Pressmeddelanden

Psykisk ohälsa - ny rapport från AFA Försäkring - seminarium 29 nov

2013-11-22 13:45 CET
En ny rapport om psykisk ohälsa kommer att presenteras vid ett seminarium den 29 novemb...

Viktigt att mäta produktivitet i offentlig sektor

Viktigt att mäta produktivitet i offentlig sektor

2013-11-21 09:40 CET
Det finns stora brister när det gäller statistik som kan användas för att förstå och fö...

IT-konsulttjänster tillgängliga för över 486 avropande kommuner, landsting, regioner med tillhörande bolag

2013-11-20 15:10 CET
Efter närmare 8000 utvärderade anbud från över 400 unika leverantörer, har 74 leverantö...

Kammarrätten prövar inte upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

2013-11-19 15:12 CET
Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till de två lev...

Fujitsu lanserar Lean-spelet FRISKA TAG

Fujitsu lanserar Lean-spelet FRISKA TAG

2013-11-18 10:00 CET
Efter stora framgångar med Fujitsus Lean-spel ”Plane Game+”, som handlar om tillverknin...

18 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

18 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2013-10-18 10:00 CEST
AFA Försäkring anslår totalt 18 217 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt. Anslag...

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

2013-10-14 09:44 CEST
Ökad innovation genom medborgarsamverkan, virtuell studio för krisövning och automatise...

Linköpings ekonomi går plus

Linköpings ekonomi går plus

2013-10-08 13:00 CEST
Linköpings kommuns ekonomi har utvecklats bättre än vad som förutspåddes i budgeten för...

IT-pussel för ett hållbart samhälle

IT-pussel för ett hållbart samhälle

2013-09-24 09:28 CEST
Hannu Larsson forskar om IT i offentlig verksamhet. I dag har varje kommun, landsting o...

Tools Sverige AB vann över Ahlsell Sverige AB

2013-09-18 14:46 CEST
Nu kan fler kommuner, landsting, regioner med bolag köpa järnhandelsvaror på SKIs ramav...