Pressmeddelanden

Västra Götalandsregionen i Nordstan 16-17 juni.

Västra Götalandsregionen i Nordstan 16-17 juni.

2014-06-12 08:08 CEST
Det finns sjukt mycket kunskap, men vad behöver du för kunskap om du blir sjuk? Den 16-...

split visions får högst poäng i ramavtalsupphandling med Kammarkollegiet

2014-06-11 15:30 CEST
split visions får högst poäng av samtliga inlämnade leverantörer och tecknar ramavtal m...

Region Skåne förlänger Fujitsu-avtal om projekthantering som tjänst

Region Skåne förlänger Fujitsu-avtal om projekthantering som tjänst

2014-05-12 12:52 CEST
Region Skåne och Fujitsu har kommit överens om att förlänga det pågående avtalet om pro...

Prispress bakom misslyckade it-upphandlingar

Prispress bakom misslyckade it-upphandlingar

2014-04-28 08:00 CEST
En överdriven prispress gör att många upphandlingar av it-system misslyckas. Endast sex...

Fujitsu levererar strategisk projekthantering som tjänst till Västra Götalandsregionen

Fujitsu levererar strategisk projekthantering som tjänst till Västra Götalandsregionen

2014-04-22 11:23 CEST
Västra Götalandsregionen (VGR) och Fujitsu Sverige i Göteborg har slutit ett avtal om p...

Arbete krävs för att säkra välfärden

2014-04-09 13:00 CEST
Svensk offentlig förvaltning placerar sig i topp i internationella jämförelser men står...

Ådahl varnar för försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag

Ådahl varnar för försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag

2014-04-09 06:15 CEST
S, MP och V kan i dag fatta beslut om att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen l...

Resultatstyrning ger nöjdare kunder – även i offentlig sektor

Resultatstyrning ger nöjdare kunder – även i offentlig sektor

2014-03-14 14:56 CET
Många kommuner och offentliga verksamheter inser värdet av att arbeta medvetet med resu...

Region Värmland beviljas projektstöd för utredning av innovativ IT-satsning

2014-02-18 15:42 CET
Region Värmland är en av tolv organisationer i Sverige som beviljas projektstöd från VI...

Ett avrop av Kommunikation som tjänst kräver mer än "copy/paste"

Ett avrop av Kommunikation som tjänst kräver mer än "copy/paste"

2014-02-18 14:08 CET
När det gäller Kommunikation som Tjänst och att avropa från det nya ramavtal som finns ...