Nyheter

2014-10-15 12:05 CEST Bipma AB Hur kommer det sig att silobaserade organisationer finns och vad är de bakomliggande faktorerna, Varför är matrisorganisationen en effektivare organisation och vilka ytterligare fördelar finns.

Årsstämma 2014: Anna Wedin och Alexandra Nilsson nya i SKAP:s styrelse

2014-03-18 23:44 CET SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare Tisdagen den 18 mars höll SKAP årsstämma på Nalen i Stockholm. Stämman beslöt bland annat om ett intensifierat mångfaldsarbete och valde två nya styrelseledamöter, Anna Wedin och Alexandra Nilsson. Till hedersmedlemmar valdes Ingela "Pling" Forsman och Lars Berghagen.

2014-01-13 09:00 CET Maria Lien Jag är orolig och förbannad! Jag är orolig för svenska folkets hälsotillstånd och rörelseförmåga. Min oro handlar om att flera generationer svenskar inte kommer att orka leva sina liv och därmed varken kunna bidra fullt ut till sin egen eller till samhällets utveckling. Förbannad på vår oförmåga att skapa mänskliga miljöer i våra organisationer. Vi håller långsamt på att ta död på oss själva.

2014-01-03 09:59 CET Psykologisk Orientering Teorin att mentala störningar är ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan har visat sig ohållbar. Branschen är en ­rövarkula av oredo­visade ­beroenden, veten­skaplig ­svindel och samvetslös marknads­föring, skriver Nathan Shachar I DN; http://www.dn.se/ledare/kolumner/skojares-och-svindlares-bransch/ - Detta är ingen gåta! Det är en komplexitetsfråga som inte utvecklats, läs mer...

25 miljoner kronor till forskning om skolsegregeringens orsaker och konsekvenser

2013-11-04 14:47 CET Institutet för Framtidsstudier Svenska skolor har under senare decennier blivit alltmer segregerade. Elever skiljs åt bland annat utifrån födelseland, betyg eller föräldrarnas inkomst. Idag offentliggjorde Vetenskapsrådet beslut om att Peter Hedströms forskningsprogram ”Skolsegregationens dynamik” beviljats medel för att ta reda på hur segregationsprocessen ser ut; vilka är orsakerna, och vilka blir konsekvenserna.

Controllerhandboken

2013-10-01 11:18 CEST Liber AB Tionde upplagan! Under mer än 25 år har Controllerhandboken erbjudit oumbärlig vägledning för yrkesutövande controllers, chefer och studerande.

Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter

2013-09-30 16:04 CEST Liber AB Alla är vi beroende av det som vi kallar ”människobehandlande organisationer” dvs. vårdcentraler, skolor, socialförvaltningar, rättsvårdande organisationer, biståndsorganisationer och många andra. Och ungefär lika många har åsikter om dem. Vad innebär det för sättet de organiseras på?

Toyota Kata - nu på svenska!

2013-09-30 09:11 CEST Liber AB Toyota Kata är det naturliga komplementet till The Toyota Way, boken som satte Lean på den internationella kartan. Den här boken ger nya insikter i Toyotas berömda ledningsprinciper och visar hur man praktisk går till väga för att leda och utveckla medarbetarna på ett sätt som fullt ut tar tillvara deras potential. Boken bygger på sex års forskning kring Toyotas personalstyrningsrutiner.

It´s all about attitude!

2013-09-27 15:23 CEST Liber AB A Passion to Change the World! This book will help you understand what is needed to create a world-class challenger business.

2013-09-16 08:48 CEST eQuals AB I expertpanelen svarar vi varje vecka på aktuella frågor om mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö. I veckans fråga får ni svaret på vad som skiljer en jämställdhetsplan, mångfaldsplan och likabehandlingsplan åt. Låt oss börja!