Pressmeddelanden

2013-01-17 10:27 CET IT&Telekomföretagen I syfte att främja en ökad tillgång till offentligägd data på marknaden har IT&Telekomföretagen inom Almega startat upp ett nytt branschråd.

2013-01-17 09:52 CET Ricoh Sverige AB En ny undersökning gjord på uppdrag av Ricoh Europe visar att det är den offentliga sektorn i Europa som använder molnet mest för dokumentdelning, men 52 procent av den äldre personalstyrkan inom den offentliga sektorn anser att detta har gjort dokumenthanteringen svårare.

2013-01-16 13:34 CET SKL Kommentus AB SKIs nya ramavtal för fordon har precis skrivits under av 16 leverantörer. I ett och samma avtal kan upphandlande myndigheter få sina behov uppfyllda, både vad gäller fordonstyp, drivmedel och miljökrav. Ramavtalet omfattar person- och transportfordon upp till 3,5 ton.

2012-12-20 14:37 CET Hexanova Event Härmed har vi det stora nöjet att för femte året i rad presentera de sju organisationer som är nominerade till Handslaget 2012, utmärkelsen för årets bästa upphandling.

2012-12-20 10:44 CET SKL Kommentus AB Ramavtal som omfattar läkemedel mot främst Gauchers sjukdom har den 17 december slutits mellan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och läkemedelsföretagen Genzyme AB, Shire Human Genetic Therapies AB och Actelion Pharmaceuticals Sverige AB.

2012-12-18 13:16 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av Park- och lekmaterial för utomhusbruk. Hags Aneby, som tilldelats ramavtal i upphandlingen, har ansökt om överprövning.

2012-12-14 10:49 CET SKL Kommentus AB Landets kommuner får tillgång till ett brett sortiment av skolmaterial med rabatter på upp till 54%. Det är resultatet av SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal avseende skolmaterial och kopieringspapper för kommuner, landsting och regioner.

2012-12-14 08:22 CET Hexanova Event - Den senaste programversionen är här... Intresset för Upphandlingsdagarna är så pass stort att vi har utökat programmet med ett antal nya seminarier och högintressanta praktikfall du inte kan vara utan!

2012-12-13 14:34 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av bemanningstjänster.

2012-12-06 13:34 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har återigen lyckats teckna ett ramavtal som erbjuder Sveriges kommuner och landsting riktigt bra rabatter genom ramavtalet Stationstankning 2011-2. Avtalet är uppdelat på tre områden; traditionella drivmedel, fordonsgas och övriga produkter i butik.