Nyheter

2012-10-15 15:56 CEST Ambea, Nytida och Vardaga Antologin "På Spåret" har nu lanserats på alla enheter i Caremas äldreomsorg. Boken fungerar som ett diskussionsunderlag för att lyfta frågan om hur vi tillsammans hjälper till att skapa ett värdigt liv i äldreomsorgen.

2009-10-15 11:48 CEST OG Group