Pressmeddelanden

Ny version av Ethiris Mobile för Android och iOS

2014-01-15 14:54 CET Kentima AB Ethiris Mobile 5.14 finns nu för nedladdning för både Android och iOS. För användarna medför den nya versionen många nya funktioner och uppdateringar. I version 5.14 finns det till exempel möjlighet att visa inspelad video från de olika kamerorna i anläggningen.

Förbättrad övervakning ger säkrare kylning

2014-01-14 10:36 CET Rittal Scandinavian ab Rittals LCP Plattform för kylning av kapslingar har utrustats med den senaste tekniken för övervakning. Designen på plattformen har också blivit smartare.

Sex av tio vill ha fler övervakningskameror

2013-12-18 08:15 CET If Skadeförsäkring Sex av tio svenskar uppger att de vill ha fler övervakningskameror på offentliga platser, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If. Samtidigt visar uppgifter från Polisen att många kamerasystem inte fungerar eller installerats så att de inte kan dokumentera tillräckligt.

Trafikverket inför nytt nationellt system för ITS-anläggningar

2013-12-16 08:02 CET Infracontrol AB Trafikverket äger och förvaltar ett stort antal ITS-utrustningar som ingår i anläggningar som tunnlar och trafikstyrningssystem. För att förenkla och effektivisera förvaltningen av de mindre fristående ITS-anläggningar, t ex variabla hastighetsskyltar, kövarningssystem eller mindre trafikomledningssystem inför Trafikverket nu en ny nationell plattform för styrning, övervakning och datainsamling.

2013-12-11 16:03 CET Piratpartiet -Den svenska regeringen bör komma och förklara sig inför Europaparlamentets utfrågningar om massövervakningen. Den senaste tidens avslöjanden om FRA kastar en skugga över vårt lands anseende och väcker oroliga frågor i resten av EU. Detta säger Christian Engström, som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Personliga integriteten offras i lagstiftningen för rikets säkerhet

2013-11-26 08:47 CET Umeå universitet Det är inte bara rädslan för terrorism som bidragit till utvecklingen av nya möjligheter till hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation i svensk lagstiftning på senare år. Lagstiftaren har också ändrat syn på den personliga integriteten. Det konstateras i en ny doktorsavhandling från Umeå universitet.

2013-11-25 07:03 CET Uppsala universitet I en enkätundersökning, som genomförs i samtliga medlemsländer i EU, ska befolkningens kunskap om och inställning till övervakning i brottsförebyggande syfte undersökas. Uppsala universitet är ett av de lärosäten som ingår i forskningsprojektet som finansieras av EU:s 7:e ramprogram.

Världsnyhet turnerande i skandinavien

2013-11-14 11:31 CET Rittal Scandinavian ab Världsnyheten RiMatrix S - det första kompletta datacenter som kan beställas på ett enda artikelnummer – är på Europaturné. Under sex månader ska det förevisas i nio länder.

2013-10-25 10:33 CEST hooood.com hooood.com växer i Sticklinge, Lidingö. Peter Cullblom en av grundarna av hooood.com och boende på Lidingö har uppmärksammats av Lidingö Tidning som skriver om hooood.com.

Nya Ethiris 5.14 med utökat kamerastöd

2013-10-14 15:12 CEST Kentima AB Kentima presenterar en ny version av Ethiris Video Management Software. Den innehåller nya funktioner, ett utökat kamerastöd, fler nya språkval. I version 5.14 av Ethiris har huvudfokus legat på exportmarknaden.