Pressmeddelanden

2013-03-20 17:11 CET SKL Kommentus AB För att effektivisera inköpsverksamheten och sänka kostnaderna för skattebetalarna har Nacka, Täby och Vaxholms kommuner beslutat sig för att tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) bilda Stockholms Inköpscentral. Beslutet ger möjlighet att samordna större upphandlingar och attrahera specialistkompetens.

Nya rekord för KRAV

2013-03-20 08:30 CET KRAV Försäljningen av ekologisk och KRAV-märkt mat ökar för sjunde året i rad. Under 2012 ökade grossisternas försäljning till restauranger och storkök med minst 30 procent medan dagligvaruhandelns ökning var något svagare, enligt KRAVs marknadsrapport som presenteras idag.

2013-03-19 11:33 CET SKL Kommentus AB 12 av landets 21 län kan nu avropa på SKIs nya ramavtal Storköksutrustning 2012. Det handlar om utrustning för kök som används på skolor, sjukhus, äldreboende, personalmatsalar och större förskolor med mera.

2013-03-18 08:58 CET Kreafon För första gången finns sammanställd statistik över Sveriges kommuners närvaro på Facebook. 56% av landets kommuner har en kommunövergripande sida, visar Kreafons kartläggning. Undersökningen visar kommunsidornas popularitet, medborgarkontakt och engagemang. Karlstad, Tyresö, Jokkmokk, Arvidsjaur, Luleå, Östersund och Leksand är några av de kommuner som lyckas väl.

2013-03-13 11:37 CET Vergic It- och energiministern Anna-Karin Hatt besöker innovationsföretaget Vergic för att höra mer om bolaget och dess framgångsrika verksamhet inom realtidsinteraktion på nätet. Med utgångspunkt i den digitala agendan ska Vergic och It- och energiminister Anna-Karin Hatt diskutera de fördelar och möjligheter som Vergic’s plattform för med sig i en interaktiv realtidsdialog med medborgarna.

2013-03-08 14:23 CET Academic Work Academic Work är en av de stora vinnarna när Staten väljer leverantör för bemanningstjänster för de närmaste två åren. Från Academic Works sida är ambitionen att vara en resurs för svenska myndigheter och hjälpa dem med Young Professionals på både kort och längre sikt.

2013-03-07 15:58 CET Hexanova Event

Fi presenterar rapport om Kvinnor som inte kostar

2013-03-06 08:00 CET Feministiskt initiativ Idag presenterar Feministiskt initiativ en rapport som visar hur staten cementerar den systematiska diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden, och hur kvinnors låga löner får subventionera vår gemensamma välfärd. I rapporten beskriver partiet också flera förslag på åtgärder för att bekämpa diskrimineringen.

2013-03-05 06:31 CET Äldrecentrum Möjlighet till självbestämmande och flexibilitet är två skäl till att äldre väljer hushållsnära tjänster med RUT-avdrag istället för offentligt finansierad äldreomsorg. Det framkommer i det examensarbete som Rebecka Falk och Erica Risberg skrivit i samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum.

2013-03-01 07:00 CET EDI Solutions