Nyheter

​Blodcancerförbundet fortsätter med sin unika filmsatsning

2015-03-13 12:57 CET Populate Blodcancerförbundet stora satsning på webbaserad utbildning kring olika former av blodcancer fortsätter även under 2015. Flera nya informationsfilmer med några av landets ledande experter kommer att produceras och publiceras på förbundets YouTube-kanal.

Sjöfartsverket är väl förberedda inför nya ISO 14001

2015-03-10 13:01 CET Goodpoint AB Sjöfartsverket är igång med förberedelserna inför nya ISO 14001 och ISO 9001. Tidningen Perspektiv har gjort en längre intervju med Mats Uhrfelt, miljö- och kvalitetschef på Sjöfartsverket där han ger råd till andra i arbetet med miljöledningssystem. Goodpoint har varit med att genomföra Sjöfartsverkets 2-åriga arbete med riskhantering och integrering av miljö- och kvalitetsledningssystem.

Stort tillskott för XLENT

2015-02-22 11:39 CET XLENT IT Consulting Vi hälsar Anna Edholm välkommen till XLENT i Sundsvall!

Ekonomer tar nästa steg mot framtidens ekonomifunktion

2015-02-16 08:30 CET Ekan AB – Det här var precis vad vi behövde. Vi var redo att ta ekonomifunktionen och ekonomens roll ett steg framåt, men vi var inte helt säkra vart vi vill gå. Efter denna utbildning så har vi fått både inspiration och verktyg till att kunna arbeta vidare. Så säger Carolina Sinander, enhetschef för ekonomi och upphandling på Region Gotland.

Ekans managementkonsulter certifieras enligt CMC

2015-01-29 10:18 CET Ekan AB Som en viktig del i Ekan Managements kvalitetsarbete certifierar vi våra seniora konsulter enligt den internationella standarden CMC. Certifieringen säkerställer att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, kompetens och etik. Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer.

2015-01-23 08:00 CET Ekan AB Enligt tilldelningsbeslut har Ekan Management av Kammarkollegiet i hård konkurrens valts ut som ramavtalsleverantör avseende ”Managementtjänster 2014-Verksamhets- och organisationsutveckling”. Ramavtalets avropare utgörs av ca 400 statliga myndigheter och bolag som därigenom ges möjlighet att ta del av Ekans breda erfarenhet och kompetens.

Ekan Management växer i Stockholm

2015-01-21 12:49 CET Ekan AB Vi hälsar Tobias Norbeck välkommen till oss på Ekan Management. Tobias är civilekonom med erfarenhet från både undervisning och consulting parallelt med studierna. Han är en strategisk rekrytering mot bakgrund av Ekan Managements tillväxt i Stockholmsregionen.

Första lokala BBRT-mötet i Sverige med SKF som värd

2014-12-17 08:15 CET Ekan AB ​Det första lokala BBRT-mötet organiserades av Ekan Management den 10 december. Mötet lockade över 40 deltagare från mer än 15 stora och medelstora företag. Mötets värd denna gång var SKF, som inleddes med lunch och presentation av verksamheten i deras nya utställning i Gamlestaden, Göteborg.

Ekan Management förstärks med två nya medarbetare

2014-11-21 08:22 CET Ekan AB ​Vi är mycket glada att få välkomna två nya medarbetare, Helena Blomberg och Henning Verner, som börjat på ​Ekan Managements kontor i Göteborg under hösten.

Beyond Budgeting London 22-23 oktober

2014-10-27 14:19 CET Ekan AB Den 22-23 oktober anordnades det 54:e Europeiska mötet inom Beyond Budgeting Round Table (BBRT), denna gång i London. Nio ny medlemmar välkomnades, däribland LeoPharma, ArlaFoods och SKF.