Pressmeddelanden

Tre strategier för Väsby framtagna i dialog med medborgarna

2014-03-25 07:30 CET Upplands Väsby kommun Efter en nio dagar lång dialog med Väsbyborna presenterades under söndagen de tre strategierna som den nya översiktsplanen kommer att utgå ifrån. Strategierna är ett resultat av alla de drömmar och tankar om framtidens Väsby som kommit in under medborgardialogen och som projektgruppen för den nya översiktsplanen har bearbetat under veckan som gått.

Många Väsbybor ville diskutera Väsbys framtid

2014-03-17 14:14 CET Upplands Väsby kommun Nästan 200 Väsbybor deltog i helgens medborgardialog om Väsbys framtid och den kommande översiktsplanen. Denna vecka arbetar tjänstemän från kommunen i ett öppet kontor i Messingen med alla förslag som kommit in för att på söndagen, i slutet på veckan, återkoppla alla inkomna förslag till Väsbybor och andra intresserade. Det som kommit fram i dialogen utgör grunden för den nya översiktsplanen.

Väsbyborna formar framtidens Väsby

2014-03-10 10:29 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan för att ta fram riktlinjer och måla upp en gemensam bild av framtidens Väsby. I arbetet med översiktsplanen är dialogen med Väsbyborna en förutsättning. Därför satsar kommunen nu stort på en simultan-charette där invånare runt om i Väsby under nio dagar kan vara med och påverka vilket Väsby de vill leva i 2040.

Nu gäller nya översiktsplanen

2014-03-06 15:08 CET Lidingö stad Den 5 mars började Lidingös nya översiktsplan att gälla. Planen talar om hur Lidingö ska utvecklas de kommande 20 åren. Fokus ligger på att värna grönområdena, förbättrade kommunikationer och en långsiktigt hållbar utveckling.

Elbuss till skolan i framtidens Väsby

2014-02-20 07:30 CET Upplands Väsby kommun Massor av roliga idéer togs fram av ungdomarna på demokratiforumet Ung i Väsby förra veckan kring hur de vill att framtidens Väsby ska se ut. Upplands Väsby kommun kommer att jobba vidare med förslagen under dialogveckan för kommunens nya översiktsplan den 15-23 mars 2014.

Rekordstort intresse bland ungdomar att skapa framtidens Väsby

2014-02-06 21:50 CET Upplands Väsby kommun Med förra årets succé i ryggen, då ungdomar på demokratiforumet Ung i Väsby, tog fram förslag för att utveckla Torget vid Väsby centrum, laddar Upplands Väsby kommun återigen för en dag där ungdomarna pratar och politikerna lyssnar. I år är deras uppgift att ta fram underlag till framtidens Väsby. Ung i Väsby genomförs den 12/2 kl 9-12 i Messingen.

Hur ska järnvägsområdet utvecklas? Träffa politiker och tjänstemän i Krämaren i Örebro

2014-01-16 08:30 CET Örebro kommun Hur ska järnvägsområdet utvecklas? Hur ska resecentrum se ut? Kom och prata med Björn Sundin (S), Hannah Ljung (C) och ansvariga tjänstemän tisdagen den 21 januari vid vår utställning i Krämaren.

Så här kan järnvägsområdet utvecklas –  tyck till om planen

2013-12-12 08:00 CET Örebro kommun Örebro kommun har nu ett förslag till fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, som alla är välkomna att tycka till om. Fram till och med 24 januari går det att lämna synpunkter på förslaget.

Sista chansen att påverka Sundsvalls kommande översiktsplan

2013-11-14 10:21 CET Sundsvalls kommun Nu har utställningsperioden för kommunens nya översiktsplan börjat. Fram till 31 januari 2014 har Sundsvalls medborgare en sista möjlighet att bidra med synpunkter på planförslaget innan kommunens politiker tar beslut om att den ska gälla.

2013-10-23 08:50 CEST Alingsås kommun Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om samråd av ett förslag till ny översiktsplan för Alingsås kommun. Vi bjuder därför in media till en presskonferens för att berätta mer om översiktsplanen och samrådsprocessen.