Bilder

Evakuering av skadade i Gaza

Evakuering av skadade i Gaza

2014-08-07 22:19 CEST

Frivilliga och anställda ur Palestinska Röda Halvmånen evakuerar skadade från Khan Younis i södra Gaza. Kriget i Gaza under juli och augusti månad har fått svåra humanitära konsekvenser. Röda Korset stödjer Palestinska Röda Halvmånen bland annat med att stärka sin kapacitet att ge sjukvård.

Utlandspersonal augusti 2013

Utlandspersonal augusti 2013

2013-08-27 10:45 CEST

Plantera hopp!

Plantera hopp!

2013-01-28 14:16 CET

Förstört EU-bistånd till palestinier

Förstört EU-bistånd till palestinier

2012-05-14 06:30 CEST

Jamil al Najadah och 31 medlemmar i hans familj och släkt, varav 23 barn, lämnades utan bostad när israeliska myndigheter rev de enkla bostäder de fått av den brittiska biståndsorganisationen Oxfam. Ett projekt finansierat av EU-bistånd. Rivningen skedde 2011 i Dkeika, Hebron, på Västbanken i Area C som helt och hållet kontrolleras av Israel. Foto: Oxfam.

Förstört EU-bistånd till palestinier

Förstört EU-bistånd till palestinier

2012-05-14 06:30 CEST

Jamil al Najadahs barnbarn står på resterna av det som finns kvar av deras bostad sedan israeliska myndigheter rivit det. Huset var en enkel byggnad som den brittiska biståndsorganisationen Oxfam försett dem med och som finansierats med EU-bistånd. Rivningen skedde 2011 i Dkeika, Hebron, på Västbanken i Area C som helt och hållet kontrolleras av Israel. Foto: Oxfam

Förstört EU-bistånd till palestinier

Förstört EU-bistånd till palestinier

2012-05-14 06:30 CEST

Adnan Ka'abneh, hans fru och fem barn blev hemlösa när israeliska ockupationsmakten förstörde den enkla bostad den brittiska biståndsorganisationen byggt åt dem med hjälp av biståndspengar från EU i Dkeika, Hebron. Totalt drabbades 50 personer när deras bostäder revs, och ett biståndsprojekt värt 20 000 euro förstördes. Foto: Oxfam

Ulrika Årehed Kågström i Jaba

Ulrika Årehed Kågström i Jaba

2011-05-18 16:30 CEST

Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström besöker Jaba i norra delen av Västbanken. Här träffar hon frivilliga inom Palestinska Röda Halvmånen som arbetar med ett lokalbaserat hälsoprogram där människorna tillsammans med Röda Halvmånen identifierar sina hälsorelaterade problem och tillsammans jobbar för att förbättra situationen.

Dr Younis Al Khatib, ordförande i Palestinska Röda Halvmånen

Dr Younis Al Khatib, ordförande i Palestinska Röda Halvmånen

2011-05-18 16:30 CEST

Ulrika Årehed kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset i samspråk med Dr Younis Al Khatib, ordförande i Palestinska Röda Halvmånen under ett besök i Västbanken och Gaza.

Ulrika Årehed Kågström i en ambulans i Jerusalem

Ulrika Årehed Kågström i en ambulans i Jerusalem

2011-05-18 16:30 CEST

Svenska Röda Korset samlade in pengar till tio nya ambulanser till Gaza under kriget 2008/2009. Här sitter generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i en ambulans som tillhör Palestinska Röda Halvmånens utryckningsverksamhet i Jerusalem. Ofta innebär vägspärrar och avgränsningar stora utmaningar för sjukvårds- och ambulanspersonalen för att få tillträde till skadade och sjuka.