Pressmeddelanden

2014-08-23 05:48 CEST Jens Ehrs Naftna Industrija

2014-08-18 10:02 CEST Klas Lundström I fyra delar och en slutlig reportagebok kommer journalisten och författaren Klas Lundström att kartlägga USA:s energipolitik under hösten 2014. Först ut en gedigen granskning av kärnkraftens färd från atombomber och försvarspolitiska hemligheter till kärnkraftsolyckan vid Three Mile Island, i Harrisburg, Pennsylvania. En härdsmälta som är en politisk thriller hämtad ur verkligheten.

Svenska folket vill att drivmedlen ska klimat- och ursprungsmärkas. Vad vill politikerna och bränslebolagen?

2014-08-15 09:33 CEST Gröna Bilister Novus har på uppdrag av Gröna Bilister kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Många tycker att detta är en viktig fråga. Vi analyserar resultaten från undersökningen och berättar hur politiker och bränslebolag ser på saken.

Viktigt att få information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung, enligt svenska folket

2014-06-23 10:43 CEST Gröna Bilister Novus har på uppdrag av Gröna Bilister kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Av drygt 1 000 tillfrågade anser 41 % att detta är en viktig eller mycket viktig fråga - långt fler än dem som tycker att frågan är oviktig.

2014-06-10 08:23 CEST G A Lindberg ChemTech AB

Shu Uemura Essence Absolue Body and Hair

2014-06-04 09:00 CEST L´Oréal Professional Products Division Sverige “Hairdressing is never complete without beautiful skin” – Mr. Shu Uemura NOW THE HAIRCARE’S ICON IS READY FOR THE SKINCARE

2014-05-16 12:00 CEST POP UP

Arktis har inte en framtid

2014-05-12 10:20 CEST KTH KTH-forskare har undersökt vad olika företag och nationer haft för framtidsvisioner om Arktis, och mer specifikt när det kommer till företagens önskemål och retorik rörande utvinning av naturtillgångar där. Forskarna har studerat både hur visionerna ser ut idag och hur de sett ut historiskt. Resultaten visar bland annat att företagens visioner ofta inte har förverkligats.

Euro Fed Lipid väljer Uppsala

2014-04-07 07:15 CEST Destination Uppsala AB European Federation for the Science and Technology of Lipids väljer Uppsala för sin kongress 2017. Den årliga kongressen, som behandlar lipider, fetter och livsmedelsolja, roterar mellan olika europeiska städer. Den 27 – 30 augusti 2017 väntas 700 deltagare från hela Europa.

#13: EU-siffror om mäns våld mot kvinnor tonas ner

2014-03-28 14:56 CET Feministiskt Perspektiv Det har varit tyst från ansvariga ministrar sedan alarmerande siffror om mäns våld mot kvinnor i Sverige släpptes av EU:s rättighetsbyrå den 5 mars. Frågan togs nyligen upp i en interpellationsdebatt i riksdagen initierad av Désirée Liljevall(S). Både hon själv och justitieminister Beatrice Ask bedömer att det handlar om en överrapportering.