Pressmeddelanden

2013-02-15 13:55 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal Tidningar och tidskrifter 2012 är klart för avrop. Ramavtalet omfattar en så kallad agenttjänst som hjälper till att effektivisera administrationen och sänka kostnaderna för landets kommuner, landsting och regioner med bolag.

2013-02-15 10:23 CET Stora pr-priset Nu är årets jury för Stora PR-priset spikad. De representerar både multinationella företag, den akademiska världen, den offentliga sektorn och företag som valt en tydlig regional profil. Och samtliga jurymedlemmar kommer från Skåne.

2013-02-14 09:40 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av kontorsmaterial.

2013-02-07 10:38 CET SKL Kommentus AB För första gången har det genomförts en nationell upphandling av pensionsadministration. Det handlar om en tjänst som bidrar till att skapa ordning och reda i pensionshanteringen för landets kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag.

2013-02-05 09:30 CET VINNOVA Välkommen att lyssna på Helen Baxter från National Health Service vid ett lunchmöte på VINNOVA onsdag den 6 februari. Seminariet är det första i en serie på åtta som arrangeras av VINNOVA tillsammans SKL, Innovationsrådet och stiftelsen Svensk Industridesign.

2013-01-30 21:28 CET Hexanova Event Gävleborgs Läns Landsting och upphandlingen "Partnerskapsdrift av Laboratoriemedicin".

2013-01-17 10:27 CET IT&Telekomföretagen I syfte att främja en ökad tillgång till offentligägd data på marknaden har IT&Telekomföretagen inom Almega startat upp ett nytt branschråd.

2013-01-17 09:52 CET Ricoh Sverige AB En ny undersökning gjord på uppdrag av Ricoh Europe visar att det är den offentliga sektorn i Europa som använder molnet mest för dokumentdelning, men 52 procent av den äldre personalstyrkan inom den offentliga sektorn anser att detta har gjort dokumenthanteringen svårare.

2013-01-16 13:34 CET SKL Kommentus AB SKIs nya ramavtal för fordon har precis skrivits under av 16 leverantörer. I ett och samma avtal kan upphandlande myndigheter få sina behov uppfyllda, både vad gäller fordonstyp, drivmedel och miljökrav. Ramavtalet omfattar person- och transportfordon upp till 3,5 ton.

2012-12-20 14:37 CET Hexanova Event Härmed har vi det stora nöjet att för femte året i rad presentera de sju organisationer som är nominerade till Handslaget 2012, utmärkelsen för årets bästa upphandling.