Pressmeddelanden

2015-08-21 11:00 CEST Uppsala kommun Vid en presskonferens idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) förslagen till ny översiktsplan och riktlinjer för innerstadsstrategin. Det är första gången som man i Uppsala tar fram särskilda riktlinjer för utvecklingen av innerstaden. Förslagen går nu på samråd och målet är att beslut om ny öp och innerstadsstrategi fattas hösten 2016.

2015-08-19 08:38 CEST Uppsala kommun Kommunen bjuder in till pressträffa angående förslag till ny översiktsplan och strategi för innerstadens utveckling.

2015-06-22 09:42 CEST Alvesta kommun Alvesta kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. Planen ska peka ut riktningen för Alvestas utveckling och fungerar som ett underlag för beslut om den framtida markanvändningen. Alvesta kommun har lanserat en karta på kommunens webbplats där medborgarna själva kan bidra med tankar, idéer och synpunkter.

2015-04-14 16:21 CEST Huddinge kommun - politik Stockholms läns landsting har efter uppvaktningen från Huddinges politiska ledning meddelat att programstudien för Spårväg syd fortsätter som planerat. Detta är ett viktigt besked då Stockholms län skulle riskerat att gå miste om tusentals nya bostäder om spårvägen lagts på is.

2015-02-10 11:59 CET Linköpings kommun

Inbjudan till samrådsmöten gällande kustens utveckling

2015-02-05 08:00 CET Falkenbergs kommun Mellan den 4 februari och den 6 april är alla välkomna att lämna synpunkter på hur Falkenbergs kustområde ska utvecklas i framtiden. I februari genomför kommunen fyra samrådsmöten: • Morups prästgård den 10 februari, kl 18.00 • Ringsegårds konst och café den 12 februari, kl 18.00 • Ugglarps camping den 25 februari, kl 18.00 • Glommens samlingslokal den 26 februari, kl 18.00 Välkomna!

Klart med ny Översiktsplan – Huddinge ska få fler levande stadsmiljöer

2014-06-12 14:01 CEST Huddinge kommun - politik 10 000 nya bostäder och 20 000 arbetsplatser fram till 2030, Spårväg Syd från Flemingsberg via Kungens Kurva till Älvsjö och helt nya stadsdelar i Glömstadalen och Loviseberg. Det är några av punkterna i den nya översiktsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i måndags.

2014-05-20 11:58 CEST Linköpings kommun Vid presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde togs följande ärenden upp: utökning av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland,Tekniska Verken ökar ägarandelar i Bixia,avtal om att bilda Region Östergötland,översiktsplan för landsbygden och småorterna samt tilläggsanslag för samverkan skola - näringsliv.

Pressinbjudan: Samrådsmöte om Vivallas och Boglundsängens framtid

2014-04-25 10:09 CEST Örebro kommun Det händer mycket i stadsdelen Vivalla-Boglundsängen. Med anledning av detta har kommunen beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för stadsdelen. Media bjuds in att delta på samrådsmötet 29 april kl. 18–20 i Kulturarenan, Vivallaskolan.

Tre strategier för Väsby framtagna i dialog med medborgarna

2014-03-25 07:30 CET Upplands Väsby kommun Efter en nio dagar lång dialog med Väsbyborna presenterades under söndagen de tre strategierna som den nya översiktsplanen kommer att utgå ifrån. Strategierna är ett resultat av alla de drömmar och tankar om framtidens Väsby som kommit in under medborgardialogen och som projektgruppen för den nya översiktsplanen har bearbetat under veckan som gått.