Pressmeddelanden

2013-01-16 13:34 CET SKL Kommentus AB SKIs nya ramavtal för fordon har precis skrivits under av 16 leverantörer. I ett och samma avtal kan upphandlande myndigheter få sina behov uppfyllda, både vad gäller fordonstyp, drivmedel och miljökrav. Ramavtalet omfattar person- och transportfordon upp till 3,5 ton.

2012-12-20 14:37 CET Hexanova Event Härmed har vi det stora nöjet att för femte året i rad presentera de sju organisationer som är nominerade till Handslaget 2012, utmärkelsen för årets bästa upphandling.

2012-12-20 10:44 CET SKL Kommentus AB Ramavtal som omfattar läkemedel mot främst Gauchers sjukdom har den 17 december slutits mellan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och läkemedelsföretagen Genzyme AB, Shire Human Genetic Therapies AB och Actelion Pharmaceuticals Sverige AB.

2012-12-18 13:16 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av Park- och lekmaterial för utomhusbruk. Hags Aneby, som tilldelats ramavtal i upphandlingen, har ansökt om överprövning.

2012-12-14 10:49 CET SKL Kommentus AB Landets kommuner får tillgång till ett brett sortiment av skolmaterial med rabatter på upp till 54%. Det är resultatet av SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal avseende skolmaterial och kopieringspapper för kommuner, landsting och regioner.

2012-12-14 08:22 CET Hexanova Event - Den senaste programversionen är här... Intresset för Upphandlingsdagarna är så pass stort att vi har utökat programmet med ett antal nya seminarier och högintressanta praktikfall du inte kan vara utan!

2012-12-13 14:34 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av bemanningstjänster.

2012-12-06 13:34 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har återigen lyckats teckna ett ramavtal som erbjuder Sveriges kommuner och landsting riktigt bra rabatter genom ramavtalet Stationstankning 2011-2. Avtalet är uppdelat på tre områden; traditionella drivmedel, fordonsgas och övriga produkter i butik.

29 procent av cheferna känner sig inte delaktiga i beslut

2012-11-29 08:47 CET Springlife Prestationsanalysföretaget Springlife har under 2012 genomfört en undersökning med svar från 2058 chefer och 29381 medarbetare i offentlig sektor som visar att endast 71 procent av cheferna känner att de ofta har möjlighet att påverka beslut.

2012-11-27 13:35 CET Projectplace Genombrott för Projectplace på en av Europas nyckelmarknader. Storbritanniens offentliga sektor väljer Projectplaces molnbaserade sociala samarbetsverktyg. Den offentliga sektorn i Storbritannien investerar årligen 180 miljarder kronor i IT och telekom per år.