Nyheter

Strukturell utveckling

2015-03-17 10:12 CET B3IT Healthcare AB ​Nu vidareutvecklas Nationella informationsstrukturen, NI, och blir än mer konkret och tydlig. Entydiga begrepp blir ändamålsenliga verktyg, fastslår Socialstyrelsens Niklas Eklöf.

Lever din medarbetare era värderingar? Eller är de mest bara ord?

2015-01-21 14:03 CET Learning4u AB Hur gör man för att få alla i organisationen att leva visionen och att leva efter värderingarna? Värderingsarbetet i organisationen görs inte uppifrån och inte nerifrån. Vi har lång erfarenhet av att uthålligt driva dess processer. Det handlar i grunden om varför vi finns till! Kom och lyssna på berättelser ur verkligheten. Om det värderingsstyrda ledarskapet får värdeorden att börja leva!

2014-10-15 12:05 CEST Bipma AB Hur kommer det sig att silobaserade organisationer finns och vad är de bakomliggande faktorerna, Varför är matrisorganisationen en effektivare organisation och vilka ytterligare fördelar finns.

Andreas Ljungberg – ny medarbetare på Briab

2014-04-02 09:40 CEST Briab Brand & Riskingenjörerna AB Briab anställer Andreas Ljungberg, brandingenjör och civilingenjör riskhantering.

Årsstämma 2014: Anna Wedin och Alexandra Nilsson nya i SKAP:s styrelse

2014-03-18 23:44 CET SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare Tisdagen den 18 mars höll SKAP årsstämma på Nalen i Stockholm. Stämman beslöt bland annat om ett intensifierat mångfaldsarbete och valde två nya styrelseledamöter, Anna Wedin och Alexandra Nilsson. Till hedersmedlemmar valdes Ingela "Pling" Forsman och Lars Berghagen.

Olov Sundström och Therese Samuelsson – nya medarbetare på Briab

2014-01-27 14:44 CET Briab Brand & Riskingenjörerna AB ​Briab har anställt Olov Sundström och Therese Samuelsson, brandingenjör och civilingenjör brandteknik, utbildade vid Luleå tekniska universitet (LTU).

2014-01-13 09:00 CET Maria Lien Jag är orolig och förbannad! Jag är orolig för svenska folkets hälsotillstånd och rörelseförmåga. Min oro handlar om att flera generationer svenskar inte kommer att orka leva sina liv och därmed varken kunna bidra fullt ut till sin egen eller till samhällets utveckling. Förbannad på vår oförmåga att skapa mänskliga miljöer i våra organisationer. Vi håller långsamt på att ta död på oss själva.

Ny medarbetare på Briab – Daniel Malm

2014-01-13 06:00 CET Briab Brand & Riskingenjörerna AB ​Briab har anställt Daniel Malm, brandingenjör utbildad vid Lunds tekniska högskola.

Markus Wikman – ny medarbetare på Briab

2014-01-07 08:20 CET Briab Brand & Riskingenjörerna AB Briab har anställt Markus Wikman, brandingenjör och civilingenjör riskhantering, utbildad vid Lunds tekniska högskola.

2014-01-03 09:59 CET Psykologisk Orientering Teorin att mentala störningar är ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan har visat sig ohållbar. Branschen är en ­rövarkula av oredo­visade ­beroenden, veten­skaplig ­svindel och samvetslös marknads­föring, skriver Nathan Shachar I DN; http://www.dn.se/ledare/kolumner/skojares-och-svindlares-bransch/ - Detta är ingen gåta! Det är en komplexitetsfråga som inte utvecklats, läs mer...