Bilder

Evakuering av skadade i Gaza

2014-08-07 22:19 CEST Röda Korset Frivilliga och anställda ur Palestinska Röda Halvmånen evakuerar skadade från Khan Younis i södra Gaza. Kriget i Gaza under juli och augusti månad har fått svåra humanitära konsekvenser. Röda Korset stödjer Palestinska Röda Halvmånen bland annat med att stärka sin kapacitet att ge sjukvård.

Utlandspersonal augusti 2013

2013-08-27 10:45 CEST Svenska kyrkan Personal som sänds ut till Svenska kyrkans partners hösten 2013. Från vänster: Simon Stanford, Anna-Maria Sandström, Elisabet Målqvist, Mats Målqvist och Anna Hjälm.

Plantera hopp!

2013-01-28 14:16 CET KFUM Sverige

Joakim Wohlfeil, Diakonias policyrådgivare i konflikt och rättvisa. Här på plats i Jerusalem.

2012-11-07 10:37 CET Diakonia

Förstört EU-bistånd till palestinier

2012-05-14 06:30 CEST Diakonia Jamil al Najadah och 31 medlemmar i hans familj och släkt, varav 23 barn, lämnades utan bostad när israeliska myndigheter rev de enkla bostäder de fått av den brittiska biståndsorganisationen Oxfam. Ett projekt finansierat av EU-bistånd. Rivningen skedde 2011 i Dkeika, Hebron, på Västbanken i Area C som helt och hållet kontrolleras av Israel. Foto: Oxfam.

Förstört EU-bistånd till palestinier

2012-05-14 06:30 CEST Diakonia Jamil al Najadahs barnbarn står på resterna av det som finns kvar av deras bostad sedan israeliska myndigheter rivit det. Huset var en enkel byggnad som den brittiska biståndsorganisationen Oxfam försett dem med och som finansierats med EU-bistånd. Rivningen skedde 2011 i Dkeika, Hebron, på Västbanken i Area C som helt och hållet kontrolleras av Israel. Foto: Oxfam

Förstört EU-bistånd till palestinier

2012-05-14 06:30 CEST Diakonia Adnan Ka'abneh, hans fru och fem barn blev hemlösa när israeliska ockupationsmakten förstörde den enkla bostad den brittiska biståndsorganisationen byggt åt dem med hjälp av biståndspengar från EU i Dkeika, Hebron. Totalt drabbades 50 personer när deras bostäder revs, och ett biståndsprojekt värt 20 000 euro förstördes. Foto: Oxfam

Dr Younis Al Khatib, ordförande i Palestinska Röda Halvmånen

2011-05-18 16:30 CEST Röda Korset Ulrika Årehed kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset i samspråk med Dr Younis Al Khatib, ordförande i Palestinska Röda Halvmånen under ett besök i Västbanken och Gaza.

Ulrika Årehed Kågström i Jaba

2011-05-18 16:30 CEST Röda Korset Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström besöker Jaba i norra delen av Västbanken. Här träffar hon frivilliga inom Palestinska Röda Halvmånen som arbetar med ett lokalbaserat hälsoprogram där människorna tillsammans med Röda Halvmånen identifierar sina hälsorelaterade problem och tillsammans jobbar för att förbättra situationen.

Besök i gamla staden i Hebron

2011-05-18 16:30 CEST Röda Korset Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström får en guidning genom gamla staden i Hebron ihop med handläggare Gisela Holmén Yngrot. Människorna i Hebron är starkt påverkade av konflikten med Israel, och staden är tudelad. I ett av områdena har ambulanserna begränsat tillträde, vilket försenar vården för skadade och sjuka, och rörelsefriheten är starkt begränsad för palestinier.