Pressmeddelanden

2012-12-14 10:49 CET SKL Kommentus AB Landets kommuner får tillgång till ett brett sortiment av skolmaterial med rabatter på upp till 54%. Det är resultatet av SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal avseende skolmaterial och kopieringspapper för kommuner, landsting och regioner.

2012-12-14 08:22 CET Hexanova Event - Den senaste programversionen är här... Intresset för Upphandlingsdagarna är så pass stort att vi har utökat programmet med ett antal nya seminarier och högintressanta praktikfall du inte kan vara utan!

2012-12-13 14:34 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av bemanningstjänster.

2012-12-06 13:34 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har återigen lyckats teckna ett ramavtal som erbjuder Sveriges kommuner och landsting riktigt bra rabatter genom ramavtalet Stationstankning 2011-2. Avtalet är uppdelat på tre områden; traditionella drivmedel, fordonsgas och övriga produkter i butik.

29 procent av cheferna känner sig inte delaktiga i beslut

2012-11-29 08:47 CET Springlife Prestationsanalysföretaget Springlife har under 2012 genomfört en undersökning med svar från 2058 chefer och 29381 medarbetare i offentlig sektor som visar att endast 71 procent av cheferna känner att de ofta har möjlighet att påverka beslut.

2012-11-27 13:35 CET Projectplace Genombrott för Projectplace på en av Europas nyckelmarknader. Storbritanniens offentliga sektor väljer Projectplaces molnbaserade sociala samarbetsverktyg. Den offentliga sektorn i Storbritannien investerar årligen 180 miljarder kronor i IT och telekom per år.

2012-11-23 08:00 CET Ekan AB Måndagen den 26 november bjuder Ekan AB in till seminarium om framgångsrikt Lean-arbete i offentlig verksamhet. Under en eftermiddag tar vi ner Lean på jorden, reder ut begreppen och lyfter fram ledningens roll i utvecklingsarbetet. Talare är tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson och forskare Katarina Lund.

2012-11-21 15:53 CET SKL Kommentus AB Nytt ramavtal för upphandlingsområdet parkmaskiner och gräsklippare är tecknat mellan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och totalt tolv leverantörer fördelade på tre geografiska områden.

2012-11-19 17:43 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, SKI, har idag fattat tilldelningsbeslut i den nationellt samordnade ramavtalsupphandlingen som avser läkemedel mot främst Gauchers sjukdom.

2012-11-16 11:26 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal som ska ge en stabilare elkostnad för landets kommuner, landsting och regioner. Total potential för den offentliga marknaden uppskattas till 424 000 KWh/år. Det motsvarar ett pris på ca 3 miljarder SEK/år (exkl. moms, inkl. energiskatt).