Pressmeddelanden

Falsk IT-trygghet inom offentlig sektor

2013-08-29 13:58 CEST IPnett AB En undersökning som IPnett genomfört, visar tydligt att IT-säkerhet inte prioriteras tillräckligt inom landets offentliga förvaltning, trots att man är medveten om riskerna kring hot. Anställda som bryter mot säkerhetspolicyn och olaga intrång anses vara de största farorna.

2013-08-28 13:53 CEST Mandoly Mälardalens näringsliv får nu möjligheten att utveckla sin marknadsföring och kommunikation med hjälp av Mandoly Academy.

2013-08-26 16:21 CEST SKL Kommentus AB Tillsammans med ett antal välkända återförsäljare kan nu kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag avropa på programvarulicenser utan att behöva genomföra separata upphandlingar i varje enskilt fall.

2013-08-25 19:53 CEST Verbal förlag Utbrändhet är den nya folksjukdomen. Ändå är det svårt att bli trodd. Benny Nilssons engagerande essäbok Nere för räkning handlar om den livslånga vägen till sjukdom och försöken att få en friskare vardag.

2013-08-20 11:48 CEST Hexanova Event Han har arbetat med stadsutveckling inom den offentliga sektorn över fyra kontinenter och har nått stora framgångar med sitt arbete att skapa ekonomisk tillväxt i ett antal städer världen över. Vi har den stora äran att nu kunna presentera Graham Colclough som den hemliga gästföreläsaren på eFörvaltningsdagarna 2013!

2013-08-15 08:18 CEST Hexanova Event Den 9 oktober utses för fjärde året i rad den organisation som under året utvecklat den bästa offentliga e-tjänsten till gagn för Sveriges medborgare, företag och organisationer.

Öka din försäljning och få återkommande kunder genom att inreda en barnhörna.

2013-07-05 12:48 CEST Smultronbyn Att följa med mamma eller pappa till bilverkstaden, affären, tandläkaren och andra offentliga platser kan ofta vara lite jobbigt för små våra barn. Genom att inreda en speciell plats till barnen i dessa offentliga och kommersiella utrymmen skapar du en trivsam stämning och miljö för hela familjen. En barnhörna i en kommersiell miljö kan både skapa återkommande kunder och öka försäljningen.

2013-07-04 14:30 CEST SKL Kommentus AB Sju leverantörer har nu chansen att utrusta arbetsplatserna för landets kommuner, landsting, och regioner med tillhörande bolag. Det är resultatet av upphandlingen Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012 som genomförts av SKL Kommentus Inköpscentral, SKI.

2013-07-02 07:00 CEST Hexanova Event Kom till Wisby Strand Congress & Event på Strandvägen 4 och få ett smakprov på en av Sveriges största konferenser & mötesplatser inom offentlig upphandling...

2013-07-01 10:14 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av kontorsmaterial, Kontorsmaterial 2012-2. I upphandlingen ställdes krav på att Leverantörerna skulle inkomma med bruttoprislistor. Bruttoprislistorna fick inte vara särskilt upprättade för upphandlingen utan skulle vara leverantörens officiella och gällande bruttoprislista.