Pressmeddelanden

2013-05-03 12:42 CEST SKL Kommentus AB Nordea, SEB och Swedbank inklusive Sparbankerna erbjuder landets kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag säkra och processeffektiva banktjänster som kan optimera verksamhetens kassaflöden och öka kostnadseffektiviteten. Det är resultatet av SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal Banktjänster 2012-2.

2013-04-30 10:17 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av elevdatorer och surfplattor har avslutats med att fem leverantörer tilldelas ramavtal. Upphandlingen, som är kraftigt försenad beroende på tidigare överprövningar och omarbetningar, innefattar nu därför limiterad introduktionsutbildning.

2013-04-24 08:44 CEST Hexanova Event - Internationell toppföreläsare på Offentlig Chef 2013 Vi har nöjet att presentera en av världens mest eftertraktade föreläsare, SAHAR EL-NADI. - Möt kvinnan som ville förändra världen och gjorde det.

Bemannia utvald leverantör inom offentlig sektor

2013-04-23 09:15 CEST Bemannia AB (publ) Bemannia har tillsammans med fyra andra leverantörer vunnit avtal om att hyra ut och rekrytera personal inom administration, ekonomi, personal och fastighet till Sveriges samtliga kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag genom avtal med Inköpscentralen SKL.

2013-04-18 07:25 CEST Hexanova Event Under den egyptiska revolutionen 2011 var Sahar en av de få som vågade stå upp mot den egyptiska ledningen på Tahirtorget i Kairo. Sahar har sedan 2011 rest världen runt och delat med sig av sina ledarerfarenheter. Hon har mottagit stående ovationer på Harvard University och Chicago University och på det kungliga slottet i Stockholm under rubriken” Ledarskap i svåra tider”.

2013-04-17 14:52 CEST SKL Kommentus AB I SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal ”Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2012-2” ingår, förutom de traditionella petroleumprodukterna, ett antal produkter med mindre miljöpåverkan.

Byte av bullriga leksaker ska förbättra förskolans ljudmiljö

2013-04-16 09:30 CEST AFA Försäkring Bullrande leksaker på förskolor är en hälsorisk. Korta, höga ljudtoppar skapar både stress och problem med hörseln. AFA Försäkring beviljar Fredrik Sjödin, forskare vid Umeå universitet, 1 622 000 kr för att genom personalenkäter och ljudnivåmätningar på tio förskolor hitta de tio bullrigaste leksakerna och ersätta dem med tystare alternativ.

2013-04-10 11:30 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län Under vecka 16 genomför Länsstyrelsen ett 80-tal tillsyner i länet. Några av områdena som kontrolleras är kameraövervakning, djurskydd, tobak, alkohol, fornlämningar och kyrkor med föranmälda och oanmälda besök.

2013-04-09 16:58 CEST SKL Kommentus AB Att hitta rätt person till rätt plats kan vara både svårt och tidskrävande. Målet med SKIs ramavtal, Bemanningstjänster 2012, är att erbjuda upphandlande myndigheter ett stort och relevant urval av yrkeskategorier för bemanning.

2013-04-08 09:26 CEST Hexanova Event För andra året i rad utses vinnaren av utmärkelsen "Årets Offentliga Chef 2013". Priset tillfaller den chef inom den offentliga sektorn som får andra ledare att utvecklas och växa. Personen ska även genom sitt ledarskap motivera, engagera och inspirera sina medarbetare.