Pressmeddelanden

Nyhamnen blir en tät, grön och urban stadsdel

Nyhamnen blir en tät, grön och urban stadsdel

2016-02-02 10:03 CET
Nyhamnen är Malmös nästa utbyggnadsområde med stor potential att utvecklas till en attr...

Kulturen måste vara med redan i planeringsstadiet

2015-11-19 15:55 CET
Kulturnämnden beslutade 19 november om att yttra sig över förslagen till översiktsplan ...

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

2015-10-20 13:18 CEST
Översiktsplaner för Bestorp och Brokind samt klimatanpassningsplan och strategi för so...

Hållbara resor och transporter - tema för samrådsmöte för Översiktsplan 2030

Hållbara resor och transporter - tema för samrådsmöte för Översiktsplan 2030

2015-09-21 14:51 CEST
Tisdag 22 september växlar vi upp dialogen om förslag till Översiktsplan 2030. Först ut...

Nu börjar samråd om översiktsplan och innerstadsstrategi

2015-09-15 15:05 CEST
Öppna möte och drop-in möten på Stationsgatan 12 och Uppsala konsert och kongress ska g...

Pressträff måndag 14 september:Översiktsplan 2030

Pressträff måndag 14 september:Översiktsplan 2030

2015-09-13 21:48 CEST
Samråd om Översiktsplan 2030 pågår. Nu intensifieras dialogen med medborgarna, näringsl...

Hörby kommuns översiktsplan ställs ut för synpunkter

Hörby kommuns översiktsplan ställs ut för synpunkter

2015-09-07 09:00 CEST
Hörby kommun ställer nu ut förslag till ny kommunövergripande översiktsplan, Översiktsp...

Förslag till ny översiktsplan tar fasta på Uppsala som Sveriges fjärde storstad

2015-08-21 11:00 CEST
Vid en presskonferens idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)...

Pressträff om översiktsplanen och innerstadsstrategin

2015-08-19 08:38 CEST
Kommunen bjuder in till pressträffa angående förslag till ny översiktsplan och strategi...

​Tätortsutveckling ska engagera medborgare i Alvesta

2015-06-22 09:42 CEST
Alvesta kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. P...