Pressmeddelanden

2014-02-04 17:02 CET Aditro AB Efter ett anbudsförfarande har finska Statskontoret valt Aditro som leverantör av statens centrala rekryteringssystem.

2014-02-03 12:05 CET SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI och Finlands Miljöcentral inleder ett tätt samarbete kring övervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. "Det är unikt att två länder skriver avtal på detta sätt, och vi går i bräschen för en trend som EU gärna vill se framöver. Tillsammans kan vi förbättra övervakningen och dela på kostnaden", säger SMHIs GD Lena Häll Eriksson. PRESSTRÄFF: 7 februari i Göteborg på fartyget

Vinnaren för årets bästa upphandling 2013, "Handslaget" är...

2014-01-29 21:52 CET Hexanova Media Group Stockholms stad, Serviceförvaltningen för en upphandling i framkant vad gäller vård- och äldreomsorgsboenden.

Cisco-rapport: Över 200 miljarder kronor kan sparas inom svensk offentlig sektor på 10 år

2014-01-09 09:45 CET Cisco Systems Cisco har undersökt på hur stora besparingar som kan skapas genom att använda kraften i Internet inom ramen för ”Internet of Everything”. Beräkningen visar att cirka 30 biljoner kronor kan sparas (4,6 biljoner USD) globalt , under 10 år. För Sverige beräknas besparingen kunna vara över 200 miljarder kronor över 10 år.

2013-12-19 14:10 CET SKL Kommentus AB Dagens samhälle ställer större krav på digitala tjänster, och e-arkivering möter både privatpersoners såväl som företagens efterfrågan. Implementering av e-Arkiv skapar den moderna basen för demokrati och underlättar tillgången till information. Ta nu tillfället i akt och ta ett stort kliv in i framtiden!

2013-12-09 15:32 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har fått besked från Högsta förvaltningsdomstolen om att vi får teckna avtal i upphandlingen Elevdatorer och surfplattor 2012. Därmed upphäver Högsta förvaltningsdomstolen sitt tidigare interimistiska beslut om att stoppa upphandlingen.

2013-11-27 13:07 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus har tecknat ett samarbetsavtal med Komlitt förlag. Avtalet innebär att Komlitt hjälper till med att marknadsföra och producera de böcker som SKL Kommentus fortsättningsvis avser att ge ut. Övriga titlar övertar Komlitt det totala ansvaret för.

2013-11-22 13:45 CET AFA Försäkring En ny rapport om psykisk ohälsa kommer att presenteras vid ett seminarium den 29 november på AFA Försäkring. Rapporten kommer redovisa långa sjukfall med psykisk diagnos och hur de är fördelade över tid, försäkringskollektiv, yrkesgrupp, kön, ålder och län.

Viktigt att mäta produktivitet i offentlig sektor

2013-11-21 09:40 CET Örebro universitet Det finns stora brister när det gäller statistik som kan användas för att förstå och förbättra produktiviteten i offentlig sektor. Det skriver Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet och Harald Edquist, forskare vid tankesmedjan Fores, i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, vid Finansdepartementet.

2013-11-20 15:10 CET SKL Kommentus AB Efter närmare 8000 utvärderade anbud från över 400 unika leverantörer, har 74 leverantörer antagits för att tillgodose Sveriges kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolags behov av konsulttjänster inom IT.