Pressmeddelanden

2013-02-28 11:26 CET Hexanova Event Vi är stolta att kunna presentera årets viktigaste program, speciellt framtaget för dig som är beslutsfattare, ledare och chef inom den offentliga sektorn.

2013-02-21 14:02 CET SKL Kommentus AB Nu kan landets kommuner, landsting och regioner med bolag tillfredsställa sitt löpande behov av städmaterial och rengöringsmedel på ett enkelt sätt. Det är resultatet av SKL Kommentus Inköpscentrals (SKIs) nya ramavtal Städredskap och rengöringsmedel 2012-2.

2013-02-20 11:08 CET SKL Kommentus AB Nu har 465 upphandlande myndigheter möjlighet att avropa lokalt anpassade bevaknings- och larmtjänster med god kvalitet till förmånliga priser. Det är resultatet av SKL Kommentus Inköpscentrals (SKIs) nya ramavtal Bevakning och larmtjänster 2012.

2013-02-15 13:55 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal Tidningar och tidskrifter 2012 är klart för avrop. Ramavtalet omfattar en så kallad agenttjänst som hjälper till att effektivisera administrationen och sänka kostnaderna för landets kommuner, landsting och regioner med bolag.

2013-02-15 10:23 CET Stora pr-priset Nu är årets jury för Stora PR-priset spikad. De representerar både multinationella företag, den akademiska världen, den offentliga sektorn och företag som valt en tydlig regional profil. Och samtliga jurymedlemmar kommer från Skåne.

2013-02-14 09:40 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av kontorsmaterial.

2013-02-07 10:38 CET SKL Kommentus AB För första gången har det genomförts en nationell upphandling av pensionsadministration. Det handlar om en tjänst som bidrar till att skapa ordning och reda i pensionshanteringen för landets kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag.

2013-02-05 09:30 CET VINNOVA Välkommen att lyssna på Helen Baxter från National Health Service vid ett lunchmöte på VINNOVA onsdag den 6 februari. Seminariet är det första i en serie på åtta som arrangeras av VINNOVA tillsammans SKL, Innovationsrådet och stiftelsen Svensk Industridesign.

2013-01-30 21:28 CET Hexanova Event Gävleborgs Läns Landsting och upphandlingen "Partnerskapsdrift av Laboratoriemedicin".

2013-01-17 10:27 CET IT&Telekomföretagen I syfte att främja en ökad tillgång till offentligägd data på marknaden har IT&Telekomföretagen inom Almega startat upp ett nytt branschråd.