Pressmeddelanden

Kommunfullmäktiges beslut om att Skellefteå Industrihus bygger hotell har överklagats

Kommunfullmäktiges beslut om att Skellefteå Industrihus bygger hotell har överklagats

2018-04-27 12:16 CEST
20 mars tog Skellefteå kommunfullmäktige bland annat beslut om att det kommunägda bolag...

​Moderaterna överklagar ärendena om höjd tomthyra

​Moderaterna överklagar ärendena om höjd tomthyra

2016-12-12 18:25 CET
Den 12 december på KF beslutade den S-majoriteten att anta förslagen om att kraftigt hö...

Älvräddarna överklagar Näckådom till Högsta domstolen

Älvräddarna överklagar Näckådom till Högsta domstolen

2016-10-06 12:43 CEST
Älvräddarna överklagar nu mark- och miljööverdomstolens dom gällande tillstånd till små...

Överklagan försenar 200 nya bostäder i Skövde

Överklagan försenar 200 nya bostäder i Skövde

2016-01-05 11:42 CET
Skövdebostäder planerar för att starta byggnationen av 150 lägenheter fördelat på tre h...

Västerås stad överklagar ogiltighetsdom till Högsta förvaltningsdomstolen

2015-11-18 10:09 CET
Kammarrätten i Stockholm har i en dom från slutet av oktober 2015 beslutat att ogiltigf...

Umeå kommun överklagar beslut om hyresersättning till Waldorfskolan

2014-12-18 15:59 CET
Waldorfskolan fick igenom sin överklagan på kommunens hyresersättning i Förvaltningsrät...

Vi välkomnar överklagandet!

Vi välkomnar överklagandet!

2014-12-10 11:34 CET
Den friande domen mot den makedonske förare som under hösten ertappats med falska handl...

Fortsatt risk för kraftiga höjningar för landets elnätskunder

2014-11-10 15:20 CET
Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar att dagens domar från Kammarrätten i Jönköp...

Fältbiologerna överklagar kalkbrytning i Ojnareskogen

2014-06-26 08:23 CEST
Fältbiologerna har sedan starten varit engagerad i frågan om Ojnareskogen och även haft...