Pressmeddelanden

Så motverkas benskörhet innan höften bryts

2015-03-05 14:39 CET Linköpings universitet (LiU) Var femte kvinna och var tionde man i Sverige kan räkna med att råka ut för höftfraktur på grund av benskörhet. Men en enkel handröntgen kan upptäcka problemet innan något benbrott inträffat.

Tandvården kan upptäcka benskörhet

2014-12-04 10:00 CET Praktikertjänst EU har identifierat osteoporos som en av de stora folksjukdomarna i Europa, och Sverige är inte något undantag. För personer som drabbas av en så kallad fragilitetsfraktur innebär det oftast ett stort lidande och en försämrad livskvalitet, och inte sällan livslång sjukhusvistelse eller för tidig död. För samhället innebär varje fragilitetsfraktur också en mycket stor kostnad.

Brottförebyggande verksamhet, vård och rehabilitering

2014-10-17 09:57 CEST Danderyds sjukhus Pressinbjudan Den 23-24 oktober träffas professionen inom ortopedi på Danderyds sjukhus för att ta del av nyheter inom ortopedisk vård och rehabilitering. Aktuella områden är höftfrakturer, osteoporos och personcentrerad vård. Maja Reichard, paraolympisk guldmedaljör avslutar konferensen med en föreläsning om hur man kan vända motgång till framgång.

Umeåforskare identifierar central mekanism för benstyrka och frakturrisk

2014-10-15 18:29 CEST Umeå universitet I ett internationellt forskningsprojekt, där bland annat forskare från Umeå universitet medverkar, har man identifierat en central mekanism som reglerar skelettets tjocklek och styrka. Studieresultaten som kan utgöra grunden för nya behandlingsformer mot benskörhet presenteras i tidskriften Nature Medicine.

2014-08-26 13:42 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Eller börjar äntligen sjukvården och politikerna ta sitt ansvar för att de drabbade ska få rätt information och vård? Vi följer upp våra politiska hearings från 2013 och frågar politiker, tjänstemän och medicinska experter om situationen förbättrats i Stockholms läns landsting eller är det status quo? Läs mer i pressmeddelandet.

2014-08-25 15:27 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Eller börjar äntligen sjukvården och politikerna ta sitt ansvar för att de drabbade ska få rätt information och vård? Vi följer upp våra politiska hearings från 2013 och frågar politiker, tjänstemän och medicinska experter om situationen förbättrats i Västra Götaland eller är det status quo? Läs mer i pressmeddelandet.

2014-06-27 11:00 CEST Boneprox Med en vanlig tandröntgenbild kan man nu upptäcka människor som är i riskzonen för att vara drabbade av benskörhet. Nu finns det en enkel och effektiv "screening" metod som med tandvårdens hjälp kan upptäcka patienter som ligger i riskzonen innan fraktur inträffar.

2014-06-11 17:15 CEST Quantify Research AB

Om parhälsa, osteoporos och bältros

2014-03-13 14:26 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Om parhälsa, osteoporos och bältros Seminarium och politisk paneldebatt om osteoporos med Region Halland 1,6 & 2,6miljonerklubben bjuder in till ett seminarium om sammanhanget mellan kvinnors och mäns intimhälsa, om benskörhet och om vad den plågsamma sjukdomen bältros är. Det blir även en politisk paneldiskussion om osteoporos med representanter från Region Halland.

2013-11-19 12:48 CET Region Skåne Fler skåningar ska få behandling mot benskörhet då Region Skåne nu börjar jobba utifrån ett nytt vårdprogram. Det långsiktiga målet är att 60 procent av patienterna som har haft en fraktur som beror på benskörhet ska få läkemedelsbehandling. Idag får bara 14 procent sådan behandling.