projektet följs med stort intresse av bland annat Ronald McDonald House Charities i USA.

Granskning av kvalitet inom förskola

2014-04-16 08:57 CEST Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro kommun genomförde nyligen en granskning av Örebro kommuns arbete med kvalitetssäkring av förskoleverksamhet i enskild (privat) regi. Syftet har varit att se om kommunens arbete med godkännande och tillsyn av enskilt bedriven verksamhet lever upp till Skollagens krav och kommunens egna krav på kvalitet.

Fåglar så in i vassen på Naturens hus

2014-04-14 14:51 CEST Örebro kommun Utställning på Naturens hus av träsnidaren Nicke Helldorffs vackra fåglar, i sällskap av Erik Rosenbergs texter. Naturens hus, 15 april - 15 september 2014. Vid utställningens invigning den 15 april kl. 11.30 - 14.30 finns Nicke Helldorff på plats. Media välkomnas att delta på invigningen.

2014-04-09 09:59 CEST ELON Elkedjan Logistic I vecka 15 möts större delen av den svenska vitvarubranschen på Conventum Arena i Örebro. Mässan, med vitvarukoncernen EEL som arrangör, hålls årligen i Örebro och har denna gång slagit rekord i antal anmälda.

Stora nationella investeringar men minskat regionalt anslag i ny nationell transportplan

2014-04-08 13:12 CEST Regionförbundet Örebro Drygt 12 miljarder kronor investeras i länets infrastruktur de kommande åren enligt den nationella infrastrukturplanen för 2014-2025. Utöver detta tillkommer investeringar i E20 som gynnar länet. Samtidigt minskar utrymmet för investeringar i länstransportplanen med drygt 4 procent.

Större satsningar än väntat på E20 tack vare medfinansiering

2014-04-03 14:24 CEST Regionförbundet Örebro Större satsningar än väntat på E20 tack vare medfinansiering Den 3 april 2014, aviserade regeringen att den nya infrastrukturplanen innehåller större satsningar på E20 än vad Trafikverket föreslagit. Anledningen är att flera regioner och kommuner medfinansierar investeringar på sträckan. - En förbättring av E20 har legat högt i vår prioritering i många år, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Pressvisning: Provcykla Sveriges största cykelområde

2014-04-03 08:41 CEST Regionförbundet Örebro Den 13-14 maj är du som journalist eller bloggare bjuden på en exklusiv pressvisning av Sveriges största cykelområde - Bergslagen cycling. Vi erbjuder kostnadsfri guidning, övernattning och lånecykel under pressvisningen. Du kommer få möjligheter att prova på mountainbike, landsvägscykel och friluftscykling på våra MTB-, Roadbike- och Leisureleder.

Pressinbjudan: Har vi sett den sista bilen, vad händer med hastigheterna och hur ser kollektivtrafiken ut?

2014-04-02 16:12 CEST Regionförbundet Örebro Det är några nedslag i programmet för Örebroregionens infrastruktur- och transportdag 2014. Vi kommer också gå igenom de kommande årens planerade åtgärder i regionens infrastruktur. Under dagen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till ansvariga politiker, tjänstemän och föredragshållare.

EEL AB köper börsnoterade FDT AB

2014-04-01 08:49 CEST ELON Elkedjan Logistic Vitvarukoncernen ELON Elkedjan Logistic AB (EEL AB) i Örebro köper affärs- och butikssystembolaget FDT AB, noterat på Aktietorget.