Pressmeddelanden

2013-05-10 05:25 CEST arVya Förlag I dag lanseras boken som skildrar en svensk sjukvård i förfall. Arvya förlag har ställt följande fråga till bokens tolv skribenter: "Varför valde du att skriva ett kapitel i boken?". Svaren ger en tydlig bild av de största problemområdena: ogenomtänkta beslut, okunniga politiker och hotad patientsäkerhet till följd av kraftiga nedskärningar.

2011-07-08 12:47 CEST Solrosuppropet Påskuppropet har samlat citat från remissyttranden på "Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar". Vi kan konstatera att flera instanser är mycket kritiska till nuvarande sjukförsäkring, och att de föreslagna förbättringarna är långt ifrån tillräckliga. Totalt har 32 remissinstanser svarat på departementsskrivelsen. Citat med kritik från 24 instanser finns nedan.

2011-04-23 17:09 CEST Solrosuppropet Påskuppropet har blivit gigantiskt och engagemanget har varit enormt bland kyrkorna, fackförbund, läkare och drabbade med flera. Responsen i media har varit fenomenal. I början av veckan gick även Handikappförbundens styrelse och 28 medlemsförbund ut i pressmeddelande att de stödjer uppropet. Nu är de större orterna klara och redovisas nedan. Missa inte länkarna längst ner.