Pressmeddelanden

Allians för Skåne startar nättidning: Opposition Skåne

2015-02-23 14:15 CET Allians för Skåne De fyra allianspartierna i Region Skåne skapar tillsammans en debatt- och nyhetssida på internet. – Vi har ett ansvar mot våra väljare och hela Skåne att fungera som en kraftfull opposition, förklarar Carl Johan Sonesson (M). Vi kompromissar med dagens rödgröna minoritetsstyre när det behövs, men måste visa att det finns ett alternativ. Opposition Skåne är en ny kanal för detta ändamål.

Sture Eskilsson-stipendiat 2014: Alen Musaefendic för sitt arbete för individens frihet

2015-01-20 07:15 CET Timbro Sture Eskilsson-stipendiat 2014: Alen Musaefendic för sitt arbete för individens frihet

2014-12-22 08:35 CET Wikimedia Sverige Wikimedia Sverige har intensifierat arbetet med att påverka politiker och beslutsfattare till att inte anta lagar som skadar Wikipedia eller något annat av Wikimedias olika projekt. Föreningen ska nu få sin första representant i Bryssel - den tidigare riksdagsledamoten Karl Sigfrid. Karl Sigfrid kommer - som volontär - arbeta med att stärka föreningens inflytande över EU:s lagstiftningsarbete.

​Inget konkret svar från ministern

2014-11-28 12:14 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Idag, 28 november, svarade barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på riksdagsledamoten Maj Karlssons interpellation om personlig assistans. Åsa Regnérs svar var otydligt och hon gav inga konkreta åtgärdsförslag. Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, har högre förväntningar på en ansvarig ministers svar.

Ger folk makt via mobilen

2014-11-10 12:55 CET KTH KTH-forskaren Konrad Tollmar har tillsammans med några kollegor utvecklat mobilappen Opiner som är ett verktyg för direktdemokrati. Med Opiners hjälp kan vem som helst genomföra undersökningar, driva opinion och påverka politiska beslut. Opiner ger människor en möjlighet som enbart stora organisationer tidigare haft. Det vill säga ett alternativ till tjänster som kan kosta miljoner att använda.

Karin Svanborg-Sjövall ny vd för Timbro

2014-10-24 10:21 CEST Timbro Karin Svanborg-Sjövall har utsetts till ny vd för Stiftelsen Fritt Näringsliv/ Timbro

Pressinbjudan: Hagainitiativet lyfter mediernas roll och ansvar i klimatomställningen

2014-10-22 14:26 CEST Hagainitiativet På fredag den 24 oktober lyfter Hagainitiativet frågan om mediers roll och ansvar i klimatomställningen. Vem avgör vad som är en viktig samhällsfråga? Hur ser medier på sin egen roll i opinionsbildningen? Hur hamnar en viktig fråga på agendan? Hur ser näringslivet, politikerna och forskare på mediernas roll i klimatfrågor? Hur blir man en framgångsrik opinionsbildare?

Timbro lanserar EPICENTER, nytt europeiskt samarbete

2014-10-14 06:45 CEST Timbro I dag lanseras ett nytt europeiskt samarbete – EPICENTER – med en två dagar lång konferens i Europaparlamentet. Timbro kommer tillsammans med fem andra ledande, marknadsliberala tankesmedjor att verka för en långsiktig och initierad diskussion om de beslut som fattas inom de europeiska institutionerna, inte minst Europaparlamentet.

2050 värvar från Westander

2014-09-03 08:12 CEST 2050 2050 har anställt Ellen Einebrant, senast konsult på PR-byrån Westander. Ellen har mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor och opinionsbildning och har tidigare arbetat som politisk tjänsteman.

2014-09-01 13:30 CEST Mäklarsamfundet Josefine Uppling har värvats till Mäklarsamfundet som analys- och kommunikationschef. – Josefine Uppling, med sin breda erfarenhet av opinionsbildning, blir en tillgång i vårt arbete med att sprida information, kunskap och förståelse för aktuella frågor som rör vår bransch, säger Ingrid Eiken VD för Mäklarsamfundet.