Pressmeddelanden

2015-06-22 09:42 CEST Alvesta kommun Alvesta kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. Planen ska peka ut riktningen för Alvestas utveckling och fungerar som ett underlag för beslut om den framtida markanvändningen. Alvesta kommun har lanserat en karta på kommunens webbplats där medborgarna själva kan bidra med tankar, idéer och synpunkter.

2015-04-14 16:21 CEST Huddinge kommun - politik Stockholms läns landsting har efter uppvaktningen från Huddinges politiska ledning meddelat att programstudien för Spårväg syd fortsätter som planerat. Detta är ett viktigt besked då Stockholms län skulle riskerat att gå miste om tusentals nya bostäder om spårvägen lagts på is.

2015-02-10 11:59 CET Linköpings kommun

Inbjudan till samrådsmöten gällande kustens utveckling

2015-02-05 08:00 CET Falkenbergs kommun Mellan den 4 februari och den 6 april är alla välkomna att lämna synpunkter på hur Falkenbergs kustområde ska utvecklas i framtiden. I februari genomför kommunen fyra samrådsmöten: • Morups prästgård den 10 februari, kl 18.00 • Ringsegårds konst och café den 12 februari, kl 18.00 • Ugglarps camping den 25 februari, kl 18.00 • Glommens samlingslokal den 26 februari, kl 18.00 Välkomna!

Klart med ny Översiktsplan – Huddinge ska få fler levande stadsmiljöer

2014-06-12 14:01 CEST Huddinge kommun - politik 10 000 nya bostäder och 20 000 arbetsplatser fram till 2030, Spårväg Syd från Flemingsberg via Kungens Kurva till Älvsjö och helt nya stadsdelar i Glömstadalen och Loviseberg. Det är några av punkterna i den nya översiktsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i måndags.

2014-05-20 11:58 CEST Linköpings kommun Vid presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde togs följande ärenden upp: utökning av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland,Tekniska Verken ökar ägarandelar i Bixia,avtal om att bilda Region Östergötland,översiktsplan för landsbygden och småorterna samt tilläggsanslag för samverkan skola - näringsliv.

Pressinbjudan: Samrådsmöte om Vivallas och Boglundsängens framtid

2014-04-25 10:09 CEST Örebro kommun Det händer mycket i stadsdelen Vivalla-Boglundsängen. Med anledning av detta har kommunen beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för stadsdelen. Media bjuds in att delta på samrådsmötet 29 april kl. 18–20 i Kulturarenan, Vivallaskolan.

Tre strategier för Väsby framtagna i dialog med medborgarna

2014-03-25 07:30 CET Upplands Väsby kommun Efter en nio dagar lång dialog med Väsbyborna presenterades under söndagen de tre strategierna som den nya översiktsplanen kommer att utgå ifrån. Strategierna är ett resultat av alla de drömmar och tankar om framtidens Väsby som kommit in under medborgardialogen och som projektgruppen för den nya översiktsplanen har bearbetat under veckan som gått.

Många Väsbybor ville diskutera Väsbys framtid

2014-03-17 14:14 CET Upplands Väsby kommun Nästan 200 Väsbybor deltog i helgens medborgardialog om Väsbys framtid och den kommande översiktsplanen. Denna vecka arbetar tjänstemän från kommunen i ett öppet kontor i Messingen med alla förslag som kommit in för att på söndagen, i slutet på veckan, återkoppla alla inkomna förslag till Väsbybor och andra intresserade. Det som kommit fram i dialogen utgör grunden för den nya översiktsplanen.

Väsbyborna formar framtidens Väsby

2014-03-10 10:29 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan för att ta fram riktlinjer och måla upp en gemensam bild av framtidens Väsby. I arbetet med översiktsplanen är dialogen med Väsbyborna en förutsättning. Därför satsar kommunen nu stort på en simultan-charette där invånare runt om i Väsby under nio dagar kan vara med och påverka vilket Väsby de vill leva i 2040.