Pressmeddelanden

Mer av mjuka värden i transportköp

Mer av mjuka värden i transportköp

2014-10-06 13:38 CEST
I dagarna har regeringens Färdplan för offentlig upphandling varit ute på remiss. Det ä...

Arbetsmiljöverket behöver prioritera rätt arbetsplatser i sin tillsyn

2014-09-30 09:00 CEST
Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten kan inte be...

Flexiblare avtal ger både möjligheter & ställer högre krav

Flexiblare avtal ger både möjligheter & ställer högre krav

2014-09-18 08:20 CEST
När väl det nya KST-avtalet blev klart för användning och avrop, har ett flertal offent...

ISS publicerar studie om trender och utmaningar inom framtidens offentliga sektor

2014-09-17 17:56 CEST
Hur skall den offentliga sektorn kunna upprätthålla en hög nivå på välfärdstjänsterna -...

Så kan den offentliga sektorn bli ännu bättre – utan att sluka mer resurser

Så kan den offentliga sektorn bli ännu bättre – utan att sluka mer resurser

2014-09-12 13:47 CEST
Är du politiker? Eller jobbar du inom en förvaltning och vill förbättra hur du och din ...

Spännande ramavtal för XLENT i Sundsvall

Spännande ramavtal för XLENT i Sundsvall

2014-08-26 09:05 CEST
XLENT i Sundsvall tecknar ramavtal med Landstinget till ett värde av 48 miljoner kronor.

Internationella forskare studerar Eskilstunas innovationsarbete

Internationella forskare studerar Eskilstunas innovationsarbete

2014-08-20 13:00 CEST
Nyligen besökte tre forskare Eskilstuna kommun och Munktell Science Park för att studer...

Pressmeddelande: Internationella forskare studerar Eskilstunas innovationsarbete

Pressmeddelande: Internationella forskare studerar Eskilstunas innovationsarbete

2014-08-20 13:00 CEST
Nyligen besökte tre forskare Eskilstuna kommun och Munktell Science Park för att lära s...

Fler inom offentlig sektor utsatta för kränkande särbehandling

Fler inom offentlig sektor utsatta för kränkande särbehandling

2014-08-11 15:13 CEST
13% av svenskarna1) upplever att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling unde...

Fler inom offentlig sektor utsatta för kränkande särbehandling

Fler inom offentlig sektor utsatta för kränkande särbehandling

2014-08-11 15:13 CEST
13% av svenskarna1) upplever att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling unde...