Nyheter

2014-10-15 12:05 CEST Bipma AB Hur kommer det sig att silobaserade organisationer finns och vad är de bakomliggande faktorerna, Varför är matrisorganisationen en effektivare organisation och vilka ytterligare fördelar finns.

Andreas Ljungberg – ny medarbetare på Briab

2014-04-02 09:40 CEST Briab Brand & Riskingenjörerna AB Briab anställer Andreas Ljungberg, brandingenjör och civilingenjör riskhantering.

Årsstämma 2014: Anna Wedin och Alexandra Nilsson nya i SKAP:s styrelse

2014-03-18 23:44 CET SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare Tisdagen den 18 mars höll SKAP årsstämma på Nalen i Stockholm. Stämman beslöt bland annat om ett intensifierat mångfaldsarbete och valde två nya styrelseledamöter, Anna Wedin och Alexandra Nilsson. Till hedersmedlemmar valdes Ingela "Pling" Forsman och Lars Berghagen.

Olov Sundström och Therese Samuelsson – nya medarbetare på Briab

2014-01-27 14:44 CET Briab Brand & Riskingenjörerna AB ​Briab har anställt Olov Sundström och Therese Samuelsson, brandingenjör och civilingenjör brandteknik, utbildade vid Luleå tekniska universitet (LTU).

2014-01-13 09:00 CET Maria Lien Jag är orolig och förbannad! Jag är orolig för svenska folkets hälsotillstånd och rörelseförmåga. Min oro handlar om att flera generationer svenskar inte kommer att orka leva sina liv och därmed varken kunna bidra fullt ut till sin egen eller till samhällets utveckling. Förbannad på vår oförmåga att skapa mänskliga miljöer i våra organisationer. Vi håller långsamt på att ta död på oss själva.

Ny medarbetare på Briab – Daniel Malm

2014-01-13 06:00 CET Briab Brand & Riskingenjörerna AB ​Briab har anställt Daniel Malm, brandingenjör utbildad vid Lunds tekniska högskola.

Markus Wikman – ny medarbetare på Briab

2014-01-07 08:20 CET Briab Brand & Riskingenjörerna AB Briab har anställt Markus Wikman, brandingenjör och civilingenjör riskhantering, utbildad vid Lunds tekniska högskola.

2014-01-03 09:59 CET Psykologisk Orientering Teorin att mentala störningar är ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan har visat sig ohållbar. Branschen är en ­rövarkula av oredo­visade ­beroenden, veten­skaplig ­svindel och samvetslös marknads­föring, skriver Nathan Shachar I DN; http://www.dn.se/ledare/kolumner/skojares-och-svindlares-bransch/ - Detta är ingen gåta! Det är en komplexitetsfråga som inte utvecklats, läs mer...

Briab anställer Erol Ceylan

2013-11-05 08:35 CET Briab Brand & Riskingenjörerna AB Briab har anställt Erol Ceylan som ny medarbetare.

25 miljoner kronor till forskning om skolsegregeringens orsaker och konsekvenser

2013-11-04 14:47 CET Institutet för Framtidsstudier Svenska skolor har under senare decennier blivit alltmer segregerade. Elever skiljs åt bland annat utifrån födelseland, betyg eller föräldrarnas inkomst. Idag offentliggjorde Vetenskapsrådet beslut om att Peter Hedströms forskningsprogram ”Skolsegregationens dynamik” beviljats medel för att ta reda på hur segregationsprocessen ser ut; vilka är orsakerna, och vilka blir konsekvenserna.