Pressmeddelanden

Om parhälsa, osteoporos och bältros

2014-03-13 14:26 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Om parhälsa, osteoporos och bältros Seminarium och politisk paneldebatt om osteoporos med Region Halland 1,6 & 2,6miljonerklubben bjuder in till ett seminarium om sammanhanget mellan kvinnors och mäns intimhälsa, om benskörhet och om vad den plågsamma sjukdomen bältros är. Det blir även en politisk paneldiskussion om osteoporos med representanter från Region Halland.

2013-11-19 12:48 CET Region Skåne Fler skåningar ska få behandling mot benskörhet då Region Skåne nu börjar jobba utifrån ett nytt vårdprogram. Det långsiktiga målet är att 60 procent av patienterna som har haft en fraktur som beror på benskörhet ska få läkemedelsbehandling. Idag får bara 14 procent sådan behandling.

Så slipper du krympa ihop som äldre - Presskit för featurematerial om benskörhet

2013-10-15 23:45 CEST GSK På ålderns höst drabbas många, främst kvinnor, av kotkompressioner, med kutad rygg och minskad längd som följd. Men det är ingen självklarhet utan resultatet av en sjukdom som går att förebygga. Så skyddar du dig mot benskörhet. Den 20 oktober uppmärksammas Världsosteoporosdagen.

2013-09-27 13:17 CEST Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 27 september. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

2013-09-19 15:48 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Välkomna till en politisk hearing med medicinsk expertis och ledande landstingspolitiker Vad innebär de nya nationella riktlinjerna för vård av rörelseorganens sjukdomar? Varannan svensk kvinna drabbas av osteoporos som av många har kallats för den dolda folksjukdomen – men endast en bråkdel behandlas. Hur ser politikerna på riktlinjerna – vilka åtgärder planeras?

Den dolda folksjukdomen osteoporos– ljusning i sikte?

2013-09-05 16:53 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Välkomna till en politisk hearing med medicinsk expertis och ledande landstingspolitiker den 12 september. Vad innebär de nya nationella riktlinjerna för vård av rörelseorganens sjukdomar? Varannan svensk kvinna drabbas av osteoporos som av många har kallats för den dolda folksjukdomen – men endast en bråkdel behandlas.

Den dolda folksjukdomen osteoporos - ljusning i sikte?

2013-09-05 14:45 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Välkomna till en politisk hearing med medicinsk expertis och ledande landstingspolitiker den 12 september. Vad innebär de nya nationella riktlinjerna för vård av rörelseorganens sjukdomar? Varannan svensk kvinna drabbas av osteoporos som av många har kallats för den dolda folksjukdomen – men endast en bråkdel behandlas. Hur ser politikerna på riktlinjerna – vilka åtgärder planeras?

Den dolda folksjukdomen osteoporos - ljusning i sikte?

2013-08-22 15:00 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Vad innebär de nya nationella riktlinjerna för vård av rörelseorganens sjukdomar? Varannan svensk kvinna drabbas av osteoporos som av många har kallats för den dolda folksjukdomen – men endast en bråkdel behandlas. Hur ser politikerna på riktlinjerna – vilka åtgärder planeras? Välkomna till en politisk hearing med medicinsk expertis och ledande landstingspolitiker den 2 september.

70 000 onödiga frakturer om året – utmaning för politiker och sjukvård

2013-07-04 09:37 CEST MSD Hälso- och sjukvårdsföretaget MSD arrangerade på onsdagen ett seminarium i Almedalen där vård av patienter med osteoporos, benskörhet, diskuterades. För en gångs skull i debattsammanhang var samtliga deltagare rörande överens – det finns stora brister i sjukvården som måste åtgärdas för att alla de patienter som borde få behandling faktiskt ska få den.

”Bättre rik och frisk än fattig och sjuk”, ”Vill vi ha äldre i Sverige” och ”Kvinnor på toppen”– synnerligen angelägna debatter i Almedalen

2013-06-26 20:03 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben 1,6 & 2,6 miljonerklubben om kvotering av kvinnor i styrelser och ledningsgrupper – är lagstiftning vad som krävs för att få in fler kvinnor på ledande positioner? Vi fokuserar även på äldreomsorg, ojämlika vården, folksjukdomen osteoporos, maten i fokus, livsstilskursen och kultur för hälsans skull. Birgitta Ohlsson, Marita Ulv-skog, Anna Maria Corrazza Bildt, med flera deltar.