Pressmeddelanden

2013-09-23 07:32 CEST Hexanova Event Äntligen, Sveriges största mötesplats kring offentlig upphandling är tillbaka med 2014 års program!

2013-09-19 10:15 CEST Hexanova Event Äntligen kan du besöka och ta del av nya möjligheter på e-förvaltningsdagarnas uppdaterade site. Sidan har fått ett helt nytt utseende och en hel del nya funktioner som ska underlätta för dig som besökare att hitta den information du söker.

2013-09-18 14:46 CEST SKL Kommentus AB Nu kan fler kommuner, landsting, regioner med bolag köpa järnhandelsvaror på SKIs ramavtal. Brett sortiment, bra produkt- och leveranskvalitet kännetecknar ramavtalet.

2013-09-11 16:14 CEST SKL Kommentus AB Med tillgång till marknadsledande aktör som enda leverantör ges upphandlande myndigheter möjligheten att avropa på ett välsorterat utbud av vägmärken som hjälper till att ge skydd i trafiken. I synnerhet då många kommuner har ett stort bestånd gamla vägmärken där vägskyltarnas reflexförmåga kraftigt försämrats.

2013-09-10 10:40 CEST SKL Kommentus AB Det nya ramavtalet ger upphandlande myndigheter tillgång till vagnparksfinansiering vid finansiell leasing av fordon upp till och över 3,5 ton. Ramavtalet ställer inga krav på köp av kringtjänster.

Lights in Alingsås släpper ny webbplats

2013-09-04 11:17 CEST Kodamera AB Inför höstens upplaga av ljusarrangemanget Lights in Alingsås lanserar Kodamera på uppdrag av Alingsås Kommun en ny version av webbplatsen ägnad åt evenemanget.

2013-08-30 09:15 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har vunnit båda överprövningarna i upphandlingen Elevdatorer och surfplattor 2012.

Falsk IT-trygghet inom offentlig sektor

2013-08-29 13:58 CEST IPnett AB En undersökning som IPnett genomfört, visar tydligt att IT-säkerhet inte prioriteras tillräckligt inom landets offentliga förvaltning, trots att man är medveten om riskerna kring hot. Anställda som bryter mot säkerhetspolicyn och olaga intrång anses vara de största farorna.

2013-08-28 13:53 CEST Mandoly Mälardalens näringsliv får nu möjligheten att utveckla sin marknadsföring och kommunikation med hjälp av Mandoly Academy.

2013-08-26 16:21 CEST SKL Kommentus AB Tillsammans med ett antal välkända återförsäljare kan nu kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag avropa på programvarulicenser utan att behöva genomföra separata upphandlingar i varje enskilt fall.