Pressmeddelanden

Prispress bakom misslyckade it-upphandlingar

2014-04-28 08:00 CEST TDC Sverige En överdriven prispress gör att många upphandlingar av it-system misslyckas. Endast sex av tio upphandlingar inom offentlig sektor får godkänt, samtidigt som 40 procent av de tillfrågade anser att upphandlingarna är för prisfokuserade. Det visar en TNS Sifo-undersökning som TDC gjort bland beslutsfattare inom it i offentlig sektor.

Fujitsu levererar strategisk projekthantering som tjänst till Västra Götalandsregionen

2014-04-22 11:23 CEST Fujitsu Sverige Västra Götalandsregionen (VGR) och Fujitsu Sverige i Göteborg har slutit ett avtal om projekthantering som tjänst inom avtalsområdet Ledning och Styrning. Som del av avtalet kommer Fujitsu att tillsätta en portföljansvarig för området och bemanna projektledare för VGR IT:s räkning för de projekt som VGR IT väljer att lägga i portföljen.

2014-04-22 08:33 CEST Handikappförbunden Ny statistik som Handikappförbunden tagit del av visar att allt fler projekt med offentliga huvudmän beviljas medel av Arvsfonden, på bekostnad av ideella organisationer.

2014-04-09 13:00 CEST Statskontoret Svensk offentlig förvaltning placerar sig i topp i internationella jämförelser men står också inför utmaningar, till exempel att ersätta kompetens vid pensionsavgångar i kommunerna. Det visar Statskontorets rapport Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv som jämför offentlig sektors utveckling i OECD-länderna.

Ådahl varnar för försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag

2014-04-09 06:15 CEST Centerpartiet S, MP och V kan i dag fatta beslut om att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på vissa kommunala arbetsplatser i Göteborg. Centerpartiets chefsekonom, Martin Ådahl, höjer ett varningens finger. - I Frankrike prövade man modellen med påtvingad 35-timmarsvecka som ett sätt att dela på jobben. Resultatet blev ett ekonomiskt och socialt misslyckande, med stigande arbetslöshet.

Resultatstyrning ger nöjdare kunder – även i offentlig sektor

2014-03-14 14:56 CET AQILLES Invest AB Många kommuner och offentliga verksamheter inser värdet av att arbeta medvetet med resultatstyrning. Vellingebostäder AB, som är ett helägt kommunalt aktiebolag, värderar nyttan av resultatstyrning och har fått nöjdare kunder på kort tid.

2014-02-18 15:42 CET Region Värmland Region Värmland är en av tolv organisationer i Sverige som beviljas projektstöd från VINNOVA för projekt med syfte att stimulera innovationslusten i den offentliga sektorn. Projektet går ut på att utreda förutsättningar för att skapa ett tjänstelabb i form av en IT-baserad plattform.

Ett avrop av Kommunikation som tjänst kräver mer än "copy/paste"

2014-02-18 14:08 CET Telemanagement Sverige AB När det gäller Kommunikation som Tjänst och att avropa från det nya ramavtal som finns inom offentlig sektor så är detta ett särskilt kapitel. Christophe Herly, affärskonsult på Telemanagement, som tillsammans med sina kollegor genomfört ett trettiotal avrop på kammarkollegiets tidigare ramavtal av KST-lösning, förklarar här några utmaningar med att avropa KST och delar med sig av värdefulla råd.

Nya leverantörer på KST-avtalet skapar oro

2014-02-11 11:06 CET Telemanagement Sverige AB Strax före jul kom så Kammarkollegiets nya ramavtal avseende området ”Kommunikation som tjänst”. Avtalet förväntas redan under detta år omsätta flera hundra miljoner kronor och innehåller kompletta tjänsteleveranser av allt inom telefoni, fasta och mobila operatörstjänster.

2014-02-07 08:06 CET Landskrona stad Utbildningsförvaltningens nyinrättade projektorganisation deltar tillsammans med Linköpings universitet och Governo i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt kring innovationer i offentlig sektor. Projektet handlar om att granska och forska på kommunala och statliga utvecklingsarbeten, där till exempel ett annorlunda sätt att organisera skolutveckling är intressant för andra myndigheter.