Pressmeddelanden

Delphi advised on the acquisition of Direkt Optik Aktiebolag

2013-02-18 13:25 CET Advokatfirman Delphi Delphi has acted as local counsel to SJ Berwin in connection with Hans Anders Retail Group B.V. acquisition of Momentai Plc and its Swedish subsidiary Direkt Optik Aktiebolag.

Delphi rådgivare vid förvärvet av Direkt Optik Aktiebolag

2013-02-18 13:17 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har agerat lokalt ombud till SJ Berwin i samband Hans Anders Retail Group B.V. förvärv av Momentai Plc och dess svenska dotterbolag Direkt Optik Aktiebolag.

Delphi advised Perusa Partners in the acquisition of SEM

2012-11-14 14:29 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi has together with Ernst & Young Law GmbH advised Perusa Partners Fund 2 LP in the acquisition of SEM Aktiebolag and its subsidiary SEM Technology Suzhou Co. Ltd in China from the energy and environmental technology group Opcon.

Delphi biträdde PURetail vid köpet av tre fastigheter i Linköping

2012-11-13 15:30 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har assisterat PURetail vid förvärvet av tre handelsfastigheter i centrala Linköping. Ytan uppgår till totalt 9000 m² och omfattar butikslokaler på en av de stora shoppinggatorna. Köpeskillingen uppgår till 280 miljoner kronor. Säljare av fastighetsportföljen är Klövern. Delphis team leddes av Magnus Björkander, ansvarig partner.

2012-05-04 11:49 CEST Advokatfirman Delphi Redevco has disposed of a portfolio of Swedish retail properties to Rockspring, with Vencom as co-investor. The property stock, which consists of six properties, is located in Stockholm, Malmö, Lund, Borås and Vesterås with a total floor area of approximately 45 000 square metres. Partner, Magnus Björkander headed up Delphi’s team, which also included Erika Rosenberg and Olof Hagberg.

Delphi biträdde Redevco vid försäljning av sex handelsfastigheter till Rockspring

2012-05-03 11:03 CEST Advokatfirman Delphi Redevco avyttrar en portfölj med svenska detaljhandelsfastigheter till Rockspring, med Vencom som medinvesterare. Beståndet som består av sex fastigheter är belägna i Stockholm, Malmö, Lund, Borås och Västerås, med en total area om cirka 45 000 kvadratmeter. Advokatfirman Delphi agerade rådgivare till Redevco vid transaktionen. Magnus Björkander var ansvarig delägare för Delphis team.

Delphi har biträtt Perusa vid förvärv av Dynasafe

2011-10-06 16:00 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har tillsammans med Ernst & Young Law GmbH varit rådgivare åt Perusas dotterbolag Area Clearance Services Sweden AB i samband med förvärvet av Dynasafe International AB med dotterbolag. Delphi har även rådgivit Perusa vid finansieringen av förvärvet.