Pressmeddelanden

MINE delar ut utmärkelsen Årets mångfaldssmarta organisation

2014-10-13 16:48 CEST
I 10 år har MINE arbetat tillsammans med våra medlemsföretag/organisationer för att öka...

Be a friend of MINE Mentorprogram för utlandsfödda arbetssökande

Be a friend of MINE Mentorprogram för utlandsfödda arbetssökande

2014-10-13 15:45 CEST
Nu får 30 mentorer från Sydsverige den unika chansen att vara med i MINEs populära ment...

Mer av mjuka värden i transportköp

Mer av mjuka värden i transportköp

2014-10-06 13:38 CEST
I dagarna har regeringens Färdplan för offentlig upphandling varit ute på remiss. Det ä...

Arbetsmiljöverket behöver prioritera rätt arbetsplatser i sin tillsyn

2014-09-30 09:00 CEST
Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten kan inte be...

Flexiblare avtal ger både möjligheter & ställer högre krav

Flexiblare avtal ger både möjligheter & ställer högre krav

2014-09-18 08:20 CEST
När väl det nya KST-avtalet blev klart för användning och avrop, har ett flertal offent...

ISS publicerar studie om trender och utmaningar inom framtidens offentliga sektor

2014-09-17 17:56 CEST
Hur skall den offentliga sektorn kunna upprätthålla en hög nivå på välfärdstjänsterna -...

Så kan den offentliga sektorn bli ännu bättre – utan att sluka mer resurser

Så kan den offentliga sektorn bli ännu bättre – utan att sluka mer resurser

2014-09-12 13:47 CEST
Är du politiker? Eller jobbar du inom en förvaltning och vill förbättra hur du och din ...

Spännande ramavtal för XLENT i Sundsvall

Spännande ramavtal för XLENT i Sundsvall

2014-08-26 09:05 CEST
XLENT i Sundsvall tecknar ramavtal med Landstinget till ett värde av 48 miljoner kronor.

Internationella forskare studerar Eskilstunas innovationsarbete

Internationella forskare studerar Eskilstunas innovationsarbete

2014-08-20 13:00 CEST
Nyligen besökte tre forskare Eskilstuna kommun och Munktell Science Park för att studer...

Pressmeddelande: Internationella forskare studerar Eskilstunas innovationsarbete

Pressmeddelande: Internationella forskare studerar Eskilstunas innovationsarbete

2014-08-20 13:00 CEST
Nyligen besökte tre forskare Eskilstuna kommun och Munktell Science Park för att lära s...