Pressmeddelanden

2013-05-08 10:20 CEST AFA Försäkring Vid ett seminarium den 16 maj presenterar AFA Försäkring sin årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige. Rapporten, som är den mest heltäckande i sitt slag, bygger på AFA Försäkrings unika skadestatistik.

2013-05-08 10:17 CEST AFA Försäkring SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, på regeringens uppdrag sammanställt aktuell kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar. Den helt nya rapporten visar att det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan arbete och sömnstörningar. Charlotte Hall, SBU, pre-senterar rapporten vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 13 maj.

SENASTE NYTT: Vi är glada att kunna presentera...

2013-05-08 07:30 CEST Hexanova Media Group ...Paula Asarnoj som årets moderator! Programledare, programpresentatör, skribent, kommunikationsrådgivare och med uppdragsgivare som TV4, SVT, Utbildningsradion och Sveriges Radio P4 ser vi fram emot att Paula ska navigera oss via talare och programpunkter under Offentlig Ekonomi och Offentlig Chef den 29-30 maj 2013!

2013-05-03 12:42 CEST SKL Kommentus AB Nordea, SEB och Swedbank inklusive Sparbankerna erbjuder landets kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag säkra och processeffektiva banktjänster som kan optimera verksamhetens kassaflöden och öka kostnadseffektiviteten. Det är resultatet av SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal Banktjänster 2012-2.

2013-04-30 10:17 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av elevdatorer och surfplattor har avslutats med att fem leverantörer tilldelas ramavtal. Upphandlingen, som är kraftigt försenad beroende på tidigare överprövningar och omarbetningar, innefattar nu därför limiterad introduktionsutbildning.

2013-04-24 08:44 CEST Hexanova Media Group - Internationell toppföreläsare på Offentlig Chef 2013 Vi har nöjet att presentera en av världens mest eftertraktade föreläsare, SAHAR EL-NADI. - Möt kvinnan som ville förändra världen och gjorde det.

2013-04-23 09:15 CEST Bemannia AB (publ) Bemannia har tillsammans med fyra andra leverantörer vunnit avtal om att hyra ut och rekrytera personal inom administration, ekonomi, personal och fastighet till Sveriges samtliga kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag genom avtal med Inköpscentralen SKL.

PRESSINBJUDAN: Kvinnan som vill förändra världen - Sahar El-Nadi

2013-04-18 07:25 CEST Hexanova Media Group Under den egyptiska revolutionen 2011 var Sahar en av de få som vågade stå upp mot den egyptiska ledningen på Tahirtorget i Kairo. Sahar har sedan 2011 rest världen runt och delat med sig av sina ledarerfarenheter. Hon har mottagit stående ovationer på Harvard University och Chicago University och på det kungliga slottet i Stockholm under rubriken” Ledarskap i svåra tider”.

2013-04-17 14:52 CEST SKL Kommentus AB I SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal ”Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2012-2” ingår, förutom de traditionella petroleumprodukterna, ett antal produkter med mindre miljöpåverkan.

Byte av bullriga leksaker ska förbättra förskolans ljudmiljö

2013-04-16 09:30 CEST AFA Försäkring Bullrande leksaker på förskolor är en hälsorisk. Korta, höga ljudtoppar skapar både stress och problem med hörseln. AFA Försäkring beviljar Fredrik Sjödin, forskare vid Umeå universitet, 1 622 000 kr för att genom personalenkäter och ljudnivåmätningar på tio förskolor hitta de tio bullrigaste leksakerna och ersätta dem med tystare alternativ.