Pressmeddelanden

​Moventig in i högkostnadsskyddet

2015-09-28 09:51 CEST
Tandvårds- och läkeförmånsnämnden har beslutat att AstraZenecas läkemedel Moventig® (na...

MOVENTIG (naloxegol) GODKÄNT FÖR BEHANDLING AV OPIOIDORSAKAD FÖRSTOPPNING

2014-12-10 12:03 CET
AstraZeneca meddelar att Moventig (naloxegol) har beviljats marknadsföringstillstånd av...